Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Nödvändigheter i en mening

Men innan dess hade de ett antal nödvändigheter att bestyra.
Dygnet runt, mat och andra nödvändigheter levererade till dörren.
Jag ryckte på axlarna och övergick till morgonens trista nödvändigheter.
Hon hade kanske fötts sådan, utan någon empatigen och andra nödvändigheter.
Han startade bandspelaren, läste in dag, tid och alla andra nödvändigheter.
Ska bara posta brev och köpa nödvändigheter i Body Shop så kan jag gå ombord sedan.
För det första: oavsett hur tuffa skurkarna var skulle det slita på dem om de saknade dessa nödvändigheter.

Julius sa att han höll med Allan om att regnskydd över groggen inte tillhörde livets nödvändigheter, speciellt inte om man redan låg under ett parasoll och om solen ändå sken från en blå himmel.
Sedan dess har jag och Carly fått in en trivsam rutin där vi äter frukost tillsammans medan Fabia badar Wayne, som är benhård på att vi inte ska bevittna omvårdnadens mindre värdiga nödvändigheter: tvättandet, rövtorkandet, bäckentömmandet.
”Som samhällsvetenskap erbjöd den en allomfattande determinism, där olyckor avslöjades som nödvändigheter, och orsaker obönhörligen följdes av effekter”, skrev han senare i en biografi om sin uppväxt i en glad Londonkrets av medlemmar i det brittiska kommunistpartiet.
Nödvändigheten i att kommunicera känslor.
Nödvändigheten tvingade mig att bli mystisk.
Livet var ett lidande och vi gjorde dygd av nödvändigheten.
Nödvändigheten av att kasta sten på de bildade i Cl 5/1932.
”Ja, mr president, men ni måste förstå nödvändigheten av att …”.
Det kanske missförstås idag men längre fram kommer alla att se nödvändigheten.
Nödvändigheten hade drivit mig att ta vapnet, men jag var inte angelägen att använda det.
Fast jag beklagade nödvändigheten att ansätta henne kände jag mig själv ansatt, och desperat.
Jag lärde mig nödvändigheten av att klara likviditeten och att aldrig hamna i knäet på bankerna.
Några mer konkreta förslag hade han inte, utan påtalade enbart nödvändigheten av att förhandla.
I de flesta fall är det inte nöden som är uppfinningarnas moder utan uppfinningarna som skapar nödvändigheten.
Och om de inte kan styrka nödvändigheten av att Zakaria ska avvisas, kommer jag att förorda att vi river upp beslutet.
Efter att oavsiktligt ha hittat mig stod han som om han var förbittrad över nödvändigheten att lösa den här konfrontationen.
Men i dag har nödvändigheten drivit henne genom gångarna på Waitrose som om hon vore gift med ett världsberömt fotbollsproffs.
Det var nödvändigheten som agerade genom henne, det var som om en elektrisk ström hade fått det att rycka i hennes armar och ben.
Samtidigt underminerade den stegrande tillväxten traditionella argument om nödvändigheten av sparsamhet och statsfinansiell återhållsamhet.
) Chrusjtjov erinrade sig senare: Till skillnad från många tjockskallar i uniform insåg Zjukov nödvändigheten av att skära ned våra militära kostnader.
Det var uppenbarligen svårt att förena en faktisk utbredning av både militär och civil atomenergi, […] med att proklamera nödvändigheten av icke-spridning.
Böckerna handlar om nödvändigheten av att slåss för att försvara ideal, att inte ge upp, sälja sig eller vifta på svansen för den som råkar vara mäktigare.
Innan jag gick förmanade jag Stålis om det hälsovådliga i att gå ut ensam och nödvändigheten att släpa tillbaka arkivskåpet framför dörren när jag försvunnit.
Om vikten av att vi måste spara och hålla igen, om den ständiga nödvändigheten av att planera för en sämre framtid, om hur vi skall klara oss om pappa blir arbetslös.
Dessutom hade han samma syfte med sin krönika som Adam av Bremen, att svartmåla den hedniska asatron och att lyfta fram nödvändigheten av fortsatt kristen mission i Norden.
Men hos Håkanson, som var både kritiker och poet, stod trolöshet inte för en existentiell revolt, utan för nödvändigheten av att acceptera förändring som ett livsvillkor.
Att tänka för långt framåt skulle kunna förlama mig, särskilt som varje strategi jag övervägde ofrånkomligen ledde till nödvändigheten att döda en eller alla av våra motståndare.
Nödvändigheten av en grundlig proletär revolution förespråkas mer öppet och en ny betoning på kapitalismens oryggliga, globala karaktär leder till en uppmaning om internationell arbetarsolidaritet.
att klara sig på en vanlig lön och därför nödvändigheten i att ständigt syssla med halvofficiella transaktioner – väldigt marknadsanpassat, men inte nödvändigtvis utvecklande för samhällsekonomin.
Brita von Horn noterade i dagboken: Han är ännu åtskilligt grön och har inte tillräcklig nerv i sig för att förstå nödvändigheten av att ta en sån chans som den som erbjudes genom Dehlgrens välvilja.
”Jag förstår innerligt väl hur den nazistiska rörelsen uppkommit och jag förlåter mycket av vad denna strid med nödvändigheten medfört”, skrev den gamle rösträttskämpen i ett brev till sin syster Anna 1933.
Jag har tidigare hävdat att journalister som likt Lars Orup var inkallade i militärtjänst under andra världskriget fick en annan bild än jag av världen, av Sveriges roll och av nödvändigheten att hävda det svenska statsintresset.
Med projektet »Rädda mannen« vill vi ytterst – absurt nog – undvika nödvändigheten av ett framtida artprojekt för att rädda människan, liknande de som föreningen med framgång har drivit för att hjälpa havsörn och pilgrimsfalk att överleva miljögifterna PCB och DDT.
När han i tankarna återvände till allt det han hade hört om det kalla kriget, den svenska militärens splittrade syn på neutralitet och alliansfrihet eller nödvändigheten av att bli en integrerad del av Nato, insåg han hur lite han egentligen visste om den värld han hade levt i.
Därför stannade Julius och Benny utanför en mack på Sjösåsvägen i Braås, Benny gick in för att ordna med nödvändigheterna och Julius för att köpa något gott att tugga på.
En nödvändighet denna sommar.
En tragisk nödvändighet, tänkte han.
Det var ingen lyx, det var en nödvändighet.
Coaching är så bra, en nödvändighet numera.
Det var inget val – det var en nödvändighet.
Det var en biologisk nödvändighet, kompis.
Löpningen hade blivit som en tvingande nödvändighet.
det med nödvändighet måste göra i en formell koali-.
Det måste med nödvändighet ha skett efter att han dog.
Och allt måste med nödvändighet utföras på rätt sätt.
Samtalet har med nödvändighet strukturen av fråga och svar.
Självinsikt är en nödvändighet för all personlig utveckling.
Men den skulle användas med precision och endast av nödvändighet.
Det är en politisk nödvändighet och dessutom självklar gästfrihet.
Men detta skulle med nödvändighet ha minskat förtjänsten dramatiskt.
Situationen springer med nödvändighet fram ur det givna utgångsläget.
Europa är inte ett hot utan en möjlighet och dessutom en nödvändighet.
Men för Palme var de internationella uppdragen en existentiell nödvändighet.
Fast nödvändighet var förstås ingen avgörande faktor när det gällde honom.
– Otto Schultz måste med nödvändighet ha använt sig av bulvaner, sa han ivrigt.
Den lilla kapitalist som hör till denna sista grupp är inte med nödvändighet ond.
Hennes stora känsla av allvar och vikt och nödvändighet i livet handlade om arbete.
Han ansåg att det varit en nödvändighet för att hindra en ”sovjetisering” av Sverige.
Att utbyta erfarenheter både inom kåren och från övriga myndigheter var en nödvändighet.
Vissa personer måste man samtidigt med nödvändighet rädda undan granskningskommissionens ögon.
”Det upplevs alltmer som en tvingande nödvändighet …” Ur Det behövs en revolution (1958), s 5.
Det sägs ofta att det kränkta barnet med nästan automatisk nödvändighet drabbas av självförakt.
Det måste med nödvändighet upptäckas av någon som kände till Deimos, men inte av någon här hemma.
Att ens ställa frågan om kriget i termer av behov eller nödvändighet bidrar till att rättfärdiga det.
Men han verkade inte klara den känsliga balansgången mellan privat övertygelse och politisk nödvändighet.
När jag kör nedför gatan ställer jag automatiskt in backspegeln - en nödvändighet när Gunilla haft bilen.