Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Syfte i en mening

Ett tredje syfte.
Det finns ett syfte.
I förebyggande syfte.
Att det finns ett syfte.
Hans syfte var ett annat.
Huvan tjänade ett syfte.
Den är vårt syfte i livet.

I syfte att kompensera för.
Det fanns ett syfte bakom dem.
Men hans syfte är tydligt nog.
Det fanns inget uppenbart syfte.
”Fanns det ett annat syfte?”.
Men ibland tjänade den ett syfte.
– Du fyller ett syfte tycker du?.
Du finns här för ett högre syfte.
I vilket syfte besökte du henne?«.
Det fanns onekligen ett uttalat syfte.
Alla har ett syfte med sina handlingar.
Försvarspolitiken tjänade samma syfte.
Det andra rummet hade säkert samma syfte.

Allt behövde inte ha ett praktiskt syfte.
Dessutom hade hon ett annat syfte med resan.
Försökets syfte var att öka produktionen.
Vårt syfte är att avliva 101 av dessa myter.
”Vad för syfte?” Cegvelius fortsatte:.
Marijuana tror jag på att ta i medicinskt syfte.
Ett tydligt och klart syfte för gärningsmannen.
I detta syfte gick vi hem till henne efter skolan.
”Sir, vad är det för syfte med tungt vatten?”.
Okej, jag fattade, han hade ett syfte med sina mess.
Då skulle det inte fylla nåt syfte att kidnappa honom.
lämpade för dessa syften.
sina syften när det behövdes.
för förvaltningens egna syften.
»Egna syften har alla människor.
Utvärderingar kan ha olika syften.
Men det kan finnas fler syften med.
drägliga syften med utvärderingar:.
Men hon hade som sagt helt andra syften.
Det motverkar dessutom alltid ens syften.
Men det kommer att räcka för våra syften.
Han är för uttrycksfull för sina egna syften.
De utnyttjar Daniel Capra för sina egna syften.
och försöker utnyttja den för sina egna syften.
Sådana här, som Vedung kallar dem, taktiska syften.
har inrättats för andra syften, som exempelvis kom-.
Sen finns det andra syften med att stycka en kropp.
mat att lagen verkar kunna tillgodose angivna syften och.
Vems syften tjänar det att det så ofta framställs så?.
Det gick upp för Återberg att hans retorik hade två syften.
Du har dragit nytta av vår tro för att tjäna dina egna syften.
Tragiskt, även om det passade Red Team:s syften den här gången.
Men denne kunde vara ytterst flexibel när det passade hans syften.
Jag skulle ljuga dig rätt upp i ansiktet om det gagnade mina syften.
»Någon knäppskalle som utnyttjade fallet för sina egna sjuka syften.
Men utredningen rör ett nätverk som handlar med barn i sexuella syften.
Vissa av oss ville använda dina kunskaper kring Drog-X för andra syften.
Hans världsliga klokhet kom att tjäna även mer andliga kollegers syften.
Båda utnyttjar andra människor skrupelfritt för att nå sina egna syften.
Sedan försökte olika smarta politiker utnyttja honom för sina egna syften.
Och som vanligt bara för att något annat råkade passa Jesus syften bättre.
Det fanns en överhängande risk att han tog tillfället i akt för egna syften.
Men syftena blev Wallander aldrig klar över.
Själva syftena är höljda i dunkel och motstridiga upplysningar.
I sitt förord var Palme tydlig med att framhålla att ett av syftena var att ge stöd till den nya fredsrörelsen.
Men vilka var egentligen syftena med hans resa? Minst sju av de tio veckorna i Tyskland vilade han upp sig på kur- och badorter.
Vi hade hittat ett litet internetställe ett par kilometer från vårt hus, men ett av syftena med vår resa var ju att hålla oss en smula oanträffbara.
Detta skulle väl i och för sig inte vara så farligt om inte ett av syftena, som man misstänkte, var att avleda uppmärksamheten från u-ländernas verkliga behov.
Dessa ledare påstod sig naturligtvis ha avlyssnat historiens brevbärare och förstått honom rätt: att ha tagit den felställda posten i namn av sina egna proletariat, liksom i namn av de antinationalistiska syftena hos de gudfäder, Marx och Engels, som nu var ställda över alla kritik.
Syftet var att.
Syftet kunde ändras.
Jag ljög om syftet.
Syftet var mer egoistiskt.
Vad är syftet med scenen?.
»Vad skulle syftet vara?«.
Det skulle motverka syftet.
Men där var syftet ett annat.
Även om hon misstänkte syftet.
Syftet med attacken den 11 sep-.
Men därefter … vad var syftet?.
Han beskriver syftet med hemsidan:.
Syftet var att komma upp i 25 procent.
Syftet var förstås att tjäna pengar.
”Vad är syftet med all vetenskap?”.
Vad var syftet? Ett tredje världskrig?.
Vad var syftet med dem? Han läste vidare.
Syftet var att hålla nyhetsmedierna borta.
– Vad var egentligen syftet med middagarna?.
– Det var en del av syftet med hela manövern.
Syftet var att sänka betyget, och det lyckades.
Syftet med hans spel var att låta henne drunkna.
Syftet med tävlingen är att komma först i mål.
Vad var syftet med att fördröja identifieringen?.
Syftet har varit att pröva resonemang och slutsatser.
Men syftet var inte att imponera på de intellektuella.
Syftet var att ställa upp under det namnet i skolvalet.
Vad kunde syftet vara med Wahlströms invit? undrade han.
Syftet är ju det motsatta, att inte behöva betala skatt.
»Och vilket är syftet med det? Med att ’utforska’?«.
det dels finns föreställningar om syftet, vad det är man.