Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Motsats i en mening

I motsats till dig.
I motsats till honom.
Allting har sin motsats.
Pappan var mammans motsats.
Han är Guardiolas motsats.
Euforins motsats är dysfori.
Nils var sin systers raka motsats.
Hon var helt enkelt min raka motsats.
Grimaldi hade varit Södermans motsats.
Och dessutom - i motsats till vad man.
I motsats till vissa andra, antydde han.
I motsats till dig har jag skjutvapen.
Tvärtom var han hennes diametrala motsats.
»För att hon är din mammas totala motsats.
Som person och ledare var han Zjukovs motsats.
Managern som satt bredvid var hans raka motsats.
I motsats till ladan utanför var den uppvärmd.
Företagsläkaren är på alla sätt Hugos motsats.
Aurora Sundstedt var sin make Ragnars raka motsats.
Hur vissa människor försattes i motsats till andra.
Arne var min absoluta motsats, en flegmatisk skåning.
Alltså ett färgfyrverkeri i motsats till det helt vita.
Ett varmt fladdrande sken i motsats till mörker och död.
Eller av hans raka motsats, det blev aldrig riktigt utrett.
I motsats till vanliga domstolar medger sådana ingen insyn.
Det var helt i motsats till hur vi hade lagt upp vår träff.
Vd på Astra var Håkan Mogren, min absoluta motsats i det mesta.
Om Marys leende var outgrundligt var Vladislavs dess raka motsats.
Jag ska bara få spela sådana som är i allt min raka motsats.
att hävda proletariatets intressen i motsats till bourgeoisiens, 2.
– I motsats till Ryska federationens federala säkerhetstjänst.
Han är motsatsen.
Motsatsen är offline.
Han hävdade motsatsen.
Eller enbart om motsatsen.
Motsatsen vore tjänstefel.
Själv var jag nog motsatsen.
Motsatsen var en omöjlighet.
Själv var han raka motsatsen.
Allt pekar på motsatsen.
Jag kan inte bevisa motsatsen.
Jag får väl bevisa motsatsen.
Hans rum var motsatsen till Finns.
Jag kunde lika väl sagt motsatsen.
Men han kunde också vara motsatsen.
Jag har ett fint bevis på motsatsen.
Men motsatsen kan också förekomma,.
Som goda contrarians gör vi motsatsen.
Motsatsen kunde visa sig vara sanningen.
Fast du försöker inbilla dej motsatsen.
Oskyldig ända tills motsatsen bevisats.
Men han ville höra henne bedyra motsatsen.
Vad forskningen visade var snarare motsatsen.
Jag var motsatsen till det tidningarna skrev.
”Och tro är motsatsen”, säger Rebecca.
Vänskap var vänskap var motsatsen till ensam.
Sony var verkligen raka motsatsen till Apple.
Vi har det inte lätt att tro dom om motsatsen.
Som om hon gör raka motsatsen till det du kan.
Vi är motsatsen till mr Zviman och hans vänner.
Steve var raka motsatsen när han började på Reed.
Att det fanns tecken på motsatsen ville han inte se.
Och varandras motsatser.
Tjejerna var varandras motsatser.
För mycket motsatser, alldeles för smart.
Också på det sättet var vi varandras motsatser.
Han borde ha förstått att sådana motsatser är oförenliga.
att al-Qaida och USA mer är speglingar av varandra än motsatser.
Snarare är de varandras raka motsatser, utseendemässigt i alla fall.
Men de kanske drogs till varandra just för att de var sådana motsatser.
Som spelare är de varandras motsatser, den prålige Zlatan och arbetsmyran Wirmola.
De var motsatser som drogs till varandra, sa hon, men kombinationen var för instabil.
Motsatser som gjort dem till malar som flugit i cirklar allt närmare och närmare eldslågan.
»Han kände till en ekvation som de flesta människor missade: att saker leder till sina motsatser.
De två städerna var varandras motsatser, och orsaken var enkel – Falkvingarna tillät inga glädjestugor.
De var varandras motsatser till sitt ljusa och mörka yttre men lika skickliga och samspelta med sina stridsyxor.
De var som två motsatser som drogs till varandra men som bara kunde stå ut med varandra under kortare perioder i taget.
Det är den här mekanismen som gör att vi ofta säger att ”motsatser dras till varandra” eller att vissa par ”kompletterar varandra”.
Det syntes tidigt att de var varandras motsatser: den svale, ödmjuke Svennis och den hetlevrade, maktfullkomlige Ferguson – ”den ende otrevlige skotte som världen frambragt”.
”Regelmoral och konsekvensmoral”, förklarar han, ”är inte absoluta motsatser utan komplement som tillsammans skapar en genuin människa – en människa som kan ha kallet att bli politiker.
De var mycket mer överens, mycket mindre benägna att sucka och hacka på varandra, eller att uppträda som varandras fiender eller motsatser – något de aldrig hade varit innan de gav sig av och kom tillbaka och var det.
Symboliskt, i hjärtat av den marxistiska teorin om dialektisk materialism, stod just denna dynamiska motsägelse – hur växelverkan mellan motsatser och negationens negation förklarar utvecklingen i såväl natur- som samhällsvetenskap.
Som marxist insåg Per Meurling att om man framställer estetik och ekonomi som totala motsatser odlar man samma föreställda dikotomi mellan materialitet och immaterialitet som i den religiösa föreställningsvärld där man strävar efter själens frigörande från kroppen.
För den dialektiska processen var inte bara en fråga om orsak och verkan, utan också om ömsesidiga samspel mellan motsatser: så medan det ekonomiska sammanhanget ”ytterst är avgörande”, ansåg han nu att politik, kultur liksom även ”tradition” kunde spela en roll i formandet av människans beslut och historia.
Klövs han itu? Sa han sig att ingen människa är en monolit, tack och lov, ingen gjuten i ett enda stycke? Är det förklaringen till hans parallella världar, med två livs levande motsatser på nära håll? Rymdes det motsägelsefulla inom Ingvar? Eller stängde han det helt enkelt ute och låtsades som om det inte existerade?.
”Vädret, liksom invånarna, har en mer akut karaktär; det rör sig i skarpare, plötsligare motsatser; himlen är som en irländsk kvinnas ansikte: regn och solsken avlöser varandra plötsligt och oväntat men det finns ingen plats för den grå engelska tristessen”, var en av de mer högtravande passagerna i Engels oavslutade historia.
»De predika att man icke skall sätta tro till vad läroandarne ha sagt i överensstämmelse med änglarne, och att man icke skall lämpa sin vandel efter den undervisning man åtnjutit av dem, utan leva i allsköns självsvåld och frihet, efter eget behag; vanligen infinna de sig när de andra försvunnit; människorna känna vad de gå för och bry sig föga om dem, men lära sig dock därigenom vad det goda och det onda är, ty man förvärvar kännedom om det godas beskaffenhet genom dess motsats; och varje begrepp eller idé om en sak bildas genom reflexion, som går ut på åtskillnader, hämtade från motsatser, vilka skärskådas på olika sätt och ur olika synpunkter.
Motsatserna dras till varandra.
Det är alltså inte sant att motsatserna attraherar varandra.
Det alkemiska bröllopet mellan motsatserna sker med upphettning och destillation.
Motsatserna stack i ögonen, inte minst hos dem som satsat och trott på att revolutionen skulle leda till ett slut på kapitalismen och till införandet av nya produktionsformer.
50 Motsatserna måste stå emot varandra, negationen negeras och precis som fjärilen kommer ut ur puppan skulle ett nytt samhälle stiga fram ur det gamlas inneboende motsättningar.
För det andra hävdade ”lagen om att motsatserna genomtränger varandra” på troget hegelskt manér att ”antitesens båda poler, som positivt och negativt, är precis lika oskiljaktiga från varandra som de är motsatta varandra, och att de trots allt sitt motstånd ömsesidigt genomtränger varandra”.