Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Kärlen i en mening

”Kan du sätta lapparna på kärlen?”.
Från kajen löper förvaringstunnlar för kärlen.
Henrik Vanger hade kraftiga förkalkningar i kärlen.
»Jag skar ut några sektioner av kärlen innan ni kom hit«, sa Kaytes.
En liten klump levrat blod lossnar och fastnar i de okulära kärlen.
Charles blev beordrad att fylla på vatten i de andra kärlen medan de hällde.
Till höger fanns skåpen som innehöll de heliga kärlen och mässhakarna, samt en bänk för skrudarna.

Hans hej var avmätt och hennes röst blev genast forcerad, ty strupen blev trängre och kärlen drog ihop sig.
»Och en kirurg skulle använda diatermi för att kontrollera de små kärlen, i synnerhet kring livmoderhalsen.
Han kunde först inte se några etiketter, men när han vände på kärlen såg han att de satt fastklistrade på undersidan.
Kärlen som strömmar in för kokning, med kroppsvätskor i alla färger, tumörer, bölder, moderkakor, amputerade lemmar, rester av aborterade foster ….
Det finns detaljerade uppgifter om transportkärlen i det material jag gav till er, men jag har sett kärlen på nära håll och vet också vilka hållbarhetstester de utsätts för.
Litet enlag hälles i hvarje kärl, hvarmed det får stå en dag, men sedan den blifvit borthälld, fyllas kärlen med kallt vatten att därmed äfven stå en dag, hvarefter de kunna begagnas.
En kvinna och hennes dotter gick förbi mig där jag stod utanför drugstoren och bara tittade förundrad på de färgade kärlen och glasbägarna och pulvren och mortlarna och mässingsvågarna i fönstret – föremål som inte hade funnits i Rexall i Great Falls och som fick drugstoren i Fort Royal att verka mer seriös.
Kärlet, GA-4:an, glittrade i solen.
Jag kände kärlet, jag såg det fyllas.
Han kastar korkarna tillbaka i kärlet, en efter en.
Kärlet är till nära brädden fyllt med vinkorkar.
Anden i flaskan är Spiritus Merkurius fången i kärlet.
När det gällde kärlet skulle ingen sticka sin väg med det.
Inte heller fanns det några dekaler eller någon text på kärlet.
Kärlet åkte in genom öppningen och skrapade mot den övre kanten.
Innan någon av dem hann röra sig hade jag satt det lilla kärlet mot läpparna.
Sigillet på kärlet får under inga omständigheter brytas så att ångan läcker ut.
Sinnet var datorn, kroppen var kärlet som hyste thetanen och thetanen var livskraften.
I en snabb rörelse välte hon ut kärlet med bläck över de pergament hon arbetat med.
Han såg hygglig och icke elak ut, så att jag förlät honom, men kärlet fick han taga undan.
En tunn träbotten, lagom efter kärlet, pålägges med en sten till tyngd; köttet blir därigenom mörare.
Lastbilen satt fast i tunneln med bägge sidorna hårt pressade mot väggarna medan kärlet tryckte mot taket.
Då tillsättes jästen, och kärlet öfverbindes åter med en linneduk och bör stå i ett rum med 25 graders värme.
Han iakttog henne när hon ställde in kärlet i ugnen och sakta blåste på elden med blåsbälgen utan att släppa vapnet.
Särskilt småungar hade tyckt att kärlet såg kul ut, och pressat sina storögda ansikten mot vindrutorna när de åkte förbi.
På Clarks signal sprang Jack och Chavez fram till baksidan av lastbilen, klättrade upp och började röra sig framåt förbi kärlet.
När det var dags att räkna rösterna i det gyllene kärlet efter den första röstningen, hade alla förutom tre lagts på Giuliano della Rovere.
Vi vet att de vill föra kärlet så djupt ner som möjligt, och det innebär att de kommer att ta sig ner längs någon av ramperna från huvudtunneln.
Latinska ord löpte längs kanten, och runt själva kärlet fanns ingraverade bilder av nakna män och kvinnor i färd med att begå olika former av sodomi.
Eftersom detta var en provtur var just det här kärlet bara ett skal utan alla de neutron- och gammasköldar som skulle finnas med när det blev skarpt läge.
Först tänkte jag att fingrarna hade glidit bort från det pulserande kärlet, men plötsligt började Lauras kropp skaka kraftigt, som vid ett epileptiskt anfall.
På botten af kärlet lägges ett lager salt, därpa hälften af kryddorna, så köttet tätt bredvid hvartannat, att det fyller kärlet, återstoden af kryddorna därpå samt ett saltlager öfverst.
(en kvarter) god, färsk jäst; kärlet öfvertäckes af ett rent lakan, och då drickat börjat hvitna, silas det genom hårsil, tappas på rena, torra buteljer, men ej för fulla, korkas, hartsas och nedsättes i källare.
(7 kannor) källvatten uppkokas, russinen läggas i en rensmakande bytta, och vattnet hälles sjudande öfver dem, efter en fjärdedels timme iläggas fläderblommorna och en stund därefter cremortartarin, och kärlet öfvertäckes.
Ett kärl färdigt att fyllas.
”Ett kärl i alla fall”, sa hon.
”Ett kärl av typen GA-4”, svarade Jack.
De var nersänkta i en vätska i tillslutna kärl.
OMBUDSMANNEN Han är ett tomt kärl och försöker lära sig.
Och att vi måste fylla våra barn som om de vore tomma kärl.
Peeta har hittat ett bra kärl och vattnet börjar forsa fram ur röret.
På hyllorna låg provrör, kärl och förpackningar med kemiska preparat.
Det tar på krafterna, detta att vara ett kärl för högre väsen och djupa strömningar.
Över diskbänken hängde gröna kärl med ord på: socker, salt, peppar, vitlök, basilika.
Allt detta tvättas först väl och lägges i vatten; men tarmarna för sig i särskildt kärl.
Ja, men det finns en massa säkerhetssystem, och avfallet kommer att förvaras i slutna kärl.
Ansiktet var igensvullet, grovporigt och täckt av ett finmaskigt nät av ytliga ådror och kärl.
Lefvanders rygg var som en krater, ett öppet kärl, Winter såg en bit av den blottade ryggraden.
Två stora, grovt avskurna kärl, fulla av koagulerat blod, stack fram ur den bredare, övre delen.
Lungor, hjärta, stora kärl och att försöka blåsa liv i honom var bortkastad möda, tänkte han.
Språket, tankarna och idéerna rörde sig fram och åter som om länderna vore kommunicerande kärl.
Det upphälles i ett väl utbönadt kärl, och då det är väl afsvalnadt till ljumhet, invispas 6 decil.
Hon hade fina kärl i armvecket och jag fick in infartskanylen på första försöket och tejpade fast den.
Ibland om morgnarna strax efter det hon ätit frukost brukade hon smyga sig upp i sitt rum och kräkas i ett kärl i garderoben.
Värden ställde upp ett smutsigt glas framför Loke och hällde sedan upp en grumlig dryck från ett lika smutsigt större kärl.
Efter fem år visade det sig att kvinnorna som hormonbehandlats utsattes för betydligt ökad risk för skador på hjärta och kärl.
Sedan gör du ett uppehåll, fastar, super till rejält och spolar rent i alla små kärl och sedan är du tillbaka på ruta ett igen.
Maria kikade in, men där fanns bara gamla tidningar, en övergiven läskback och en antik pottstol med kärl i krackelerat vitt porslin.
Laxrygg hugges i lagom stora bitar, tvättas väl och bör ligga ett dygn uti stort kärl, och vattnet ombytes en eller ett par gånger.
– … lunginflammation, blödande magsår, inflammation i bukspottskörteln och en störtblödning i matstrupen beroende på ett brustet kärl.
Också en som vet att kroppen bara är ett kärl och att anden är det essentiella blir deprimerad, kränkt, av att se ett rått tilltygat kadaver.
Denna förmodat välgörande inverkan på hjärta och kärl skulle slutgiltigt bevisas när det stora amerikanska forskningsprojektet sattes igång.
Som östrogenet påstås motverka framtida problem med hjärta och kärl och ”förmodligen snarare ger ett skydd mot bröstcancer än orsakar cancer”.
Folk började bära munskydd och förmanades att inte sprida smittan genom oförsiktiga nysningar och hostningar och att inte spotta på golvet, utan i särskilda kärl.
In i fräs och slammer, in i moln av ångor från stekt lök och läckra aromer av kycklingfett och av strips som stektes gyllengula i djupa kärl med kokande frityrolja.