Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Motsatt i en mening

Körde i motsatt riktning.
Vi gick i motsatt riktning.
Effekten blev snarare motsatt.
Steve var av motsatt uppfattning.
I motsatt riktning kom en annan bil.
Hon tittade envist åt motsatt håll.
En bil närmar sig från motsatt håll.
Men det finns också en motsatt kritik.
Den andra fortsätter i motsatt riktning.
I själva verket gick det på motsatt vis.
Han rör sig instinktivt åt motsatt håll.
I Sverige härskar ofta motsatt ytterlighet.
Planet tjuter förbi igen, i motsatt riktning.
I motsatt riktning mot Riley och vår skapare.
Han kastar med ryggen tryckt mot motsatt vägg.
Åter hänvisade han honom åt motsatt håll.
I ett motsatt hörn fanns en toalett och en vask.
De sex vildsvinen rusade iväg i motsatt riktning.
Förra gången hade han kommit från motsatt håll.
Ger mig fel riktning, taxin åker åt motsatt håll.
I själva verket hade han precis motsatt uppfattning.
Om vi är brända kommer han att välja motsatt håll.
Men sedan började jag bete mig på rakt motsatt sätt.
Dodgen försvinner över backkrönet i motsatt riktning.
Han tog den och de sa farväl och gick åt motsatt håll.
Jag följde skogsvägen åt motsatt håll till torpederna.
motsatt sida satt arbetsledarna och företagsledningen.
De gick ut på Skånegatan och korsade den till motsatt sida.
De båda sängarna stod på motsatt sida av varandra i rummet.
I motsatt ände av rummet stod ett skrivbord med en stor dator.
Men när börserna föll gav belåningen förstås motsatt effekt.
Utan snarare det motsatta.
Den var på motsatta väggen.
Vi drivs av motsatta impulser.
Min erfarenhet är den motsatta.
Annikas uppgift är den motsatta.
Sven vandrade åt motsatta hållet.
Sanningen var förstås den motsatta.
Just därför valde han det motsatta.
– Men kanske gäller det motsatta.
Hon använde den motsatta hjärnhalvan.
Hennes problem var snarare det motsatta.
I det motsatta hörnet surrade en fläkt.
Barney såg bort mot den motsatta stranden.
Harlo höll på med motsatta sidan av gatan.
Den fick snarast den rakt motsatta effekten.
Egentligen är situationen den rakt motsatta.
En lastbil hade stannat på den motsatta sidan.
Men det fanns en strand på den motsatta sidan.
På den motsatta väggen fanns ett tavelgalleri.
I det motsatta körfältet var det tomt på bilar.
Om det stämde, så var effekten den rakt motsatta.
övriga riksdagspartier var av den motsatta åsikten.
Vi lät varsin boll rulla ner mot den motsatta vallen.
På den motsatta väggen hängde inramade fotografier.
På den motsatta sidan finns rader av stängda dörrar.
Hon gick bort till bokhyllorna på den motsatta väggen.
Strålkastarljus närmade sig från det motsatta hållet.
Rithisak satte sig i motsatta hörnet och tittade på dem.
Vid motsatta väggen ledde en spiraltrappa mot takterrassen.
Samma attityd gällde relationerna till det motsatta könet.
Clark och Jack rusade över gränden mot den motsatta väggen.
partiet motsatte sig den.
Men jag motsatte mig det.
Jobs motsatte sig ursinnigt detta.
Det motsatte sig Catmull och Smith.
Men Wallenbergarna motsatte sig det.
Isabella motsatte sig inte Kjetils funderingar.
Om de motsatte sig att använda mus hade de fel.
Lite märkligt, eftersom alla tre tydligt motsatte.
neutralitetsfrågorna - för Storbritanniens del motsatte.
Allt detta motsatte vi oss och många män började slåss.
terna motsatte sig, medan företrädare för regeringen an-.
Jag bör kanske nämna att jag självfallet motsatte mig det.
nätter motsatte sig Belgien hela tiden förslaget att landet.
Hill gav äntligen den efterlängtade ordern och inte en kotte motsatte sig.
Haakonsen motsatte sig allt som berörde fred med HA men lyssnade på resten.
Miljöminister Andreas Carlgren motsatte sig även en skatt på blyammunition.
Att hon själv motsatte sig behandling var inte skäl nog att inte hjälpa henne.
Och att det på sikt kan skada hennes karriär inom polisen om hon motsatte sig det.
Men det motsatte sig Jan-Carl von Rosen, trots att han inte hade vårdnaden om henne.
Gång på gång motsatte sig förbundet judiska läkares möjlighet till praktik i Sverige.
Det var i vilket fall ett beslut som jag motsatte mig då jag konsulterades av rättsmedicin.
Men kommendören i den norska antikommunistiska motståndsrörelsen motsatte sig fotografering.
« Men här hade hon fel, motståndet kom från Andrés far, som starkt motsatte sig äktenskapet.
I dokumentet från Dresdner Bank står det noterat att han motsatte sig en arisering av företaget.
Gray menar att al-Qaida har sina rötter bland de europeiska tänkare som motsatte sig upplysningen.
På något sätt verkade det kännas viktigt för Mike att få göra detta, så jag motsatte mig inte.
Dock var detta extraknäck känsligt, eftersom delar av arbetarrörelsen fortfarande motsatte sig privat vård.
Uppgifter hade läckt ut att det var Nordkorea som ville använda ny biologisk teknologi, vilket andra länder motsatte sig.
Nackdelen med Jobs inställning var att hans strävan att glädja användaren innebar att han motsatte sig dennes egenmakt.
Om Stieg känt till att hans förlag ville göra film av hans böcker, fast han motsatte sig det, skulle han ha blivit rasande.
Han har bland annat anmält en överåklagare till Justitieombudsmannen för att denne inte motsatte sig att Sture fick resning.