Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Devis i en mening

Ensam är stark, var hans devis.
Det är en devis jag följer, ett mantra i livet.
”Kan du inte hoppa över så kryp under” är en bra devis.
Hans devis: mycket lättare att sortera efter tvätt om alla är likadana.
Det var min devis innan, men det är nog snarare Brecht som gäller nu, människan är föränderlig.
Varje påve kännetecknas med en kort latinsk devis eller gåta som anspelar på hans familj, hemort eller vapensköld.
Hans slogan »Köp bara här, / i Mosselproms affär!« blev företagets officiella devis och kunde läsas på plakat och husväggar.

Johannes Paulus I:s devis De medietate lunae, »Från månens mitt« eller dylikt, skulle syfta på hans korta pontifikat om en månad.
Pärmbärarna i Washington skulle hålla käften och inte lägga sig i, utan låta marknadskrafterna styra, en devis han upprepade som ett mantra.
Han hade den med sig hemifrån i familjen Palmes starka tro på viljans kraft, och han skulle själv lyfta fram slagordet ”politik är att vilja” som devis.
Exakt för vad hade Red Team ingen aning om, men att stödja högerextrem, samhällsfientlig verksamhet rimmade illa med stiftelsens officiella devis Solidaritet och välvilja.
Låt var och en bli salig på sin fason, är den devis som han lever efter, och det enda undantaget från den inställningen är att ”den som inte arbetar skall heller inte äta”.
En av Ekelöfs diktsamlingar bär namnet Non serviam (»jag vill inte tjäna«), vilket också var den fallne ängeln Lucifers devis när han manade till uppror mot alla maktfullkomliga gudar.
Samtidigt är den tacksam för reportern på det sättet att den inte låter sig besvaras med några korta meningar eller med någon klatschig devis som genast fastnar hos läsaren eller tittaren.
– Vår devis är en lönebildningsmodell där vi kan åstadkomma reala löneökningar i stället för att stånga pannan blodig med krav på för höga löneökningar, med vetskap om att det inte fungerar, säger hon.
« Jobs förklarade Mike Markkulas devis: att ett bra företag måste förstå vad »tillskrivande« betyder – det måste signalera sina värderingar och sin betydelse i allt det gör, från paketering till marknadsföring.
»Min och alla andras devis är – leve Rysslands politiska liv och leve en konst fri från staten!« deklarerade Majakovskij två veckor efter februarirevolutionen och preciserade: »Jag säger inte nej till politik, men i konsten finns inget utrymme för politik.
”77 Kongressen representerade ett nyskapande ögonblick i det kommunistiska partiets utveckling: Namnet ändrades från De rättfärdigas förbund till Kommunistiska förbundet; och rörelsens devis från ”Alla män är bröder” till det avgjort mer bombastiska: ”Arbetare i alla länder, förena er!” Engels fick kongressens uppdrag att utarbeta en ”revolutionär katekes” som beskrev förbundets politiska och filosofiska ståndpunkt.
Churchills devis för arbetet med boken var att historien skulle bekräfta riktigheten i hans göranden och låtanden – eftersom han skulle skriva sin egen historia! Zjukov verkar ha hyst liknande känslor och hans memoarer var tänkta att inte bara presentera hans egna ståndpunkter utan även vederlägga påståenden från Chrusjtjov och dennes vapendragare, även om det innebar att han då vinklade det historiska förloppet till egen favör.
Devisen dök plötsligt upp i Halders huvud.
laget med den fyndiga devisen ”med dig i tiden”,.
Det finns t-shirts och kaffemuggar och bildekaler med devisen.
Men han kunde bättre än ryssen anpassa devisen till politiken.
Många lyckliga par sällar sig till devisen: Gå aldrig och lägg er osams.
Tuva levde efter devisen hellre en timme för tidigt än fem minuter för sent.
Det är förstås inget fel med den devisen – förutom att Cajsa Warg aldrig sa så.
Devisen ”rätt man på rätt plats” har inte alltid kunnat tillämpas i praktiken.
Hämnd är en rätt som skall avnjutas kall, enligt de sicilianare som bär den devisen genom livet.
Hans ledord var att »form följer känsla«, en pastisch på den välbekanta devisen att form följer funktion.
Under en bild av en äldre stilig vithårig arbetare stod devisen: Gärna medalj – men först en rejäl pension.
Samma vulgärmarxistiska hållning som senare uttryckts av hans lärjunge, ordförande Mao, med devisen: »Makt växer ur en gevärspipa.
Varför hade hon inte låtit Serge köpa korten i stället? Hur mycket hon än nekade skulle devisen ingen rök utan eld cirkulera i en utredares huvud.
Enligt »Malachias profetia« skulle Johannes Paulus II:s efterträdare ju kännetecknas av devisen De gloria olivae, »olivträdets ära«, eller »ära åt freden«.
Förmodligen antogs gästerna redan veta vad det kostade innan de checkade in, men mer troligt var att det var devisen "om du måste fråga har du inte råd", som gällde.
Som polis och privatsnok levde Sune efter devisen "tiga är guld" och ansåg att all journalistisk publicitet runt ett fall -- om den inte var direkt beställd av polisen -- var av ondo.
Rams predikade devisen »mindre men bättre« – weniger aber besser – och på samma sätt brottades Jobs och Ive med varje ny design för att se hur långt de kunde gå för att göra den så enkel som möjligt.
De åkare som glider in mot målgången i Mora möts av den högstämda devisen I fäders spår för framtids segrar, en ordalydelse som skvallrar om loppets bakgrund – som de allra flesta vet är ju tävlingen uppkallad efter Gustav Vasa.
En antifascistisk publikation med det namnet hade funnits under några år i början på 60-talet med Gerry Gable som redaktör och denne var också med i det nya projektet, vars första nummer på sin framsida bar den stolta devisen från spanska inbördeskrigets internationella brigader “They shall not pass”, “No Pasarán”! Searchlight blev något av en institution när det gällde närgången bevakning av extremhögern och ett antal liknande tidningar startades i andra europeiska länder.
Faderns röst hörs i hans inre och en av faderns många deviser kommer till honom, utnyttja fiendens felbedömning och agera snabbt.
Han menade att deviser som ”Bevara Sverige svenskt” borde ersättas av en målsättning att ”göra Sverige lite svenskare”, vilket var en uppfattning jag delade.

Tyvärr har vi ännu inga exempelmeningar för detta ordet.