Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Aktivt i en mening

Detta var aktivt.
Tror gör man aktivt.
Det är ett aktivt val.
Jag valde aktivt bort den.
De deltog, passivt och aktivt.
Margit deltog aktivt i arbetet.
Vi hade gått in aktivt för det.

»… jag kan inte hjälpa er aktivt.
De som aktivt försöker gömma sig.
Att aktivt välja ger effekter i mitt liv.
Det är inget aktivt farmaceutiskt medel.
Han var duktig på att aktivt glömma saker.
Jag vill inte att du deltar aktivt i slaget.
Ett aktivt liv sliter på både fysik och nerver.
Det var dags att arbeta mer aktivt med min rädsla.
Det var inte så att han aktivt hade ogillat skolan.
Han hade aktivt kunnat glömma händelser i sitt liv.
ma typ av regering som den som krävde att vpk aktivt.
Men man ’följer inte aktivt upp en teori’ ….
Mina föräldrar hade ett aktivt och högljutt sexliv.

stödde därför aktivt Gustav III:s statskupp som genom-.
Systern Barbro tycks inte ha engagerats aktivt i företaget.
terna ställer också krav på ett mer långsiktigt och aktivt.
Jag kan inte hjälpa er aktivt, men jag kan vara ditt bollplank.
Min kontakt sa att flyktingspionaget var ovanligt aktivt just nu.
Min kompis sa att just nu är det ovanligt aktivt på den fronten.
I Indien har USA delvis aktivt bidragit till kärnvapenutvecklingen.
Han utnyttjar aktivt bandaget i sitt porträtt, som en sorts fiktion.
Mia trodde emellertid inte att mannen aktivt letade efter henne längre.
IT-mannen och Sally-kvinnan hade förföljt honom aktivt runt hela stan.
tog detta mycket hårt och deltog sedan inte aktivt i jakten på Stieglitz.
Särskilt aktiva har.
som är aktiva i båda fallen.
Dessa bolag är aktiva inom bl.
ker snabbast i de aktiva delarna.
Dom är mest aktiva i kyrkoarbetet.
Aktiva mätningar är en helt annan sak.
är mycket aktiva när nya lagar utformas.
Den mer aktiva roll som domstolar spelar.
Alla som var aktiva i mir blev dödsdömda.
Han tillhör de mest aktiva i själva verket.
Inte minst från aktiva inom Svenska kyrkan:.
Inte ens djuren var aktiva denna tidiga morgon.
Vad vi vill veta är vilka som är aktiva i USA.
gen ibland hög, men få av medlemmarna var aktiva.
Vi kan inte sova, vi vill vara aktiva i samhället.
Hans obehagliga drömmar verkade också vara aktiva.
aktiva i manifestationer och höginkomsttagare kunde.
andelen aktiva föreningsmedlemmar procentuellt mins-.
Hur som helst, vissa i VD1 var också politiskt aktiva.
Vuxna ska vara mer aktiva, de ska prata mer med ungarna.
De 3 000 som vi utbildat är numera aktiva informatörer.
"Vilka är aktiva just nu förutom ungrarna?" frågade jag.
Partierna är aktiva i alla den politiska processens olika.
(ruta D) är i varierande utsträckning aktiva i alla olika.
S-östradiol är den mest aktiva av våra östrogen-hormoner.
– Envisas inte med att nominera överutnyttjade aktiva vd:ar.
Medicinen hette Neurosedyn, med den aktiva substansen talidomide.
Håkan von Enke var under sin aktiva tid en mycket hög militär.
Och Mårten Nilsson och Ivan Nordberg som bägge var aktiva i SSU.
Två som var aktiva, en som var ovetande, och en som blev utnyttjad.
Vi vet alltså inte om de här brevlådorna fortfarande är aktiva.
Walther Sommerlath framställdes också genomgående som den aktive i skeendet och Efim Wechsler som den passive.
Men maffian tar hand om dem som deltar där, både den aktive maffiamedlemmen och hans familj, om de skulle behöva hjälp.
Goda skäl fanns exempelvis att begära Sovjetambassadens förstesekreterare, den synnerligen aktive KGB-mannen Mikhail Streltsov, utvisad.
Kreutzmüller också var kritisk till hur utredningen framställde Sommerlath som den aktive räddaren och Efim Wechsler som det passiva offret.
För sin och den lojale men mindre aktive broderns räkning förvärvade han 1931 farbroderns aktiepost i familjebolaget och övertog 1935 även moderns aktier.
Den fortfarande aktive Irenaeus ansåg att det var att gå för hårt fram, samtidigt som han dels gav Victor rätt i sak, dels inte ifrågasatte den romerske biskopens rätt att utesluta församlingar i Asien.
Bland dem som bemannade barrikaderna fanns Engels tidigare klasskamrat i Berlin och nu aktive anarkisten, Michail Bakunin; den pryde, stilfulle Stephan Born, som hade tillbringat de senaste månaderna med att leda ett proletärt brödraskap i Berlin, och den nyutnämnde dirigenten på Dresdenoperan, Richard Wagner.
Och den här gången inte livet hos den rationellt tänkande suicidale som ibland kunde få honom att ställa frågan: Om livet upplevs så smärtsamt och vi inte kan förändra det, varför kan inte denna människa bara få dö? Han saknade att vara den aktive, den som griper in, den som räddar den oskyldige från den skyldige, att göra det ingen annan kunde göra eftersom han – Ståle Aune – var den bäste.
Bli mer aktiv.
Aktiv, på gång.
Aktiv och levande.
En aktiv pacing i 350.
Men han är inte aktiv.
aktiv i hennes innebandy.
aktiv kanske man ska säga.
– Jag var aktiv kommunist.
Det här är en aktiv kyrka.
Jag vill ha aktiv dödshjälp.
Hon var aktiv på sätt och vis.
Hon ville ha svar och blev aktiv.
»Jag tar dig ur aktiv tjänst.
Han var inte aktiv på något sätt.
"Det här är Conny, aktiv satanist!".
Jag är mycket aktiv i föreningslivet.
Hans paranoia är lika aktiv som vanligt.
När du var aktiv rörde du knappt kröken.
Den andre mannen, David är desto mer aktiv.
Katrin var både byxmyndig och sexuellt aktiv.
I den processen var Goebbels synnerligen aktiv.
Så började jag bli aktiv tillsammans med honom.
Christiano är lite mer aktiv, om man säger så.
Det finns en skala mellan passiv och aktiv hjälp.
Särskilt den senare var aktiv i de diskussionerna.
Clinton har beslutat att återgå i aktiv tjänst.
Laurie tog också aktiv del i Jacobs hemundervisning.
”Men vill du vara aktiv i samhället?” envisas jag.
Det var en härlig tid, men inte vidare sexuellt aktiv.
Så det är klart att jag skall vara aktiv i samhället.
Men det var inom SMR Magnus Gabrielsson hade varit aktiv.