Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Slagord i en mening

Lilja fortsatte nöta slagord.
Det krävs mer än slagord, Ricardo.
Detta slagord blir nästan till en svår-.
Patriotiska slagord blandades med ideologiska.
De sjöng inga sånger, skanderade inga slagord.
Man ser nationalsocialisternas slagord överallt.
Det kalla krigets slagord hade förlorat sin kraft.

och jag har stått på barrikader, skrikit mina slagord,.
Graffitin flimrade förbi, tags och slagord mot tunnelväggen.
På väggarna hängde affischer med AUF:s slagord genom tiderna.
Socialdemokratin drevs ”naturligtvis” av idéer och inte av slagord.
Överallt banderoller med röda stjärnor mot guld och obegripliga slagord.
Överallt var folk i rörelse och larmet av smällar och slagord var öronbedövande.
Dessa positivt laddade termer preciserades inte närmare utan användes mest som slagord.
Slagord som fred och kärlek är kanske klichéer i dag, men vi som växte upp då menade det.
Människors känslor uppdagas i stället på husfasader i form av slagord eller rop på hjälp.
Brofästena var blockerade av poliser och människorna som var inringade på bron skrek slagord.
På 1930- och 1940-talen var nazisterna i Tyskland förtjusta i starka symboler och tydliga slagord.
Den intellektuelle har till uppgift att bekämpa de slagord som förgiftar det politiska tänkandet.
När ultravänstern ville angripa storfinansen 1968 ropade man slagord om »stanken från Enskilda Banken».

De uppmuntrade inte människor till att ha egna tankar, trots scientologikyrkans nya slagord: Tänk själv.
I Heidelberg såg han nazisternas brunskjortor marschera, skrika slagord och spana efter judar och kommunister.
Mest hade det handlat om trakasserier i form av spraymålning med rasistiska slagord, äggkastning och liknande.
I Atlanta, Georgia, greps två protesterande sedan de ”fört oväsen” genom att skrika slagord genom megafoner.
På föreläsningar och seminarier iklädde jag mina impulser de slagord och teorier jag hade hittat i olika böcker.
Men makten var tålmodig och visste vad den ville; makten kunde vänta ut slagord och böner och vakor kring stearinljus.
Hon var universitetsstudent och gick hem ensam sent på kvällen när tre nazister började slå henne och skrika slagord.
I trappan hänger affischer med slagord: ”The union needs strong women” (Facket behöver starka kvinnor) står det på en.
Och när matchen väl var igång skrek den kroatiska klacken slagord som: ”Zlatane pederu”, ungefär ”Zlatan är bög”.
Armarna hölls bakom hennes rygg i en farlig position och Gustav kunde se att hon hade ont, men hon slutade aldrig att skrika slagord.
Det var en underbar känsla att få stå med plakat och ropa slagord mot våld, krafttag mot högerextremism och liknande på Sergels torg.
Jag stirrar på de nationalsocialistiska slagorden om att få Tyskland på fötter.
Ett av slagorden i valet hade varit: Moving Forwards with Maggie, vi går framåt med Maggie.
Gigantiska demonstrationer med slagorden »Frihet åt Bishop« anordnades spontant på gatorna.
Jag trodde ju – felaktigt – att slagorden betydde något, att de på något sätt ökade den objektiva sanningshalten i det jag kände.
Men när jag låg till sängs om kvällarna lät jag slagorden glida iväg och ersättas av en rad bilder, romantiska bilder av ett förflutet jag aldrig upplevt.
Ofta var det tillräckligt svårt att tänka på vad de här slagorden betydde för att kunna återge saker och ting korrekt, för att inte tala om att ifrågasätta vad man sa.
Utifrån denna bas ser jag hur hans självkänsla växer; han börjar våga sig på att ställa svårare frågor, han börjar kasta av sig de färdiga svaren och slagorden och tänker själv ut vad som passar honom.
Slagordet var ”ingen fred utan frihet”.
”Varning för fredsoptimism” var slagordet för dagen.
En annan värld är möjlig, var slagordet för dagen.
Slagordet Sverige åt svenskarna hade hörts redan på 1880-talet under den tidens protektionistiska kampanjer.
När Moderata samlingspartiet försökte föra in slagordet systemskifte i valkampanjen 1985 åkte man på ett rejält bakslag.
Men slagordet Tage och Geijer – Lyndons lakejer som ekade i demonstrationstågen hade en effekt som demonstranterna inte hade tänkt sig.
Han hade den med sig hemifrån i familjen Palmes starka tro på viljans kraft, och han skulle själv lyfta fram slagordet ”politik är att vilja” som devis.
Men värre var att anhängare till Sir Oswald Mosleys nyfascister redan före upploppen var igång med främlingsfientlig agitation under slagordet keep Britain white.
Slagordet lydde: ”Ingen tysk köper mera av en jude”, och för säkerhets skull posterades SA- och SS-män ut för att ”varna befolkningen innan de steg in i judiska affärer”.
När han börjat på Colorado hösten 1969 ägnade han så mycket tid åt olika upptåg (som att framställa mängder av datautskrifter med slagordet »Fuck Nixon«) att han blev underkänd i vissa kurser och tillfälligt avstängd.
År 1995 ville organisationen »Stoppa rasismen«, som startats 1985 – inspirerad av franska »SOS Racisme«, med slagordet »Rör inte min kompis« och loggan med den lilla gula handen – utvidga sin tidning med en bilaga för mer analyserande material om rasistiska och högerextrema grupper.