Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Oppositionen i en mening

dat och förföljt oppositionen.
Oppositionen och enskilda leda-.
lan regeringssidan och oppositionen.
allmänpolitiska arbetet mot oppositionen.
Oppositionen i parlamentet i Delhi rasade.
Oppositionen fick ytterst lite utrymme i media.
mellan regeringen och oppositionen i EU-frågor.

Men trycket från oppositionen ökade hela tiden.
Den dåvarande oppositionen regerade nu i Sverige.
Oppositionen gick i taket och krävde hans avgång.
för oppositionen under den socialdemokratiska tiden.
Den inomparlamentariska oppositionen har att utöva.
oppositionen, och tjänstemän i departementen, medan.
parlamentariska traditionen ha gått till oppositionen.
tvingas förankra förslagen hos oppositionen om de ska.
Under hösten 1978 växte oppositionen mot shahens regim.
Sedan kom politiska flyktingar från oppositionen i Chile.
nomin går i rätt riktning, medan oppositionen försöker.
gens bord, medan företrädare för oppositionen förväntas.
der oppositionen har därför vanligen en friare roll och är.

Det stora hotet var dock som alltid den borgerliga oppositionen.
Sen han kom till Sverige behöll han kontakten med oppositionen.
Alec Douglas-Home avgår som ledare för torypartiet och oppositionen.
Barn till föräldrar i oppositionen utestängdes från högre utbildning.
Via kontakter med oppositionen hade vi fått reda på i vilken cell han satt.
Större delen av oppositionen lever i exil, liksom en stor del av befolkningen.
Oppositionen skulle utmålas som opatriotisk och en aning demokratiskt undermålig.
Tänk när de vann det valet, det var ju ett fantastiskt lyft för hela oppositionen.
Det blev lite väl magstarkt för oppositionen, främst Folkpartiets ledare Sven Wedén.
»En politisk trofé att erbjuda våra vänner i oppositionen, mot en nätt betalning.
Oppositionen – Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet – röstade emot.
Annars går vi i total opposition.
Planerna har mött stark opposition.
Det fanns också en stark opposition.
opposition till regering Stockholm: Tiden.
mellan regeringssida och opposition upprätthålls.
opposition än i regeringsställning (Larsson 1986).
ropaparlamentet som en enda stor opposition som van-.
Jag känner mig utanför och i opposition, som vanligt.
eftersom det finns en opposition som har frihet att ut-.
Svensk Opposition bytte namn till den Nysvenska rörelsen.
en från opposition till regering, som hon eller han inte.
(stödjer den regerande sidan) eller är i opposition, som.
Det var en man i opposition mot sig själv och hela världen.
Denna opposition minskar också efterhand som 68:orna dör av.
Att befinna sig i opposition minskade också det mediala trycket.
Anders var mycket väluppfostrad, aldrig grinig eller i opposition.
Smellie—tho’ Susannah’s Opposition continu’d unabated to the End.
Hon skrev artiklar i små tidskrifter i opposition mot de nya makthavarna.
”Position, opposition, komposition”, förklarade den unge Karl Marx saken.
Så kom det sig att han detta år, 1941, bildade rörelsen Svensk Opposition:.
– Och så har han förbjudit all opposition, alla strejker och demonstrationer.
De kommunister Per Meurling möter i Oslo och Köpenhamn tillhör denna opposition.
Det skapade problem för de västliga studentförbundens försök att driva opposition.
I opposition gjorde Palme stor affär av de borgerligas ansvar för den ekonomiska krisen.
Peterson åkte till Norge för att studera hur socialdemokrater ser ut när de är i opposition.
S: »Jag har hört att om det uppstår en opposition i Libyen så försvinner den eller dödas?«.
Därför vill Svensk Opposition en raslig sanering, som förhindra dylika element att fortplanta sig.
Konservativa partiet är åter i opposition och Margaret Thatcher blir talesperson för miljöfrågor.
Precis som John valde hon i opposition med familjen att gå sin egen väg och blev trafikpilot på SAS.
Han hade varit ansvarig för den socialdemokratiska energipolitiken sedan partiet hamnat i opposition 1976.
Fattigdomen sprang i skyn, politisk opposition utplånades och kolonialismen i södra Afrika intensifierades.