Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Omfattningen i en mening

Omfattningen har varierat.
Jag förstod inte omfattningen.
Men han hade inte sett omfattningen.
Sonja Modig häpnade över omfattningen.
Det var hela omfattningen av vårt utbyte.
Omfattningen av mina affärer växer snabbt.
Omfattningen är fortfarande okänd, faktiskt.

• Omfattningen av den samlade kommunala upp-.
Omfattningen av det är de däremot inte klara över.
Tre var av den omfattningen att de var dödande i sig.
Omfattningen av lagprövningsrätten skiftar från ett.
Hur stor omfattningen var eller hur länge han hållit på.
Hon hade inte riktigt sett omfattningen av det hon påbörjat.
Frågan är vad de egentligen ställt till med och omfattningen.
ett misstag att underskatta omfattningen av den här kampen bara.
samma gång bevisen för omfattningen av den humanitära katastro-.
Till exempel var det omöjligt att veta omfattningen på kuddlagret.
Det är omfattningen som har fått kontrollmyndigheterna att reagera.
Omfattningen av din garderob får det att gå runt i huvudet på mig.
Dessutom behövde dom nån som kunde bedöma omfattningen av hennes skador.

Nu var de av den omfattningen att man regelbundet kunde följa dem i massmedia.
Under den här tiden stod också omfattningen av nazisternas förbrytelser allt klarare.
Omfattningen var inte märkvärdig, officeren höll det enkelt och framför allt effektivt.
De vill inte tro att en enda människa kan ligga bakom ett blodbad av den här omfattningen.
Det tog en stund innan omfattningen av den skada Sofi med berått mod åsamkat Karim stod klar.
Tystnaden låg tung mellan oss medan jag kämpade för att begripa omfattningen av så många år.
– Säg den frid som varar, sa Holger 2 utan att förstå omfattningen av det elände som väntade.
Dons misstag i livet var att han underskattade omfattningen av gerillakriget efter »segern« i Irak.
Den andra överraskningen var djupet och omfattningen av den information som fanns fritt tillgänglig.
Dessutom visste vi inte då vad vi nu vet om innebörden och omfattningen av förföljelsen av judarna.
Hela omfattningen av Costa Concordias haveri stod inte klar för oss förrän vi var hemma i Stockholm igen.
Han förstår oss, i viss omfattning.
rande endast ske i begränsad omfattning.
en veritabel maktdelning av betydande omfattning.
den omfattning som angives i lag, under statsmi-.
Försäkringsbedrägerierna var av stor omfattning.
Ingen vet vilken omfattning utvärderandet har i den.
Program som gick att använda i begränsad omfattning.
Det var en lättnad att slippa se skadornas omfattning.
kom inte heller i någon större omfattning att drabbas.
att de medlemsmässigt inte når upp i så stor omfattning.
mest i både omfattning, intensitet och betydelse för ett.
Det går att överblicka koncernens tillväxt och omfattning.
Blodet tycktes öka i omfattning, fläckarna blev fler och fler.
– Den senaste fotbollsskandalen här var i en omfattning för sig.
Skeppningen till USA:s storstäder kunde återupptas i full omfattning.
Det är en stor fara att poliser fotpatrullerar i allt mindre omfattning.
Men han såg alltid till att de var lojala, ibland i överdriven omfattning.
Katastrofens omfattning sjunker långsamt in i mediernas och den amerikanska.
Allmänheten har slutit upp i en omfattning som polisen inte riktigt räknat med.
Efter denna inledande flyktingvåg fortsatte emigrationen, men i mindre omfattning.
Hon hade däremot ingen aning om i vilken omfattning Osama hade umgänge med flickan.
Hemma brukade jag jaga lite rådjur om höstarna, men inte i någon större omfattning.
Hukande rörde han sig åt höger för att göra en omfattning, en kringgående rörelse.
Fanns inte många spelare med muskler nog att bedriva Abdulkarims omfattning på langning.
Genomförandet av den fick en omfattning som jag från början inte kunnat föreställa mig.
Till skillnad från vatten eller gas kunde elektricitet inte lagras i tillräcklig omfattning.
Koncernen ändrade hela tiden innehåll, uppbyggnad och omfattning, även om inriktningen bestod.
Tidiga företagsupplägg i början av nittiotalet, innan polisen fattat bluffbolagens omfattning.
Konspirationen hade förgreningar även i Sverige, men deras omfattning skulle ta tid att reda ut.
Han hade varit nära att lyckas, och det i en omfattning som hans far aldrig hade kunnat drömma om.
Den senaste tidens ekonomiska kris hade gjort att turismen inom landet ökat ännu mer i omfattning.