Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Tidsfrist i en mening

Då har vi en liten tidsfrist.
”Det här kommer att ge oss en liten tidsfrist, men det rör sig om sekunder”, sa Deemer.
Utvecklingen av civil atomkraft skulle ge en tidsfrist, det handlade ju till en början om samma teknik.
Efter besök hos en psykolog för min svåra depression efter min brors död hade jag fått denna tidsfrist.
Den som han hoppades skulle ge honom den tidsfrist som behövdes för att tillverka batteriet till Julias mobil.
Vapnens effektivitet skulle bero på hur snabbt hundarna närmade sig och på hur bra hon lyckades sikta under den sekundkorta tidsfrist de skulle ge henne.
Fram till sista fredsdagen fortsatte Stalin att tro att kriget skulle kunna skjutas fram ett par månader och att det sovjetiska försvaret skulle stå emot tyskarnas angrepp, vilket i sin tur skulle ge Röda armén den tidsfrist som behövdes för att förbereda en motoffensiv.

I likhet med Stalin förväntade sig Zjukov och generalstaben att gränsförsvaret skulle hålla sina ställningar under den inledande fasen och att man då skulle få den tidsfrist som behövdes för att avsluta mobiliseringen av resten av Röda armén och förberedelserna för en motoffensiv.
Och nu var tidsfristen nästan slut.
de inte inom den föreskrivna tidsfristen (tre veckor) blir.
Problemet var att de saknade strategi för vad de skulle göra när tidsfristen runnit ut.
Nio timmars flygresa låg framför honom, han skulle anlända i god tid innan tidsfristen gick ut.
Den 28 september, en dag innan tidsfristen gick ut för Perstorps aktieägare att svara, drog IK tillbaka budet.
Det är dock svårförståeligt, varför han inte använde den uppkomna tidsfristen till att konsultera någon jurist, åtminstone per telefon.
Efter att tidsfristen för polisen förlängts och de ändå var kvar i byggnaden sköt terroristerna militärattachén Andreas von Mirbach och hans kropp knuffades ner i trappan till våningen under.
Jag hade ingen brådska, jag hade inga tidsfrister jag måste hålla.

Tyvärr har vi ännu inga exempelmeningar för detta ordet.