Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Vidden i en mening

Vidden av hans sorg var enorm.
Vidden av att inte kunna säga det.
Till vänster låg den öppna vidden.
De förstod inte vidden av hatet som var inblandat.
Efter ett tag insåg han dock vidden av det som hänt.
Det var så han insåg vidden av kommunisternas terror.
Och av dessa få vet ännu färre vidden av våra lekar.
Men plötsligt gick hela vidden av olyckan upp för henne.
Hon visste inte vidden av vad löftet skulle binda henne till.
Hon förstod inte vidden av betydelsen då, men hon var tacksam.
Det visade deras insikt om var problemen fanns och vidden av dem.
Det slog mig att jag inte hade förstått vidden av allt det här.
Plötsligt insåg Magdalena det idiotiska i alltihop, vidden av det.
Brevet var skrivet av Bergman och von Rosen insåg vidden av sveket.
Det tog flera sekunder innan vidden av budskapet helt hade sjunkit in.
”Eller för i helvete börja jobba?” Harry tittade ut på vidden igen.
Förmodligen hade ingen riktigt ännu förstått vidden av vad som pågick.
Och den som ser gröt har inte förstått vidden av tillvarons komplikation.
Tidningsdrottningen Amelia Adamo fick mig att förstå vidden av hans imperium.
Det var först när det briserade som han insåg vidden av det han dragits in i.
Relativt sent i går eftermiddag insåg vi den fulla vidden av det som har hänt.
Fiendeskapet är som bortblåst och smärtsamt sjunker vidden av deras handlingar in.
Haraldsson försökte greppa vidden av det han just hört, kopplingen han precis gjort.
Med ens insåg jag att jag fortfarande inte hade förstått vidden av hans sanna blodsed.
I början insåg hon inte vidden av mitt missbruk eftersom så många svenskar super hårt.
Robert var omedveten om vidden av Mikaels förakt för människor som Hans-Erik Wennerström.
Hon fattade inte vidden av arbetet, utan här gjorde hon bara det hon blev tillsagd att göra.
När jag till slut insett den enorma vidden av mitt misstag var det för sent och Carly var borta.
Troligen förstod han inte vidden, visste inte om att latinon avsåg att knäcka juggebossen totalt.
Magnus, inser du verkligen inte vidden av det här avslöjandet? Låt mig slippa kalla in styrelsen.
Falsk källa och en riktig polisiär dundertabbe! Han verkar plötsligt inse vidden av det han säger.
Vita vidder överallt.
Du som är van vid fria vidder.
Här var öppna vidder och stup ner till havet.
Men nu fanns vita vidder av fast mark och öppet slättlandskap.
Och det som produceras försvinner snabbt bort över öde vidder.
Dess släta ytor vidder som man skulle bli trött om man försökte vandra över.
Kaja hade ofta hört folk säga att snötäckta vidder fick dem att tänka på öken.
På dessa trädlösa, ödsliga vidder hade de ingen chans mot oss, och de verkade ha givit upp.
Djupa pansarkilar skall drivas in för att hindra oskadade stridsberedda trupper att dra sig tillbaka till Rysslands stora vidder.
Hon var längre än han, en lång och vig lekplats till tjej, och i hennes korridorsrums svarta sken sträckte hennes huds vidder ut sig i all evighet.
Vi färdades genom gles skog och över öppna vidder, arbetade oss igenom tjock undervegetation och var tvungna att ta oss förbi diken och frusna vattendrag.
Bortom den blå fotsula som är sjön Gross-Dölln syns kalla blekgröna vidder: igenfyllda sankmarker som ännu under medeltiden satte sin prägel på Nordtyskland.
Inte på många årtionden än skulle det komma en ny mobiltelefon eller mångkanal-TV – en helt ny affär som öppnar sina möjligheters vidder där det tidigare inte fanns någonting alls.
Från den svalt organiserade staten som spelplan och identitetsgrund, till globalitetens ändlösa vidder och stammens lojalitetsband; den säregna rumsupplevelse, sammansatt av ytterligheter, som präglar jordklotet efter 1989, efter Berlinmurens fall, efter mobiltelefon och satellit-TV, efter internet.
Vidderna var oändliga.
Man anade vidderna ut åt sidorna.
De oändliga vidderna var hans främsta bundsförvant.
Solen sken över de snötäckta vidderna och porslinsvita fjällen.
Det tycktes inte finnas någon början och inte något slut på de vita vidderna.
De tog tåget upp till bergen och vandrade långt över vidderna till den gamla jaktstugan.
De ständigt nya vidderna och vattnen var som symboler för att vårt liv skulle förändras.
Det går förresten ett rykte om att grabbens spöke fortfarande går omkring ute på vidderna nattetid.
Mellan ryktena om vålnaden av en försvunnen pojke från Utmogården och en man som kallade vidderna runtom för ”sitt landskap”.
Jag svänger av från vägen någon timma senare och i gränslandet mellan den lilla byn Knudstrup och vidderna bor Harry och Anni Madsen.
För "ranch" var min omedelbara association även om jag inte kunde se vare sig kor eller hästar ute på de vindpinade vidderna som omgav oss.
I juli plockade de blåbär, i augusti plockade de hjortron och om vintern packade de ner barnen i fårskinn och drog ut dem på vidderna i pulka.
Och jag kan känna denna bedrövliga framtid komma rusande emot mig i hög fart, den dundrar fram över vidderna i ett dammoln likt en antilophjord i panik.
Han pratade om de vilda djur som ännu flackade omkring över vidderna, stammarna som ännu begärde av en ung pojke att han dödade ett lejon som mandomsprov.
Uppenbarligen visste ingen då om de tunna infanteripatruller som utgjorde frontlinjen på de stora vidderna skulle hålla och förhindra ett allmänt sammanbrott.
Jag hoppade upp och när jag såg ut genom skottgluggen kunde jag se skuggorna av våra män som rörde sig i full fart över de vita trädlösa vidderna till vänster om vår kulle och snett mot patrullen.
Klockan nio på morgonen hade Junior Cain och hans fru Naomi parkerat sin Chevy Suburban vid en grusväg och gått till fots norrut, längs rådjursstigar och andra naturliga vägar i naturen, in i de här skuggiga vidderna.
Sittfläsk … Jag var alltså enligt den Wallanderska analysen, sådan som den presenterades i våra dialoger, framför allt en mer otålig, kanske rent av överlägsen typ som snart skulle försvinna bort över de öde vidderna.
Somliga ryckte på axlarna och sade att jaha, det var alltså tacken; vi semestrar där men för dem är det inte fint nog, nähä! Och det fanns andra som förstod; de har ju flytt från krig, de kan ha trauman och få panik av ensamheten på vidderna.
Än mer måste han återvinna, sin självrespekt och andras, än mer måste han ge, än mer förmår han ge när han ånyo står där stadigt på sina starka ben, rak i rygg och nacke med huvudet aningen bakåtlutat och den väldiga bringan rest, allt medan musiken banar sig väg mot himlarna med än mäktigare eko från vidderna inom honom, skuggorna och ljuset över hans land som är och icke är.
Allt går ihop till en oformlig massa, en oöverblickbar vidd.
Det är runt Vidd och Jörudd som de fångar det mesta av sin fisk.
Först då kommer påverkan att bli synlig och begriplig i hela sin vidd.
Under andra omständigheter skulle Harry kanske ha sett skönheten i en snöklädd vidd badande i månsken.
Ängarna, i en omätlig vidd norr och nordväst ut, låg översållade med miljoner vålmar, liksom de små oavklippta knutarna på avigan av en stor grön tapisserisömnad.
Denna sommar hade hon en ny knall gul klänning med skärp, i skjortblusmodell, dragkedja fram och med ett par veck fram, vilket gjorde att klänningen hade vidd efter höfterna.
Niander inser genast händelsens tänkbara vidd, en justitieminister antingen död eller saknad, och kväver den omedelbara impulsen att slänga sig i bilen och dra ut till platsen.
De återstående två öarna som finns med på de kartor jag har sett, Vidd och Jörudd, ligger betydligt längre norrut och består endast av vassa, höga klippor som sticker upp ur havet.
Men det hindrade inte att han också kunde uttrycka saken på ett mera poetiskt sätt, ett som göt ett mera ideellt och oegennyttigt skimmer över hans ståndpunkt och liksom gav större vidd åt perspektiven.
(dimensioner säger man om själva glasens vidd i längd och bredd, men proportion säger man om rätta tillblandningen och mängden av krita och olja tillsammans: de bägge orden brukas blott i vårt ämbete och du förstår dem inte, Albert).