Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Avvikelsen i en mening

Avvikelsen oroade mig.
Han var avvikelsen som aldrig går att förutse.
Nästan, avvikelsen är så liten att en amatör inte kan se skillnaden.
Avvikelsen från rutinen hade som sagt aldrig upptäckts, än mindre påpekats.
”Vi tar hand om avvikelsen här och fortsätter sedan söderut”, insisterade han.
Till det måste han beräkna den ballistiska avvikelsen då kulan penetrerade fönsterrutan.
Och om spelledarna förstår att jag vet, kanske de gör något med kraftfältet så att jag inte kan se avvikelsen längre.

Tillsammans med kylskåpet och taklampan utgör de enda avvikelsen från artonhundratalsstandarden, här finns varken diskho eller vattenkran.
Och så har vi förstås kungahuset, som enligt en av nyhetsvärderingens viktigaste principer, avvikelsen, platsar på alla kändislistor på grund av att de är födda avvikande.
Med få avvikelser.
Det finns inga avvikelser.
Det finns många avvikelser.
- inga avvikelser tolererades.
Säkerhetspersonal gillade inte avvikelser.
Men det är nästan aldrig några avvikelser.
Alla avvikelser från detta skedde på egen risk.
liga små avvikelser utom hans kontroll skapade an-.
Avvikelser både förutses och tolereras i praktiken.
De var socialister och de accepterade inga avvikelser.
behövde myndigheten bara ange avvikelser från den ur-.
alltid att leda till avvikelser från proportionaliteten, som.
Vid periodiska uppföljningar ska avvikelser trigga aktionsprogram.
Din familjs avvikelser från mänskligheten är mycket intressantare.
Hill saknade Olins intensiva sökande efter dessa gäckande avvikelser.
En systemoperatör höll utkik efter avvikelser i flödet och hade blivit nervös.
Avvikelser från invanda sätt kan vara nyttigt så att man får syn på sig själv.
Det märktes inga avvikelser, ingen klumpfot, inget extra nackveck, ingen vattenskalle.
IT-mannen var mycket svensk i sinnet och tolererade inga avvikelser alls från konsensusnormen.
Sådana avvikelser från gängse svensk standard måste jag av utrymmesskäl vara försiktig med.
Den australiska landsbygden kännetecknas inte först och främst av sin tolerans gentemot sexuella avvikelser.
Eventuella avvikelser från kända fakta om historiska skeenden, platser och dylikt tar jag på mig hela ansvaret för.
Han/hon ska verka som katalysator för förändringar och förbättringar, analysera avvikelser och föreslå åtgärder.
Politiska avvikelser eller allmänt olämpligt uppträdande kommer att få konsekvenser och leda till disciplinära åtgärder.
Aro skickade mig över hela världen för att hitta sådana avvikelser, och du ramlar bara över en utan att ens inse vad du har.
Ja, hon är så säker på att det hon gör och tänker är det enda rätta att hon inte kan tillåta några som helst avvikelser.
Historien blev ännu en i raden av pinsamheter som Quickgruppen avskrev som ”medvetna avvikelser” och som de aldrig mer talade om.
De korresponderade utan avvikelser med de kopior som hon instruerat honom att fortlöpande maila till en av hennes många hotmailadresser.
Det betyder att sannolikhetens lagar bara gäller på lång sikt och att avvikelser på kort sikt bara har sin betydelse för de lättlurade.
Fyra klagomål de senaste två åren – tre klagomål gällande avvikelser i tullhandlingarna och ett klagomål om en felaktigt angiven flygrutt.
I den avgränsade klostervärlden, där avvikelser från rutinerna är sällsynta, borde morgonens upprörande händelser vara det första vi pratade om.
Således måste avvikelserna fixas till.
nationella val, men i vissa fall kan avvikelserna vara be-.
Avvikelserna och oklarheterna kan synas marginella men är det inte.
Avvikelserna och påfrestningarna som följer av det är för stora.
Han såg felaktigheterna, eller de ”medvetna avvikelserna”, som ångestsymptom som i sig pekade på att Sture var skyldig.
Hans uppfattning är att avvikelserna inte är lögner, utan ett slags skyddsfaktorer för att inte haverera i sin ångest just i den aktuella förhörssituationen.
Han var alltid på aktiv jakt efter anomalier – de där avslöjande avvikelserna från regelbundna mönster och beteenden som i de flesta fall inte betyder ett enda, förbaskat något.
När hans patienter av en eller annan anledning agerar annorlunda än väntat, när de går utanför ramen för sitt tillstånd, brukar han alltid spara materialet kring dem i skåpet tills han har förstått sig på avvikelserna.
Vet vi om det förhåller sig så att potentiellt hjärtsjuka personer sover mer (eller mindre) eller om friska människor som sover mer (eller mindre) blir hjärtsjuka blott och bart av avvikelserna i sitt sömnmönster? Hälsoråd och rekommendationer utan att detta är utrett blir i bästa fall meningslösa.
Bara födda med en liten genetisk avvikelse.
skräpig avvikelse i tonfallet som jag aldrig tidigare.
Minsta avvikelse skulle omedelbart frambringa argt mummel i kön.
Hans tankar gjorde en liten avvikelse och träffade på Frideborg.
Denna motbjudande sexuella avvikelse var inte något nytt under solen.
normalt utgår från att krig är en slags avvikelse från ett naturligt, 145.
Tolkningen var alltid svårast eftersom en avvikelse inte alltid betydde lögn.
En obetydlig avvikelse, men tillräcklig för att jag ska lägga märke till den.
Leo Brageler hade haft en väsentlig avvikelse i form av ovanligt hög intelligens.
Att vara kvinna är över huvud taget inte en sjukdom, det är inte ens en avvikelse.
De är inte vana vid att sakna något så varje avvikelse från det normala gör djupa intryck.
Särskilt tydligt blev deras avvikelse i en bygd där læstadianismen lärt ut dess raka motsats.
Och fast att det är alldeles för tidigt att avgöra noterar jag minsta lilla avvikelse kroppen uppvisar.
Det var som om Clark läste hans tankar, för han sade: Och du måste förstå att MuHa var en avvikelse.
Om jag försöker gå med stolen och vattenpasset noterar för stor avvikelse från horisontalplanet – pang.
Konsensus är inte demokratisk utan snarare hänsynslöst antidemokratisk, avståndstagande gentemot varje avvikelse.
Minsta avvikelse från sanningen har ofta lett till en långdragen nedstämdhet, och vitglödgade självförebråelser.
De var som Alperna, sa hon, ensamma ute på prärien – en avvikelse från den tid då det fanns glaciärer på prärien.
Ska jag vara alldeles ärlig tänkte jag mig smala blodtryckspatienter som någon sorts avvikelse, ungefär som vita älgar.
Inför en sådan ideologisk avvikelse var det mycket bättre att värna partiets renhet än att vinna en stor anhängarskara.
Och de pratade om empati! Det existerade ingen empati, inte från den härskande klassens sida, inte mot andra klasser, inte mot minsta avvikelse.
Upptäckten av Marx anteckningar om Morgan övertygade honom sedan om behovet av att skriva något för att avvärja ytterligare ideologisk avvikelse.
Folk skulle känna sig trygga igen och luta sig tillbaka i vetskapen att det här hade varit en vansinnig avvikelse och att våldsbrott bara inträffade på annat håll.
Bergman tror att en avvikelse, en sinnessjukdom eller epileptisk läggning, gör en människa extremt känslig och mottaglig för energier utanför vår normala tillvaro.
För mycket improvisation, för stor avvikelse från rollen som har blivit dig given, skapar problem för de andra skådespelarna, eftersom rollerna är ömsesidigt beroende av varandra.
Men Karl Hergesell lät inte förleda sig till någon avvikelse från ämnet: Sen dess har vi uteslutande varit inriktade på vårt arbete, vi har inte begått någon handling mot staten.
”Kommunismen befläckade och plundrade det radikala arvet”, har Tony Judt skrivit om den ”diktatoriska avvikelse” som kännetecknat dess perverterade tillämpning under nittonhundratalet.
En sådan där avvikelse i vardagens nästan omedvetna, men ack så strikta, rutiner som lyser som ett illrött stoppljus i det undermedvetna – sådana som gamle Dr Olin varit en riktig baddare på att upptäcka.
Okej, tillbaka till stegot: Såvida det här inte är en avvikelse måste vi utgå från att det här är URR:s vanliga sätt att kommunicera och att det kanske har varit det en längre tid, vilket gör vårt arbete betydligt svårare.
Man misstänkte sexuell avvikelse, och den blå plastpåsen försågs med en etikett och skickades till ett laboratorium, och polismännen slog vad om vilket kön och vilken art den mystiske person eller djur haft som producerat påsens innehåll.
180 Man kan, säger hon, se kvinnors former som en sjuklig avvikelse eller »säga sanningen: 75 procent av kvinnor har den formen, och mjuka, rundade höfter, lår och magar uppfattades som åtråvärda och sensuella tills kvinnorna fick rösträtt.