Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Vördnad i en mening

Det ingav vördnad.
De andras huvuden var nedböjda i vördnad.
Hanna lägger handen för munnen i vördnad.
Hon hade kvar en stor vördnad för religionen.
NOUR (avbryter) (med värdig stillsamhet) Vördnad.
Tanken svindlar och Hanna blir andlös av vördnad.
Häxan, mumlade de med förskräckelse och vördnad.

Vördnad inför allt som lever upplever jag ständigt.
Risna … jag … frid! Han sänkte huvudet i vördnad.
Greger höll upp ett finger, som i vördnad, eller varning.
"Betyga er vördnad för Satans budbärare!" Men ingen rör sig.
Bröderna betraktade honom med respekt som gränsade till vördnad.
När han talade darrade rösten av något som kunde varit vördnad.
Nykvist, Sven: Vördnad för ljuset (Albert Bonniers Förlag, 1997).
Viola betraktade mig med för mycket respekt, kanske rent av vördnad.
Jag såg på honom och kände en oväntad sorts vördnad för min vän.
Mannen granskade det med viss vördnad innan han stoppade det i fickan.
Han var stolt över sin tålmodighet och kände vördnad över sin kyla.
Christian smekte ratten med vördnad och la sedan handen på växelspaken.
Jag hade aldrig sett råvaror så färska eller behandlade med sådan vördnad.

Vördnad måste visas, kära minnen bevaras, men livet måste också gå vidare.
Bara ordet lät imponerande och fullt av vördnad och kändes långt, långt borta.
De var kanalens ansikte och skulle därför behandlas med vördnad och höga löner.
Jag känner något som närmast kan liknas vid vördnad, all ilska är som bortblåst.
Folk hälsar varmt på henne, kommenterar magen och rör vid den med lättsam vördnad.
Han ställde tillbaka bägaren med stor vördnad, låste och la nyckeln ovanpå skåpet.
Ingen annan yrkesverksamhet omges i vår kultur med sådan mystik och vördnad som banken.
Ändå kände de vördnad inför doktor Fox, delvis för att han läst så många böcker.
Vi betygar Er vår vördnad och därmed vår obrottsliga lojalitet med Den Yttersta Kraften.
Vitsvampen var kanske inte lika värdefull som guld för dem, men de visade den stor vördnad.
Han hade inte kommit för att betyga de döda sin vördnad, inte av något så oskyldigt skäl.
Vördnaden och tillgivenheten.
Det går inte att ta miste på vördnaden i Pers röst.
Tystnaden och vördnaden hade varit närvarande på stationen.
Min längtan efter att se henne, förstå vördnaden i hans röst, bröt förlamningen.
Han höll en bit flinta i sin klumpiga hand och hade ännu inga ord att sätta på rädslan, förväntan, vördnaden han kände inför himlen.
Jag tänkte ’Står man i skuld på något vis? Måste man göra så?’ Men det där var ett uttryck för den där upphöjdheten och vördnaden.
Vi kan inte hedra dem alla med deras namn, men jag hoppas att de gamla kan känna och smaka alltsammans: kärleken, aktningen, historien och vördnaden.
De tungt monumentala palats som banker överallt uppfört och uppför bidrar till att öka vördnaden och mystiken kring hanteringen och ger ett stabilt intryck som döljer den ofta svajiga soliditeten.
Vördnaden för sådant hade alltid hållit henne tillbaka; hur mycket mera nu, då hon med häpnad och bestörtning i denna procession kände igen sin egen verkgesäll, gående svartklädd: några av de äldre lärpojkarna jämte andra bekanta bar en likkista.