Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Ordagrant i en mening

Nombeko översatte ordagrant.
ordagrant som möjligt.
Jag översätter ordagrant nu.
Frigid betyder ordagrant kylig, kall.
Men jag kan inte citera ur det ordagrant.
Detta telegram citeras ordagrant av Glantz.
– Jag sa ju att jag citerade honom ordagrant.

Jag kunde nästan rabbla dem ordagrant ur minnet.
Harry visste att den andre citerade henne ordagrant.
Dim sum betyder ordagrant ”små bitar av hjärta”.
Jag citerar Leijonhufvud ordagrant efter ljudbandet.
Det här är ordagrant vad som står i rapporten ….
Patrik redogjorde näst intill ordagrant för Dans historia.
Ni får svaren skriftligt och svaren ska återges ordagrant.
Går igenom konversationer som jag snudd på minns ordagrant.
Långt senare skulle tolken fortfarande minnas detta ordagrant.
Men ordagrant hittar man alltså inte det bevingade talesättet.
Utan att tänka på att han återgav det som hade sagts ordagrant.
Jag berättade också vad han ordagrant hade sagt vid sina påringningar.
Vi tolkade det ordagrant och tränade därefter utan någonting på fötterna.

Hon kunde upprepa många av replikerna ordagrant – i synnerhet den allra sista.
I brist på nya, omedelbara idéer om motsatsen översatte hon därför ordagrant.
Detta i sin tur betyder ordagrant behandling som syftar till att ersätta hormoner.
Hon prövar flera gånger, men får aldrig till valspråket ordagrant som det lyder.
Ja, och ordagrant ska det vara – ett av de största genier du någonsin träffat på.
Det är i stort sett ordagrant som jag skrivit det i mitt anteckningsblock under förmiddagen.
Wesslén har ännu inte hunnit lämna rummet och får ta del av ordagrant följande önskemål.
När han kom hem berättade han ordagrant för mig vad prästen hade sagt om henne i minnestalet.
« Sculley sög i sig av varje stavelse och skulle många år senare återge formuleringen ordagrant.
Lisbeth kände igen en formulering i texten som var ett ordagrant citat från Mia Bergmans avhandling.
Ibland känns det som om man redan innan en person yttrar sig vet ordagrant vad han eller hon ska säga.
Man ska komma ihåg att ordagranna utskrifter av intervjuer ofta ger ett mindre smickrande intryck av hur människor formulerar sig.
« Rita mindes att hon chockades över Majakovskijs intuition och den nästan ordagranna återgivningen av formuleringen i Lilis brev.

Tyvärr har vi ännu inga exempelmeningar för detta ordet.

Det var en ordagrann utskrift av vad som sagts.
92 En tämligen ordagrann översättning av the health-industrial complex, definierat på s.
»Tully kommer hitflaxande som en hönsmamma i morgon bitti och hon vill ha en ordagrann redogörelse för precis allt.
Den vän som gav mig Parsons-dokumentet har också lämnat över en ordagrann uppteckning från amerikanska utrikesdepartementet av ett telefonsamtal den 13 november 1975 mellan Palme och Henry Kissinger.