Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Utbredningen i en mening

Ganska snart efter deras blitzkrieg-attack anade Kalle att utbredningen av intermezzot i samhället var betydligt större än han först hade kunnat tro.
Bland annat hade Nombeko bläddrat i en skrift från 1924 i vilken en professor i London på tvåhundra sidor ansåg sig föra i bevis att det aldrig mer skulle bli krig, på grund av kombinationen Nationernas förbund och utbredningen av den alltmer populära jazzen.
Trots utbredningen av syfilis, den dåliga disciplinen hos de franska trupperna och behovet att ta sig tillbaka till Frankrike innan en framväxande allians bland de italienska staterna, ledda av Alexander VI, kunde marschera mot honom, ville inte Karl VIII så gärna lämna njutningarna i Neapel.

Tyvärr har vi ännu inga exempelmeningar för detta ordet.

Tyvärr har vi ännu inga exempelmeningar för detta ordet.

ar om det svenska territoriets utbredning.
Typisk för våldsinverkan med stor utbredning.
De veneriska sjukdomarna har en oerhörd utbredning.
Svenska medier publicerade kartor över nedfallets utbredning.
Kärnkraftens utbredning över världen kan beskrivas i liknande termer.
– Och motståndare mot varje form av vidskeplig utbredning, oavsett vad den kallar sig.
Benen tillhörde sioux och cheyenne och kom från ett annat krig för civilisationens utbredning.
Just vid denna tidpunkt höll landsfogden på med en kartläggning av nazismens utbredning i Kronobergs län.
(I själva verket blev det hyrfilm och porr som drev VHS-teknikens utbredning över världen några år senare.
Även filosofen på tronen, Marcus Aurelius, försökte på 160-talet stävja den samhällsfarliga rörelsens utbredning.
”Den elektriska kulturens religion”, som den kallade sig, verkade för elektricitetens utbredning och fortsatta användning.
Det var uppenbarligen svårt att förena en faktisk utbredning av både militär och civil atomenergi, […] med att proklamera nödvändigheten av icke-spridning.
En databas med namn, titlar och kontaktuppgifter visade med all önskvärd tydlighet att vad som än pågick hade det en utbredning i hela den europeiska gemenskapen.
”Enligt vad jag kan se på likfläckarnas utbredning”, svarade Johannesson med just den formella korrekthet Hill behövde, ”så är det definitivt det troligaste.
Genom att bygga vidare på Bauers alienationsbegrepp hävdade han att religionens utbredning måste förstås som en gradvis separation av människan från hennes mänskliga, sinnliga jag.
Med tiden började jag intressera mig för tänkare som ifrågasatte förnuftet som vi känner det, som kulturbestämde det och därmed lade grunden för att se dess utbredning som imperialistisk.
Från den trädlösa toppen var det en fantastisk utsikt över de tysta höjderna och myrarna, över det glittrande vattnet i den avlägsna sjön och över det omgivande landets gränslösa utbredning.
Koranen, upptecknad strax efter uttalaren Muhammeds död, spelade till skillnad från äldre religioners heliga böcker, inklusive Nya testamentet, en viktig roll som instrument för lärans utbredning.
Det här är inte bara en berättelse om mord, utan också om djävulsdyrkan, blodiga ritualer och satanismens utbredning i alla delar av USA – till och med på de trevligaste och till synes allra tryggaste platser.
Då renässanspåvedömet stått på sin höjdpunkt religiöst, moraliskt, organisatoriskt och politiskt under Pius II hade den katolska kristenheten mindre utbredning än någonsin efter 700-talet, mindre än dagens EU.
Den dyker upp lite här och där, i alla möjliga samhällsklasser och dess geografiska utbredning är inte alls så begränsad som den en gång var, då den framför allt häckade på landsbygden, i garage som huserade veteranbilar, rockabilly, smörjfett och skiftnycklar.