Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Proportioner i en mening

nej, proportioner.
Det får helt sanslösa proportioner.
Varje dag likadant, samma proportioner.
Han måste ha en känsla för proportioner.
Du ger det alldeles för stora proportioner.
Den tog sig till slut rent groteska proportioner.
Han ser inte trevlig ut, det är fel proportioner.
Glasets rundade optik förvred insektens proportioner.
Det kommer att bli en skandal av enorma proportioner.
Det ledde till ett drev av smått Juholtska proportioner.
Lite längre, proportioner som var lite mer barn än baby.
Vilka produktioner är prioriterade i vilka proportioner?.
Han är en man med perfekta proportioner, smal men muskulös.
Det här är historiskt ett trendbrott av väldiga proportioner.
Det hela hade fått groteska proportioner framförallt hos tunnel-.
Varje känsla den får grepp om förstoras till enorma proportioner.
Till slut tog sig deras förintelsekampanj helt orimliga proportioner.
Det här hade tagit större proportioner än vad hon kunnat drömma om.
Man kan känna hur huset pustar ut och återfår sina normala proportioner.
Även hållningen och kroppens proportioner indikerade att det var en kvinna.
»Det här har fått sådana proportioner att det är helt otroligt«, sa han.
Som han säger, han tycker att det har tagit sig sådana orimliga proportioner.
Den här historien började ta oanade proportioner och vändningar, tänkte han.
Varför det? Kampen om vår enda kökssoffa därhemma antog komiska proportioner.
Det var ett fruktansvärt pris för en bankpanik av närmast hysteriska proportioner.
Hon hade varit så ljuv, så oskuldsfull, så mjuk, med så utsökt vackra proportioner.
»De proportioner vi har idag går ihop med GM-byggnaden på ett magiskt sätt«, sa han.
De som hävdar att terrorismen är århundradets utmaning saknar känsla för proportioner.
för att delta i ett FN-möte, nådde hetsen i amerikanska medier surrea-listiska proportioner.
För naturen vardagsmat, men för den gästande asfaltsbon skönhet av obegripliga proportioner.
Det var närmast av bibliska proportioner som Assad lade huvudet på sned och vände andra kinden till.
Hade kanske inte väntat mig att du skulle servera mördaren på ett silverfat här och nu, men det har ju onekligen tagit stora proportionen, det här.
Proportionerna blir helt skruvade.
ler snarast de omvända proportionerna.
Proportionerna i säkerheten var alarmerande.
Proportionerna var desamma, men den här var inte ombyggd.
Hon hade också blivit arg, men hon hade inte tappat proportionerna.
”grundämnen”, det är de specifika proportionerna i blandningen.
En viktig aspekt blir ”proportionerna mellan olika kunskapsfält”.
När det gäller inkomst och boendeform är proportionerna de omvända.
Men kanske var det skuggorna som bidrog till de förvrängda proportionerna.
Resultatet var förutsägbart, men ändå förvånande när vi såg proportionerna.
I början av förra året var proportionerna ungefär tjugo förort, åttio innerstan.
En uppgift talar om proportionerna 30 mot 25 procent till Stenbecks fördel redan på 1950-talet.
Här hade han funnit sitt landskap: formerna, proportionerna, färgerna, horisonten, ljuden, tystnaden, ljuset.
Det innebär naturligtvis inte att man inte ska ställa krav, men proportionerna är viktiga, balans och rimliga krav ett måste.
Eftersom golvytan var högst femton kvadrat förrycktes proportionerna, skapade en sugande känsla som om man befunnit sig på botten av en brunn.
Det fanns en spricka i glaset från vänstra övre hörnet och ner mot höger och det gjorde att proportionerna i ansiktet blev förskjutna, som förvridna.
Vidvinkelformatet förvanskade proportionerna så att toalettstolen tornade upp sig i ett drömlikt perspektiv med krökta former medan britsen blev avlägsen och minimal.
De senare striderna, som mest handlade om proportionerna mellan gudomligt och mänskligt i Jesus, gav upphov till de olika orientaliska kyrkor som vi idag möter som invandrarkyrkor i vårt land.
Hon såg sig omkring i den stora salen, såg de höga fönstren, de vackra proportionerna, eldstaden i grön marmor som kunde ha rymt en oxe, sammetsgardinerna som hängde i blekta trasor vid fönstren.
Siffrorna är däremot inget annat än en uppskattning, en höftning för att uttrycka det milt, som baseras på trettio år gamla siffror om proportionerna vad gäller överdödlighet mellan överviktiga och normalviktiga.
Om vi håller oss till vår tidigare gissning på cirka en miljard för Wallenberg och översätter proportionerna, med avdrag för Walters andel, hamnar vi på cirka 300 miljoner under Ernst jr, vilket för dåtiden ändå är nog så imponerande.
”Existensen av den del av produkternas värde som vi nu kallar mervärde fastställdes långt före Marx … Men man kom inte längre … [Marx] såg att detta var ett fall varken av deflogistikerad luft eller eld-luft, utan av syre …”77 Men vad del två inte löste var det problem som Engels hade identifierat första gången 1867 och som Marx hade lovat att besvara i ett senare skede, nämligen frågan om huruvida det konstanta kapitalet (maskiner) kunde generera profit genom mervärde och hur profitkvoterna, med tanke på de skiftande proportionerna mellan variabelt och konstant kapital (arbetskraft respektive maskiner), skulle skifta mellan olika kapital? Eller för att uttrycka det med Meghnad Desais formulering, ”var (konstant) kapital relevant för lönsamheten eller ej?”.
Hans skratt stod inte i proportion till skämtet.
Att proportion till gröna färgen är till 400 gr.
Proportion till denna färg är: till hvarje 400 gr.
Beloppet reducerades i proportion till anställningstiden.
Din betydelse är i direkt proportion till barnets litenhet.
står i proportion till Sofias ilska och upplevelse av kränkning.
”Straffet kanske står i proportion till brottet?” funderade Erika.
Men här har det behövts en styv summa, som står i proportion till dygden.
För det går inte att utvinna kött ur korna i proportion till fodermängden.
Man ska stå för sitt ord, ens värde står i proportion till vad man åstadkommer.
»Du kommer komma fram till att fördelarna inte står i proportion till nackdelarna.
Problemet var bara att trakasserierna inte stod i proportion till innehållet i storyn.
Förnedringen på vägen stod antagligen i proportion till den väntande belöningen, tänkte jag.
Det verkade snarare som att hans sinne för humor står i omvänd proportion till hans prudentlighet.
För de står ändå aldrig i någon som helst rimlig proportion till allt lidande man ställer till med.
Ivern stod i direkt proportion till de uppgifter om motsatsen som man förfogade över genom sina agenter.
I proportion till hans ringa längd var hans fötter inte större än fötterna på en tio- eller elvaåring.
Men inte för fem öre tycker jag att hans ilska så lång tid efteråt stod i proportion till våra misstag.
Det okvädande han utsattes för stod i direkt proportion till Marx och Engels intellektuella skuld till honom.
Han förstod att besvikelsen skulle komma att stå i proportion till klyftan mellan förväntningar och genomförande.
Det visar sig att Eleonore Kofman håller med om att gränskontrollerna inte står i proportion till vad de kan påverka:.
Hon verkade egendomligt upprörd och ogillande, hennes humör stod inte alls i proportion till den där sjaskiga lilla händelsen.
– Zlatan erkänner att han gjorde fel när de gick ut den där natten men tycker att straffet inte stod i proportion till brottet.
Den öppna spisen stod i proportion till rummet i övrigt; man hade utan svårighet kunnat steka en fullvuxen människa på spett därinne.
Sätt detta i proportion till de otaliga gånger som ”enklare” poliser begått misstag i tjänsten under press och förlorat sitt arbete.
”Kan du till exempel skriva mig om alla de olika typer av arbetare som används i er fabrik och i vilken proportion?” bad Marx i mars 1862.
But this was the very Room Lord Bellars had grown most to detest as barbarously old-fashion’d and lacking in Elegance, Proportion, and Ton.
Med åren lär sig de flesta av oss att en människas inre vedervärdighet mycket väl kan stå i direkt proportion till hennes yttre hygglighet.
Han hade rationaliserat bort skulden eftersom han inte ansåg att samvetskvalen stod i någon som helst rimlig proportion till det lidande han ställt till med.
Dessutom ansvarar var och en delägare för bolagets rörliga årskostnader i den proportion som delägaren använt den el som produceras eller överförs av bolaget.
Men var inte Allahs heliga krigare de som gjorde de svåraste sakerna, och skulle inte hans välsignelser stå i proportion till hans förtjänster? Att bli ihågkommen.