Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Livsmöjligheter i en mening

Hela vårt arbete siktar ju åt samma håll: att skapa livsmöjligheter åt teatern, då ska väl vår vänskap som jag räknade för något av det dyraste och finaste jag hade inte kunnat gå att slå sönder av en sådan bagatell som den förevarande.
Men bakom lusten att använda hela det politiska pianots register fanns också en underliggande riktning: bort från femtiotalets fixering vid social trygghet och klasspolitik, mot förändring, modernitet och jämlika livsmöjligheter för alla medborgare.
Politikens uppgift var inte längre enbart att skydda människor mot arbetslöshet, sjukdom och fattigdom utan att i allt högre grad svara mot deras förväntningar på rymligare bostäder, egen bil, moderna kök, bättre utbildning, kort sagt ökade livsmöjligheter och större individuell frihet.

Tyvärr har vi ännu inga exempelmeningar för detta ordet.