Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Kontext i en mening

förstörelsevapen i en kontext.
Genom att begränsa sin kontext uppstår normalitet.
först när man placerar den i en kontext där Ahmadinejad förblir.
Samtidigt gick det inte att ignorera den kontext som fallet vuxit fram ur.
Där är tanken i stället att en människas Ego formas av den kontext hon lever i.
Genom att begränsa sin kontext till att bara gälla likasinnade uppnår man normalitet.
Allting var kopior av kopior av kopior på drift från kontext till kontext till kontext.
Vi upplever att vi står väldigt nära beatgenerationen, fast i en helt annan kontext förstås.
Han gör det mer i en arabisk kontext: det är ett enkelt sätt att visa att man är propalestinsk.
I en strikt formell kontext är det alltså jag, i egenskap av styrelsens ordförande, som är chef.
Det mångkulturella samhället bygger – i en politisk kontext – på mångkulturalistiska principer.
Genom att översätta ett enda ord fel och placera uttalandet i fel kontext förvrängs budskapet i ett helt tal.
Jag skriver i Sverige avsiktligt eftersom isolationsperioden varierar beroende på kontext, som i detta fall nation.
Efter denna återskapelse av hans inre kontext, visade han starka känslor och kunde beskriva levande minnen av mordet.
Jag tänker inte påstå att resonemanget nödvändigtvis var fel i sin kontext, men det öppnade angreppsmöjligheter helt i onödan.
Med tiden hade han hamnat i den mest icke-intellektuella miljö – eller som man säger numera, kontext – som gick att uppdaga på jorden.
När jag tänker tillbaka och nu sätter saker och ting i en annan kontext, så … Och till och med då kan jag inte … men det är ju klart.
Att synas med mig, Sverigedemokraten, innebar att man tvingades förklara sig, och varje sådan kontakt tolkades av omgivningen i en politisk kontext.
Att i en sådan kontext tala om respekt för olika livsstilar och mångfald och ömsesidigt utbyte i ett mångkulturellt sammanhang är att tala för döva öron.
De lärda herrarna och damerna vid universitetet skrek lika mycket när de pratade som vilken bondlurk som helst i vilken förhatlig kontext som helst dessa dagar.
Starka ord som egentligen ofta används i andra sammanhang kan bli extremt dynamiska och kraftfulla när de sätts in i en helt annan kontext, som i raden »när du våldtog mitt hjärta och sprängde min hjärna«.
Jag har filat på formuleringen och är ganska nöjd, »Actors studio«-intervjuerna brukar vara en blandning av frågor om karriären och mer personliga frågor och jag antyder att vi ska tala om hennes liv men i en professionell kontext.
Var han som en femåring, två- eller tolvåring, eller var det över huvud taget möjligt att göra sådana jämförelser? Det skulle vara till stor hjälp om hon kunde placera Jakob i en kontext som hon kände till, annars blev det omöjligt för henne att förstå honom och hans handlingar.
matisk i den svenska kontexten.
I kontexten som är familjen är min mamma en mamma.
I den svenska kontexten är exemplet i ruta 1 fram-.
Egot är så att säga ett resultat av socio-ekonomiska strukturer i kontexten.
Men samtidigt hade den politiska kontexten förändrats sedan artonhundraåttiotalet.
I den här kontexten är det viktigt att göra skillnad mellan olika sorters invandring.
Om han inte blev av med kontexten med mindre än att han dödade dem, då fick han väl döda dem.
Det där, det är kontexten vi måste förhålla oss till, parametrarna vi har att röra oss inom.
Den ena förankrar i naturvetenskapen, den andra i den kulturella kontexten, det sociala sammanhanget.
En välinformerad läsare kunde naturligtvis sätta in hennes undersökning i den här kritiska kontexten.
I den här kontexten ska begreppet svenskar snarare jämföras med australiensare, menar multikulturalisten.
Jag tror att han är så fjärran från den europeiska och amerikanska politiska kontexten att han inte förstår vad han säger.
I den här kontexten bör det förstås nämnas att just Expressen medvetet behandlade oss just annorlunda genom hela valrörelsen.
Men jobbet hade växt ihop med konflikten trots att konflikten inte handlade om arbetet i sig – den handlade om kontexten runt arbetet.
Även om det här är exempel på en betydelselös symbolfråga, är den resa Zlatan uppger att han gjort intressant i den större kontexten.
(I den kontexten bör man känna till att varje projekt hade en självfinansieringsgrad på femtio procent, vilket rimligen innebar dubbelt slöseri.
I den kontexten var det kanske tur för oss att det rådde närmast presidentvalsstämning, att valet blev något av en folkomröstning om Göran Persson.
Men lika viktigt var att den moraliska kontexten för svensk diplomati hade förskjutits från en försiktig neutralism på femtiotalet till en expansiv och aktivistisk hållning på sjuttiotalet.
Den som gör det kan av kontexten se att Ahmadinejad uttalade en vag förhopp-ning om ett framtida regimskifte i Israel, precis som han talade om regimskiften som ägt rum i öststaterna, Irak och Iran.
Under debatten framkom det med tydlighet att vi inte hade samma uppfattning om invandringspolitiken, men under mina förberedelser fann jag några intressanta saker, värda att nämna i den här kontexten.
Olivia Jennifer hade inget behov av trygghet och heller inget behov av att förtrycka och kanske just därför blev det inga 1,7 små monster i en villa med barbecue till stort förtret för den sociala kontexten.
Det här med vanlig ska ses i den kontexten, att jag aldrig haft som mål att tillhöra den politiska sfären, att jag egentligen, om sakernas tillstånd vore annorlunda, hellre hade sysslat med något annat än politik.
Men vad händer om den onormale, som tillfälligtvis fått uppleva sig normal, vänjer sig vid det och börjar ställa anspråk på att faktiskt vara normal, också utanför den begränsade kontexten, också när han eller hon lämnar det slutna rummet bakom draperierna?.
Räknade man in sammanhanget, bakgrunden, hennes personlighet, kontexten och undertexten stod där snarare: ”Jag älskar dig med hela min själ, jag är snäll mot dig hela tiden, jag vill bara goda saker för oss, så varför tar du dig rätten att bete dig som du gör?”.
Alldeles bortsett från deras vitt skilda kontexter förenas de båda i valet av synvinklar och persongestaltning och i det drivna underifrånperspektivet.

Tyvärr har vi ännu inga exempelmeningar för detta ordet.