Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Grad i en mening

I högsta grad.
Till en viss grad.
Till den milda grad.
I allt mindre grad.
Humöret steg en grad.
I allra högsta grad.
Han lever i högsta grad.
I hög grad disciplinerad.
Militär grad av betydelse.
Att det är en grad för mycket.
Vilket det i högsta grad är nu.
Åtminstone inte i nämnvärd grad.
Det var i allra högsta grad skumt.
Ju högre grad, desto mer bortovaro.
Vi är operativa i allra högsta grad.
Och i ännu högre grad om det regnade.
Men de var i allra högsta grad kapabla.
Så din gåva var i högsta grad onödig.
I hög grad handlar det om förberedelser.
Detta vittnade om en viss grad av bildning.
En viss grad av generositet är nödvändig.
Känslan var i allra högsta grad ömsesidig.
Det senare gällde i hög grad för John Astor.
Detsamma gäller i lika hög grad Sally-kvinnan.
Från år 2000 blev jag i ökande grad engagerad.
De bidrog i hög grad till att GM drevs i konkurs.
Rebecca kunde ana en liten grad av skam hos Ibrahim.
Med sina 1,90 gällde det fortfarande i högsta grad.
dessutom av en betydande grad av anarki som i huvud-.
Det nya är den extrema grad till vilken kraven drivs.
Men även här dominerar männen, om än i mindre grad.
Graden av berusning.
Graden av formell suveränitet.
Han var broder av första graden.
när hon skulle ta tionde graden.
Kan misstänkas, den lägsta graden.
Så nära tredje graden du kan komma.
Chilensk brytning av klockrenaste graden.
byggnader som hemma, exakt på graden samma.
Återigen: förhörsteknik av den simplare graden.
Det är som du vet den lägsta graden av misstanke.
Mord av första graden kan inträffa … just … så.
graden, ekonomisk tillväxt, statsskuld och underskott.
Graden av anslutning till fackföreningarna var visserli-.
Nu är jag tilbaka för lite hajfenssoppa av högsta graden.
”Närkontakt av tredje graden”, flinade den civilklädde.
Graden av trevlighet har inte med betalningsförmåga att göra.
Graden av extas i den romantiska relation som troligen utvecklats.
Tänk, han hade en släkting som var frimurare av åttonde graden!.
Winter var inte nöjd, men det berodde inte på graden av misstanke.
Allt berodde på hunger, kyla, hot, graden av hopp eller hopplöshet.
Men lik förbannat inte i den graden att jag förtjänat en sån tjej.
– Jag är konstant full, det är bara graden av berusning som varierar.
Viveka tittar på sin syster, osäker på graden av skärpa i kommentaren.
Graden av de psykiska störningarna växlar kraftigt hos olika individer.
Sedan började han springa, men riktningen visade på graden av desperation.
Man bör även bedöma graden av tro och i vad mån den styr människors liv.
Det har något att göra med graden av genomblödning i huden, sa Sonja Modig.
Den som skulle bevittna alltihop var en överste av 1 graden, vid namn Per Lundbeck.
Mycket av den känsliga debatten handlar om hur man ser på graden av personlig skuld.
Ett slags värdemätare på graden av hänsynslöshet och tänkbar brutalitet hos anstiftarna.
Jag tvivlar dock på att den graden av hängivenhet finns i Bergströms befattningsbeskrivning.
Plus tre grader.
Kanske fem grader.
Trettio grader varmt.
Fem grader klockan nio.
Det är 25–30 grader.
Fortfarande noll grader.
Elva grader på morgonen.
Nittio grader här inne.
Hur många grader är det?.
Det var fyrtio grader varmt.
Över tjugo grader i skuggan.
Hon roterade pappret 180 grader.
”Flera tusen grader, eller?”.
Värm ugnen till knappt 200 grader.
Klaffarna sänks till tio grader.
Det var kallt, minus trettio grader.
Men du får lugna dig ett par grader.
John svängde kontorsstolen 180 grader.
Det måste vara femton–sexton grader.
Och kanske också ”27 grader varmt”.
Det är ofta 40 grader varmt där vi bor.
Vädret är tretton grader idag i Hamburg.
Här hade vi mellan –17 och –36 grader.
Det hade varit hett: fyrtiosex grader varmt.
15 grader celsius var tydligen ganska kyligt.
Det var tjugotvå grader varmt och vindstilla.
Temperaturen låg runt tolv till femton grader.
Ibland kunde det skilja tio grader i temperatur.
Temperaturen i skuggan var mellan 40–45 grader.
Dessutom är det mörkt och runt tio grader kallt.
Han skulle inte förändras trehundrasextio grader.
”Du har avancerat i graderna?”.
Om du var skicklig och påpasslig steg du i graderna.
Anders var duktig på att samla poäng och steg snabbt i graderna.
Hade jag blivit kvar hade jag väl stigit i graderna så småningom.
Utan någon egentlig vilja att göra karriär har Joona Linna stigit i graderna.
Den som har en viss grad får gå på alla möten för sin grad och graderna under.
När han hade fullbordat de 360 graderna gick han ned på huk och skymde vår sikt.
Han steg i graderna efter snart sagt varje ny kurs och det blev mer och mer övertid.
Hade Sverige varit indraget i krig kunde han möjligen ha stigit ytterligare i graderna.
Enligt Anders Thureson är initieringsprocesserna för de olika graderna olika som natt och dag.
Vägen till Stockholm hade gått via den franska armén, där Bernadotte snabbt stigit i graderna.
—Och jag, som tog dig för en person om sina nitton år allenast, vilken ännu inte passerat graderna.
Blir jag avlöst på den här posten kommer jag säkert att stiga i graderna och bli övermedicinalråd.
Thóra kände bara igen ett namn på listan över enhetschefer, Elías Thráinsson hade stigit i graderna.
Graderna? ja, kära du, för att vara uppriktig, dem har jag inte ännu passerat och kommer kanske aldrig så vida.
Visst finns det utländska legoknektar kvar i armén, men de får inte lov att stiga i graderna längre, tack och lov.
Zjukovs färd uppåt i graderna inom Röda armén skedde med säkra och stabila steg men var på intet sätt spektakulär.
Han hade stigit i graderna rejält sedan sin tid som båtsman, men han hade gjort en hel del underliga saker längs vägen.
Det enda han är ute efter är att sola sig i media för att få bra publicitet så att han kan stiga ännu högre i graderna.
Sixtus IV hade fötts i ett utfattigt fiskeläge i Ligurien, blev franciskan och upphöjdes i graderna tills han blev ordens ledare.
Truls hade lagt märke till att i takt med att Bellman stigit i graderna hade han lagt sig av med uttalet de hade vuxit upp med i Manglerud.
Jag avskydde de militära manéren som poliskåren hade lagt sig till med, de låtsasmilitära graderna och befälskedjorna och allt det där.
Efter revolutionen gick Timosjenko in i Röda armén och Kommunistpartiet, och under inbördeskriget steg han snabbt i graderna till divisionschef.
Och nu hade hon ett mycket litet rum i Stortinget, en man som hjälpte henne med siffrorna och utsikt att stiga i graderna om allt gick som planerat.
En gång när hon var på väg uppåt i graderna hade hon gift sig med en man för att kunna lägga en giftspindel under makens filtar på giftasnatten.
Francesco della Rovere var son till en färjkarl i Ligurien, men hade via franciskanorden kunnat studera i Bologna, stigit i graderna och blivit ordens general.
Nu förstår jag förstås att det antagligen handlade om något annat, men oavsett anledningen steg jag snabbt i graderna, passerade äldre och mer erfarna män.
John Jacob Astor deltog i de blodiga slagen vid Ypres och Cambrai, steg i graderna och hade blivit major när han i september 1918 träffades av en tysk kulkärve.
Elisabeth fattade det inte då, men efterhand började hon begripa att han var rädd för att hon skulle stiga ännu högre i graderna och börja tjäna mer än han.
Han steg sedan i graderna och arbetade parallellt med Zjukov, men det var under slaget om Moskva som de två tjänstgjorde tillsammans för första – men inte sista – gången.
På frimurarnas hemsida stod det om urgamla symboler och ritualer som bara en sluten krets fick ta del i och som man inte skulle få känna till förrän man själv steg i graderna.