Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Principerna i en mening

Du vet, principerna.
Män dikterar de principerna.
Så åt helvete med principerna!.
”Men det är mot principerna …”.
principerna som etablerats genom domstolens avgöran-.
Principerna för hur man rekryterar folk till förvalt-.
terna i arbetsgruppen enats om principerna för ett nytt.
Åter till kärleken: om principerna i A course in miracles.
Men principerna skulle ha varit könsneutrala om världen varit det.
Det hjälper inte hur många kurser vi går eftersom vi missar principerna.
Lille Ali däremot förstod principerna bakom en bilmotor innan han var åtta.
Och även Meurling kunde alltså vara mycket tolerant mot sina avsteg från principerna.
Assisterna var baserade på de scientologiska principerna att thetanen kontrollerade sinnet och kroppen.
För om Folketinget kan leka med de här grundläggande principerna så kan man börja leka med de övriga.
Principerna i Koranen går att tillämpa på allt levande och allt nytt, även flygplan och datorer, sa han.
För dem var principerna i broschyrerna trosartiklar i samma utsträckning som tron på Kristi återuppståndelse.
Han började prata om principer, och då sa jag att hans barn minsann fick betala ett högt pris för de principerna.
FN är grundat på principerna om staternas suveränitet och jämställdhet, den nationella integriteten och icke-inblandning.
Nu stod han i begrepp att lansera Macintoshen, en produkt som han visste stred mot många av principerna i hackarnas hederskodex.
Principerna i att överleva skulle se annorlunda ut från och med nu, allt skulle bli en lång kamp för att försöka lura döden.
Principerna blev viktigare än människoliv, handlingen tystade reflektionen och till slut kämpade de bara för att frita kamrater.
I Smutsiga händer anklagar Hoederer sin blivande mördare, den intellektuelle Hugo, för att inte älska människorna utan principerna.
Antingen är de journalistiska principerna inte så svåra att tillägna sig eller också är direktörer ibland duktigare än man kan tro.
Pettersson kallar LO:s syn på skattesystem »väldigt renlärig«, med hållningen att principerna är viktiga för att upprätthålla legitimiteten i systemet.
Innan hon förstått principerna i resonemangen tog talmysterierna lång tid att lösa, men hon kom alltid fram till det korrekta svaret innan hon kikade i facit.
”82 Till sist ”var alla motsägelser och dubier äntligen uppklarade, de nya grundläggande principerna enhälligt antagna och Marx och jag fick i uppdrag att utarbeta manifestet.
Med anledning därav vill jag be Dig och Eder alla att konsekvent avböja dylika förfrågningar från föräldrarna, då detta alldeles strider emot principerna för barnens vistelse här.
Khomeini spände blicken i mig och svarade något om principerna i Koranen, speciellt 24:e kapitlet där det faktiskt står att kvinnan ska dölja sina prydnader, det vill säga dölja håret.
Även om mycket av ”Principerna” är snarlikt tonen och innehållet i ”Trosbekännelsen” rymmer de en märkbar framhävning av materialismen och nedtoning av den tidigare utopiska socialismen.
Malin Eriksson hade aldrig tidigare i sitt liv ägnat sig åt något mer avancerat än en hushållsbudget, men hon hade suttit tillsammans med Erika Berger och månadsbokslut och hon begrep principerna.
Jag har i bokens recept strävat efter att använda ingredienser som är så lite bearbetade som möjligt, men i min tillämpade version av stenåldersmat väljer jag emellanåt att bryta mot principerna.
Det är principen.
Det gäller principen.
Jo jo, men principen.
Principen är ungefär.
Principen byggde på att.
Men principen är densamma.
i principen med kommittologin.
Det är det principen gäller.
Men i grunden var principen enkel.
Principen är en annan och helt ny.
Det handlar ju om principen, liksom.
Jag tror att det handlar om principen.
Det är själva principen saken gäller.
Det är den bärande principen i naturen.
”Det är bara själva principen”, sa jag.
Inte så ofta i alla fall, men principen ….
Med den första principen har vi tjänat pengar.
Den principen ska också gälla mig, kräver han.
Principen om att all offentlig makt utgår från.
Här gällde principen behandling på ögonblicket.
bygger på principen om maktdelning (presidentiella).
Det fanns en skillnad mellan principen och praktiken.
”Älska din nästa” är den vägledande principen.
Men nu äntligen ville han sätta henne före principen.
rättsligen bindande, kan principen om majoritetsstyret.
principen var om EU-rättens företräde framför natio-.
avgörande tillfälle när principen om kvalificerade ma-.
Några få undantag från principen om kollektivt besluts-.
Carl levde efter principen att nya vänner är inga vänner.
pas t ex principen med valkretsar för att få en geografisk.
41 Man vill visa att principen kan fungera, vilket är osäkert.
»Jag har principer.
Enligt Jorges principer.
Det är emot mina principer.
Har du inga principer alls?.
»Jag har dock mina principer.
Ordförande mot egna principer.
principer Stockholm: SNS Förlag.
Även riddare måste ha principer.
Det handlar om regler och principer.
Vi har moraliska principer, inte sant.
I synnerhet andra människors principer.
Fruntimmer begriper sig inte på principer.
Dahlberg och jag talade om ädla principer.
Med normer och principer som ingen begriper.
Han gav inte mycket för moraliska principer.
Du får ha dina principer, så har jag mina.
Henry Hård är han som har tydliga principer,.
Han har sina principer och lever upp till dem.
”Det handlar om principer”, muttrar Renström.
Adria kör med samma principer som kändisdiskona.
Mycket få etniska norrmän delade dessa principer.
Vara mer andlig och hålla fast vid andliga principer.
Giftermål var nämligen emot hans radikala principer.
När det gällde mina pengar handlade det om principer.
ens principer tillämpas på etermedia och elektroniska.
Principer och realpolitik – några åskådningsexempel.
Dessa tre principer står delvis i motsats till varandra,.
Kostnaderna blir enorma och rättsstatens principer offras.
Mina uppfattningar handlar om principer, det är skillnad.
Det var – och är fortfarande – helt emot mina principer.
Det var också den snälla flickans principer och hederlighet.
– I princip, ja.
Det är en princip.
Det var i princip sant.
I princip innebar be-.
I princip håller jag med.
I princip oövervinnerlig.
med hjälp av denna princip.
Där tar det i princip slut.
»Fallet är i princip löst.
»Jag kör i princip jämt.
Han såg i princip osårbar ut.
Han blev arg ändå, av princip.
De gjorde i princip som de ville.
Resten är i princip à la minute.
Det är i princip sanningsenligt.
Altmans rum var i princip ett krypin.
Bagageutrymmet var i princip oskadat.
Han är i princip uppfostrad av teven.
Nytt är i princip bättre än gammalt.
Det är bara nåt slags löjlig princip.
Hon gav mej i princip två alternativ.
»Män skadar i princip aldrig sig själva.
Nu ärvde Tony Marshall i princip alltihop.
Hon pratade av princip inte med myndigheter.
”Samma princip kan gälla här”, sade Jack.
Jag använder bara samma princip för det här.
I princip alla världens ledare deltog på plats.
I princip bestod hela dagen av skratt och glädje.
»Så vi sitter i princip fast här», säger Sven.
Det är en grundläggande princip i det här livet.
Och det gäller väl i princip alla självmord.