Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Paroll i en mening

”Vilt men sofistikerat” är vår paroll.
Inte ett steg tillbaka! Detta måste bli vår nya paroll.
Oordning och stillastående, vore en mer välfunnen paroll.
”Ditch the bitch” var en annan kanske mera rå än fyndig paroll.
Hitta slöddret så hittar du gärningsmannen, det var hans paroll i livet.
Adolf Hitlers upphöjelse av ”herrefolket” var knappast någon paroll för dålig självkänsla.
Med denna paroll har människor gjort karriär, samlat folkmassor, blivit ledare för hela strömningar.

Hade Majakovskij förträngt sin stolta paroll från 1917: »I konsten finns inget utrymme för politik«?.
De skulle försöka komma dragande med en sådan paroll i något annat sammanhang! Det enda som jag kan svara på det är: ›Läs på.
Stalins recept var att stoppa reträtterna och han använde samma paroll som Zjukov hade använt under slaget om Moskva – Ni sjagu nazad!.
Bakom denna paroll låg en numera förlorad vision som snarare byggde på fredlig samexistens mellan olika samhällsklasser än liberala jämlikhetsideal.
Men fram på 1970-talet var det egentligen bara den svenska fascismens grand old man, Per Engdahl, som såg möjligheterna i ett återuppliva en sådan paroll.
På grund av Vietnamkriget riskerade man de goda förbindelserna med USA, men i fråga om Sovjet gällde fortfarande andra världskrigets paroll ”en svensk tiger”.
Under lördagen hissades den röda fanan på kårhuset och 30 000 flygblad som proklamerade att ”det är rätt att göra uppror” trycktes – samma paroll målades också på kårhusets fasad.
När han i början av maj läste Om det där inför en arbetarpublik i Moskva sade han: »Det första som jag vill fästa kamraternas uppmärksamhet på är deras märkliga paroll ›Jag begriper inte‹.
Likt den unge officeren Sven Palme, som på artonhundrasjuttiotalet fångats av den franska revolutionens löfte om frihet, jämlikhet och broderskap, greps sonsonen i sin tur av den amerikanska revolutionens paroll om liv, frihet och rätten att söka lyckan.
runt landet under parollen "Drag under galoscherna".
Jan Friedman hittade på parollen för den nya tidningen.
kraterna att införa varvade listor under parollen varan-.
Allt skedde under parollen: ”Mot negerkulturen för en tysk folkkultur”.
Parollen är densamma som vid starten: »Ett självständigt språkrör för bygden«.
49 ”… Parollen på omslaget till Golemans mest kända bok försäkrar oss att …”.
Guerre aux cons, paix aux trous-de-cul [’krig mot fittorna, fred med rövhålet’] blir nu parollen.
Parollen var uppseendeväckande eftersom partiet härmed så tydligt uttalade sig mot en enskild estetisk inriktning.
Sommaren 1981 marscherade några tusen nordiska kvinnor mellan Köpenhamn och Paris under parollen ”Ett kärnvapenfritt Europa”.
Fram till dess hade parollen i princip varit: Ju längre bortifrån en vara kommer, desto bättre är den (inte särskilt CO2-vänligt).
Parollen löd Britain’s Great Again: Don’t Let Labour Wreck it, ungefär: Britannien är åter stort, låt inte Labour förstöra detta.
Partiet ordnar kampanjer under parollen ”Stödköp danskt”, och den danska retoriken har blivit Sverigedemokraternas stora inspirationskälla.
Det som var intressant med hans vänkrets var att han levde efter parollen att kunna umgås med alla slags människor och att inte se ned på någon.
Partiet samlar människor från alla politiska håll, under parollen att de i Lokalpartiet vurmar enbart för det som är bäst för den egna kommunen.
De samlades under parollen Move On Up! A Socialist Vision of the Future, och försökte få unga människor att bry sig om politik och rösta på Labour.
När lagen trädde i kraft fortsatte tusentals människor att protestera genom att vägra betala: Can’t pay, won’t pay, kan inte, vill inte, löd parollen.
Arkitekten bakom utförsäljningarna, som marknadsfördes under parollen Popular Capitalism, alltså folklig kapitalism, var den nya finansministern Nigel Lawson.
Vote Right to Keep What’s Left! Den fyndiga parollen och den blonda, talföra och energiska miss Roberts väckte en hel del uppmärksamhet när valrörelsen drog igång.
Ett förslag till protest som kom från debattören och tidningsutgivaren Kurdo Baksi, var en timslång invandrarstrejk under parollen Utan invandrare stannar Sverige.
De gamla frågorna »vad« och »hur« ersattes med den nya parollen för vad – »vi hävdar«, förklarade Majakovskij, »målets primat över såväl innehåll som form«.
Fabriksarbetarna svarade med att dra ut på Lancashires hedar för att hålla massmöten och förnya kraven på ”Folkets charta” och den medryckande parollen ”en skälig lön för ett skäligt dagsverke”.
AUF låg nere efter en uppslitande splittring i arbetarrörelsen som en följd av folkomröstningen om EG två år tidigare, då moderpartiet satsade allt på ett JA medan ungdomarna i partiet var helt för parollen »Rösta nej«.
Parollen på omslaget till Golemans mest kända bok försäkrar oss att emotionell intelligens ”kan vara mer avgörande än IQ”, och även om ens EQ är lite slö i nuläget, så kan man glädja sig åt att känslomässiga kompetenser alltid kan utvecklas, förbättras och utökas.
Detsamma gjorde vi i svenska vänstern när vi accepterade parollen Stöd FNL på deras egna villkor! Men hade Aron därför rätt i att föreställningen om att de intellektuella måste engagera sig varit deras opium? Finns det inte tillfällen då det är nödvändigt att engagera sig helhjärtat, trots att man tvivlar på somligt.
Under parollen Erövra Tigerberget inifrån har de i konfuciansk anda försökt skapa ett idealsamhälle i harmoni, och först under de senaste decennierna har de börjat resonera om autonomi, kanske påverkade av hur deras status sjunkit i förhållande till affärsmännen (Václav Havel: To the castle and back, 2008; John Keane: Václav Havel.
Detta ledde till inrättandet av en serie kooperativa verkstäder i London och Brighton, ”arbetsbörser” för direkt försäljning av varor, fackföreningar för att driva arbetarnas sak och ett nätverk av folkhögskolor (Halls of Science) under parollen ”Förening av alla klasser i alla nationer” för att fostra alla människor i socialismens, gemenskapens och förnuftets anda.
Fem år tidigare hade Timothy Leary – den psykedeliska upplysningens egen guru, som då turnerade runt på olika universitet under parollen »League for Spiritual Discovery« (LSD) – suttit med benen i kors i Reeds matbespisning och förkunnat: »Precis som forna tiders stora religioner söker vi det gudomliga inom oss … Dessa uråldriga strävanden definierar vi utifrån samtidens egen metafor: ’Turn on, tune in, drop out’.
Hade det blivit skrivet hade det säkert bland annat innehållit följande synpunkter, formulerade i första numret av Nya Lef för 1928 under den med anföringstecken försedda rubriken »Arbetarna och bönderna förstår er inte«: »Jag har ännu aldrig sett någon skryta så här: ›Se så klok jag är – jag förstår inte aritmetik, jag förstår inte franska, jag förstår inte grammatik!‹ Men den glada parollen: ›Jag förstår inte futuristerna‹ har hörts i femton år, ibland tystnar den men snart genljuder den igen lika upphetsat och glatt.
Artikeln, som hade karaktär av direktiv, trycktes om i flera litterära tidskrifter och följdes den 31 januari 1930 av ännu en ledare på samma tema som innehöll följande hotfulla formulering: »Det spända läget framtvingar ett val: antingen slutgiltigt sälla sig till lägret av uppriktiga bundsförvanter till proletariatet eller förskjutas till de borgerliga författarnas led…« Att det var Pravdas argumentation som fick Majakovskij att ta steget över till RAPP visas av den första meningen i hans ansökan, som var en direkt hänvisning till den första ledarartikeln: »I syfte att förverkliga parollen om konsolidering av proletärlitteraturens alla krafter ansöker jag om att bli medlem i RAPP.
De bar plakat som inte var godkända och skanderade paroller mot den socialdemokratiska regeringen.
Stieg tågade under militantare paroller tillsammans med sina kamrater i Kommunistiska Arbetarförbundet.
Blå hallen är ju en svår lokal att tala i, och talet skulle nog ha innehållit mer av flammande eller åtminstone eldande paroller.
Hon hade velat fråga vidare, velat höra hur han fick ihop dessa paroller med att han så förtvivlat gärna själv ville bli allmänt omhuldad.
Det var en av kvinnorörelsens paroller i valet 1979 där de med en fyndig formulering krävde rättigheter för kvinnor i stället för en högersinnad premiärminister.
I Paris fattiga östra faubourgs svarade arbetarna med gatuupplopp under paroller som ”Arbete eller död!” och ”Bröd eller död!” Följande morgon var de fem meter höga barrikaderna uppe igen.
Men ingen ska inbilla sig att det var så enkelt som att enskilda individer fick för sig att leva ut sina fantasier om en stornation, etnisk rensning och andra sjuka paroller de ständigt kommer dragande med.
Tre år senare, efter revolutionen, skulle Majakovskij beskriva budskapet i diktens fyra avsnitt med följande paroller: »Ner med er kärlek«, »ner med er konst«, »ner med ert system«, »ner med er religion«.
Deras paroller handlade om etnisk enhetlighet och västerländska värden snarare än den vita rasens biologiska överlägsenhet, fri marknad snarare än statsstyrning och ekonomisk korporativism och allmän misstänksamhet mot etablerade politiker snarare än uttalat hat mot hela det demokratiska systemet.
Och recensenter av Kommunismen i Sverige återkom till frågan: Hur hade han kunnat följa paroller från människor som han betraktat med sådant förakt? Hans förklaring att han varit så politiskt oerfaren att han inte upptäckt den ryska imperialismens skrupelfrihet förrän under sina resor till Östeuropa imponerade inte på någon.
”Rösta inte bort tryggheten” och ”Andra svartmålar, vi bygger vidare” var ett par av de socialdemokratiska parollerna.
ändamålsenlighet och ekonomi i det konstnärliga uttrycket) är i dagens läge en parallell till de grundläggande politiska och ekonomiska parollerna i landet och bör locka alla utövare av den nya kulturen till OSS.