Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Mottot i en mening

Mottot var ”Welcome home”.
Men mottot tolkas vanligen felaktigt.
Det mottot har jag burit med mig inom mycket.
Fortfarande under mottot »vara men inte synas».
En skola med mottot: kunskap, tradition, gemenskap.
Mottot för Magic Beach var ALLA ÄR EN GRANNE, ALLA GRANNAR ÄR VÄNNER.
Jag lägger till fem ord till mottot – ’Var man sköter sig själv’.

Och i än högre grad förverkligade firman Cervin mottot »vara men inte synas».
Det talas ofta om det Wallenbergska mottot ”att vara men icke synas”, esse non videri.
Mottot för Kultur och politik vittnar om att Per Meurling insåg att hans frihet var begränsad.
Vi har sett hur mottot esse non videri, »vara men inte synas», tidigt brukats av Carnegies ägare.
Han bestämmer sig då för att leva efter mottot ”att leva har sin tid, att vara död har sin”.
”Livet är helt enkelt för kort för att vara trist”, löd mottot medan EU-bidragen strömmade in.
Att skriva om den lilla världen kunde dock ofta rättfärdigas under mottot ”det personliga är politiskt”.
Men av alla de finansfamiljer vi hittills mött är Wehtje den som bäst förkroppsligat mottot »vara utan att synas».
Cesare skulle snart anta mottot »aut Caesar aut nihil« – Caesar eller ingenting – vilket var en ytterst äregirig avsiktsförklaring.
Regeringen ville visa upp sunda vanor och statsråden hoppade upp och ner i teve medan de slog åkarbrasor under mottot »Folk i form till OS«.
Under 1930- och 40-talen tvingades man ändå i än högre grad än andra finansfamiljer försöka leva upp till mottot att »vara men inte synas».
Hon visste med sig att kriminalkommissarien gärna arbetade efter mottot ”Minsta möjliga motstånd” och att han även kunde leverera resultat därefter.
Mottot som stod över allt annat i Stiegs liv: Respektera alla människor oavsett hudfärg, kön, språk, religion, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.

När han förklarar krig mot fettet och »Operation Ahab II« griper in under mottot »Frihet är att avstå« påverkas medborgarna i Duck City tämligen grundligt.
Hon växer upp med mottot ”att inte bli någon del av denna världen”, vilket medför att hon under hela sin uppväxt dagligen tvingas leva i ”två världar”.
I den skogiga förorten Rocquencourt dirigerades kampen mot Sovjetunionen från Natos högkvarter under mottot Vigilia Pretium Libertatis, frihetens pris är vaksamhet.
Du har säkert sett T-shirts och handdukar som pryds av mottot från andra världskrigets propagandaaffischer, ”Keep calm and carry on” (Ta det lugnt och knoga på).
Man var också med och sjösatte People’s Computer Company, som egentligen inte alls var något företag utan ett nyhetsbrev och en organisation med mottot »datorkraft åt folket«.
Hon hade köpt teven under mottot: ”Varför ska singelmän ha de största teveapparaterna?” och hade dvd-filmerna uppdelade och högst subjektivt ordnade på två hyllor under Marantzspelaren.
I Frankrike hade protestanternas ledare Henri av Bourbon som Henrik IV ärvt tronen 1589 men tvingades nu för att kunna få kontroll över kronans domäner och behålla makten övergå till katolicismen under mottot »Paris kan vara värt en mässa«.
I stället för att förlita oss på det problematiska mottot att ingen kan tvinga oss att känna någonting vi inte själva vill, borde vi erkänna hur sårbara och öppna vi verkligen är för den osynliga och omedvetna påverkan folk i vår omgivning har.
Mina hittillsvarande val hade obestridligen styrts av mottot: Bekvämlighet framför allt, men nu blåste förändringens vindar upp till storm! Tant Solveig stod redan med ena benet i måttfullhetens grav för att bereda plats för en raffig kvinna i sina bästa år, och den som inbillar sig att sensualitet och lust har en åldersrelaterad tidsgräns kan slänga sig i väggen.
Ironiskt nog är ”Grekland dör aldrig” ett av Greklands motton.
Ett av hans motton var: Reportern har ingen tendens, inget som han måste rättfärdiga och ingen ståndpunkt.

Tyvärr har vi ännu inga exempelmeningar för detta ordet.

Motto: ta det lugnt.
mitt motto är som lotto.
Vet du pojkarnas motto?.
Klanens motto är per mare per terras.
Ja, du känner ju till mitt motto.
Sanningen främst! Det är Diderots motto.
Mitt motto var: »Kontoret är där jag är.
Aldrig fucka upp – ett motto att leva efter.
– Vilket motto vill du ge dina barn i livet?.
motto att domstolen inte ansåg att försäljningsmonopo-.
Ninjor äger natten hade varit Chavez gamla förbands motto.
”By Sea And By Land”, sa Macdonald, ”that’s the motto.
Verba arma nostra, orden är vårt vapen, så hade deras motto lytt.
Att träffa två fåglar med samma sten är vårt motto i alla lägen.
Kommunens motto kanske inte gällde nykomlingar innan de hade bott här ett år.
Aldrig tidigare hade hans benhårda motto utmanats på ett sådant flagrant sätt.
Ordenssällskapets motto att bevara och hemlighålla dess existens stod på spel här.
Det är vårt motto på roteln, eller hur? Som Birgersson säger: Tror gör man i kyrkan.
”För Sverige i tiden” är ju hans motto, då kan man inte bara hänga med överklassen.
En bit in i psykiaterns bok, före första sidan i kapitel 1, stötte Dusty på ett kort motto.
Motto: 1) Courbe la tête, fier Sicambre! Adore ce que tu as brûlé, Brûle ce que tu as adoré!.
Den svenska armén, vaknad ur lång dvala, hade den preussiska till ideal både i inre och yttre motto.
Patrulleringshastighet 20 och utryckningshastighet 50, det är och har länge varit Tore Tallbäcks motto.
”Att träffa två fåglar med samma sten, är vårt motto i alla lägen”, stod det högst upp på sidan.
« Det var ett smått egendomligt motto som passade bättre in på Ron Waynes självbild än på Apple Computer.
Vi har ett motto här i huset: Ju betydelsefullare ett projekt är, på desto lägre nivå bör det handläggas.
Senare på sommaren fick hon också Kosanpriset vars motto är ”Tala är silver – tystnad är underkastelse”.
Den är för låg! Ingen ska behöva ha två jobb för att överleva, det måste ju vara ett absolut motto för oss.
Vid det laget hade hon för länge sedan anammat samma motto för sitt psykoanalytiska arbete som Sigmund Freud använt.
Men budskapet var tydligt och kraftfullt: ”Sverige var på rätt väg”, vilket också var kongressens officiella motto.
Han förlät aldrig och hans motto var tydligt nog: »Det är en plikt att ta hämnd på dem som förgriper sig på ens vänner.