Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Ensamma i en mening

De var ensamma.
Vi äro ensamma.
Oss två ensamma.
Nu var de ensamma.
Nu äro vi ensamma.
De voro inte ensamma.
Många bodde ensamma.

Som om vi är ensamma.
Vi var ensamma i rummet.
Nu äro vi ensamma igen.
I övrigt var de ensamma.
Vi kommer att vara ensamma.
De var inte ensamma längre.
När vi var ensamma sa jag:.
De voro ensamma med kvällen.
Vi måste vara ensamma om det.
Jag tror vi är ensamma om det.
Den ensamma bilen på bron igen.
Vägen ligger tom, vi är ensamma.
”Klarar ni er ensamma här?”.

Vi är alla lika ensamma som du.
De måste vara ensamma med varandra.
Och flickorna har inte varit ensamma.
Nu kände vi oss ensamma i hela huset.
– Vi äro ensamma här, sade hon hest.
Nattens ensamma timmar väntade på mig.
– Att ensamma äga ett barn, sade Petra.
Många män är så fruktansvärt ensamma.
Det vore bättre om vi fick råkas ensamma.
Nu var Filippa och Alec ensamma i korridoren.
Det är väl de människorna som bli ensamma.
Stackars ensamme Duncan.
Putnam, Robert (2001) Den ensamme bowlaren.
ensamme bowlaren (2001) kunde Putnam visa fören-.
Sedan lämnade han den ensamme mannen i sin lägenhet.
Den ensamme livvakten stod fortfarande bredvid dörren.
Bilden av den ensamme och isolerade Sture är dock inte entydig.
Inte den ensamme mästerdetektiven med överlägsen människokännedom.
Möjligen inser även den åldrade, ensamme marxistdiktatorn Castro detta.
Kvar blev den ensamme Holger tillsammans med den återstående, förarlösa Sikorsky 76:an.
– Är det här Håkan? frågade hon och pekade på den ensamme mannen med glaset i handen.
Hon var glad att hon inte kunde föreställa sig allt den ensamme åttaåringen gått igenom.
Den ensamme mannen sträckte på ryggen och började sparka igång cykeln igen med högerfoten.
Han går in till den ensamme programledaren och säger att han tycker att inslaget var lysande.
Slipsarna gillade inte alls den ensamme ynglingen i den rivningsfärdiga kåken i slutet av gatan.
Den ensamme galningen kunde aldrig dömas, så allt var tillbaka på ruta ett och har så förblivit.
Den ensamme mannen fimpade mot klacken, och glöden skvätte som ett mindre fyrverkeri över trottoaren.
Han släppte inte den ensamme vandraren med blicken, blev långsamt irriterad, började fäkta ordentligt med armarna.
Ingvar den ensamme, som alltid känt sig udda, som sökt sig till nazisternas antijudiska gemenskap av den anledningen.
Jag lyckades ratta in den på min transistorradio och hörde den ensamme radiopratarens mörka och stilla röst i natten.
Kaja i rollen som Iska Peller, Kolkka som den ensamme utredaren som hjälpte henne rekonstruera den ödesdigra nattens förlopp.
Fourier, den frustrerade, ensamme handelsresanden, såg inte mycket dygdigt i att vara obemedlad eller i det monogama äktenskapets banalitet.
Væ soli! Ve den ensamme, en sparv på taket! Aldrig har min tillvaros elände varit större, och jag gråter likt ett övergivet barn, som är mörkrätt.
Den ensamme simmare som hon så ofta hade sett i bassängen – var det samma person? Han såg trots allt inte ut att vara någon student vid universitetet.
Det var cirkeln kring Den ensamme, kring den slutgiltiga upptäckten att man är ensam, att ödet är ensamt och fruset även om det lever i sällskap, i familj.
Såg han sin egen framtid i hennes situation? Den åldrade, ensamme, som grep en människa som råkade komma i hans väg och höll henne kvar så länge han förmådde?.
Men han var ändå ständigt den ensamme mannen i den gröna kepsen som fick våldsamma raseriutbrott men samtidigt var den skickligaste av de skickliga när det gällde arbetet.
Men att hon inte ville … Och jag sa att det behövde hon inte, hon skulle bara vara lite snäll mot den stackars ensamme mannen, han hade nog inte haft så mycket skoj med den där foten.
När jag frågade vem som var ansvarig för ett avtal, fick jag svaret: »Vi!« Jag tror att det kollektiva ledarskapet var en reaktion på Hitlertidens kult av den ensamme starke ledaren, der Führer.
Här är risken för konfrontation med kaparen större, men den ensamme polisman som levererar matvagnarna ser bara en kvinnlig steward inne i planet, möjligen anar han en skugga som kan vara kaparen, i bakgrunden.
Sen lockades han också av tanken på att själv lösa det som just nu pågick i rummet: bli hjälte – komma tillbaka till Söderort i triumf – den ensamme polisen som gick in själv istället för att invänta förstärkning.
Han hade studerat den amerikanske författaren William Pierce, som skrivit romanerna The Turner Diaries och Hunter, den senare en hyllning till den ensamme våldsmannen som utan att ge sin ideologi till känna kämpar för ett rasrent samhälle.
ensamt för mig.
Hårt och ensamt.
Inget ensamt barn.
Lite ensamt just nu.
»Vackert men ensamt.
Ett ensamt vitt papper.
Det är ensamt där ute.
Hon har haft det ensamt.
Och det blev för ensamt.
frågor i ensamt majestät.
”Blir det inte ensamt?”.
Ett ensamt hagelgevär inuti.
Ett förtvivlat, ensamt skrik.
Det såg ensamt ut, övergivet.
Hon tycker inte här är ensamt.
– Just nu är det ganska ensamt.
Det kan bli väldigt ensamt.
Det hade blivit ensamt utan Sanela.
Det var verkligen ensamt på toppen.
Himlen måste vara ett ensamt ställe.
Det var ett ensamt liv, ett abnormt liv.
Det är ensamt att vara författare?.
Den här var tydligen ett ensamt exemplar.
Begravde henne vid ett ganska ensamt vatten.
Här är så förfärligt ensamt på landet.
Flickan fann det ensamt på det nya stället.
Likväl måste det ha varit ensamt för Helima.
Där red Vanja Ossiandotter i ensamt majestät.
Det hördes ett ensamt skott och sedan ett till.
Det blir lite ensamt att sitta på ett hotellrum.
En ensam hund som gav ifrån sig ett ensamt skall.
Är du ensam.
Han var ensam.
Man blir ensam.
Jag var ensam nu.
Hon var så ensam.
Jag var så ensam.
Prästen var ensam.
Han kände sig ensam.
Hon kände sig ensam.
Jag måste vara ensam.
Jag vill vara ensam.
Jag går här så ensam.
Du ska vara ganska ensam.
Så förskräckligt ensam.
Hon får uppleva den ensam.
Hon kanske också är ensam.
Hon hade känt sig så ensam.
Så var John Jacob ensam igen.
Eftersom han gjort henne ensam.
Du står ensam från och med nu.
Adèle låg ensam i sängkammaren.
Men Stanny hade varit mycket ensam.
Jag var således ensam och rasande.
Han har varit ensam så länge nu.
Dit hade han aldrig klarat sig ensam.
Han var villig att hålla takten ensam.
Jag kunde inte åka ensam till Turkiet.
Ännu står jag som vanligt ensam om det.
Trots det kunde jag se att jag var ensam.
”Så varför sover jag ensam då?”.
”Har de alltså lämnat dig ensam?”.