Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Allena i en mening

Ett fönster allena.
äger att allena styra riket.
Mitt i natten och mol allena.
Ut for Konungen styr allena.
Jag vill ha vuxenkärlek allena.
Tråkigt att bli hög allena, vet du.
Vad Jansson sysslade med visste Gud allena.

Det är ej gott för mannen att vara allena.
Gud allena visste hur länge det varit sedan sist.
Gud allena visste vad som fanns på hans hårddisk.
Rosenrauchs voro allena skulden till den här olyckan.
allena styra riket, medan lagstiftningsmakten delades.
Annars blir de allena saliggörande nådemedlen osäkra.
– Ja, Gud allsmäktig vare allena äran, fortsatte Josef att mässa.
Matroserna hade haft rätt i att det inte går att leva på poesi allena.
Stundom hade han plötsligt befunnit sig allena med sitt djur uppe bland klipporna.
Det var fortfarande ingenjören allena som slutkontrollerade varje färdigt exemplar.
Samtidigt, nu är det är han allena som äger problemet, som måste hitta lösningen.
Men bortsett från honom tycktes det vara hennes öde att vara omgiven av dårar allena.
Det schweiziska försäkringsbolaget ville ha det så, nöjde sig inte med äkthetsintygen allena.

Jag lade märke till henne i pausen och tyckte lite synd om henne när hon stod mol allena i ett hörn.
Och med ens tyckte hon sig se sig själv stå härnere på jorden, alldeles allena i ett hav av mörker.
Plötsligt slog det mig att jag för andra kvällen på raken befann mig mol allena med en främmande man.
Att han skulle gå ut, träffa nya kvinnor, tänka på att det icke var gott för människan att leva allena.
Det han sa till dig betydde ungefär att hålla sig till skriften allena – sola scriptura – och att den är sufficientia scripturae.
Det var Helena som ideligen sagt åt honom att det inte är gott för människan att leva allena, att inte ha någon att bry sig om, att älska.
Junior köpte McCullers Hjärtat jagar allena och fast han inte alls tvivlade på att hon var en duktig författare, visade det sig att boken var för underlig för hans smak.
Efter detta yttrande vänder Jussi Björling på klacken, går mol allena in i Stora Tuna kyrka och sjunger, sjunger med full kraft en hymn till minnet av Gösta, till minnet av ett liv.
Under sina första år hos Erlander brukade han ofta säga att ”människan inte lever av bröd allena, utan huvudsakligen på slagord”, en aforism han lånat av Robert Louis Stevenson.
Den nyreligiösa eller, som vi lite oriktigt kallar den, »fundamentalistiska« våg som svept genom världen, innebär inte heller dåliga nyheter för den allena saliggörande katolska kyrkan.
Efterträdaren Bo Lundgren kunde räkna nästan lika bra som Nombeko, men eftersom svenska folket inte ville höra siffror allena utan också ett och annat hoppfullt ord gick det lika illa för honom.

Tyvärr har vi ännu inga exempelmeningar för detta ordet.