Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Konstitution i en mening

konstitution, 1809 års 72.
I En konstitution för Europa?.
konstitution, grundlag eller författning.
da att lagen strider mot USA:s konstitution.
Einar är stramt maskulin i sin konstitution.
Sveriges konstitution består av en uppsättning.
samlade i ett dokument som kallas konstitution eller.

konstitution som innebar att det mesta av den offent-.
uppgift att värna om landets konstitution och logiken.
lands konstitution i praktiken fungera som ett maktdel-.
En hel del behölls också från 1809 års konstitution,.
års regeringsreform inte var någon riktig konstitution,.
konstitution togs dock tidigare och det första valet till.
1809 års konstitution gavs därför Kunglige Majestät (re-.
Hon gör det därför att de inte har samma konstitution som hon.
Inkomstskatten strider mot Förenta staternas konstitution, argumenterade de.
Detta skulle bryta både mot islams lagar och Irans konstitution, påstod han.
”Strävan efter lycka” – så står det i Förenta staternas konstitution!.
Å, Angela redde sig nog! Hon hade inte Frideborgs svaga ömtåliga konstitution.
Republiken hade en egen konstitution och ett borgerlig-demokratiskt styrelseskick.

Det låg under huden, i cellernas kärna, i själens konstitution, i arvet som gick från gen till gen.
En individ erövrar alltså sitt språk från omvärlden och formar sitt språk utifrån jagets konstitution.
Han som förmodligen hade en fuktdrypande romantisk blick och en synbarligen exceptionellt sexig konstitution.
Som psykologiskt porträtt ger Kalle en viss återklang av den norske massmördaren Breiviks mentala konstitution.
Men med tiden skulle Kalle visserligen komma att ompröva IT-mannens roll och konstitution en hel del i sammanhanget.
IT-mannens emotionella och intellektuella konstitution kunde sammanfattas med två begrepp, som tillsammans definierade honom: Mindervärdeskomplex och Svenskhet.
Lizzy hade även i goda tider en bräcklig konstitution och i slutet av 1870-talet led hennes 50-åriga kropp svårt av astma, ischias och en aggressiv tumör i urinblåsan.
Han ansåg att USA:s konstitution var en av världens vackraste texter, och som ung hade han rest från kust till kust i USA på 45 dagar med bara några hundra dollar på fickan (och tagit en omväg till Albuquerque bara för att han gillade namnet).
Ändå sjöng den okuvlige och sannolikt finns det någon fysiologisk förklaring som kanske handlar om Björlings sångteknik, som var extremt energisnål, och om hans robusta konstitution, hans enorma kroppskrafter som försåg honom med något slags reserver, hur de nu såg ut.
Owens utgångspunkt var att belöningssystemet, inte individens karaktär, var nyckeln till människan, som ”är en sammansatt varelse, vars karaktär formas av hennes konstitution eller organisation vid födseln, och av effekterna av yttre omständigheter på henne, från födelse till död”.
Den svenska konstitutionen.
konstitutionen trädde i kraft.
och den svenska konstitutionen.
ras i den svenska konstitutionen.
som det beskrivs i konstitutionen.
Jag saknar den amerikanska konstitutionen.
bokstavstrogna tolkningen av konstitutionen.
Överst finns konstitutionen (grundlagen),.
Konstitutionen hade inget med saken att göra.
för juridisk aktivism som ges i konstitutionen.
den svenska konstitutionen som reglerar Europakon-.
traktas som ett brott mot konstitutionen och kommer.
I konstitutionen beskrivs hur den offentliga maktut-.
som tillsammans utgör konstitutionen (författningen).
svenska konstitutionen, dvs att beskriva den maktpoli-.
man säga att den svenska konstitutionen skiljer mellan.
stäver i konstitutionen efter demokratins och parlamen-.
Konstitutionen från 1809 var till sin lydelse påtagligt.
föregångarna till det vi i dag kallar konstitutionen kan.
dock inte nämnas i själva konstitutionen utan i riksdags-.
det i konstitutionen nämns ett antal rättigheter - för en-.
Den gamla konstitutionen från 1809 ansågs ha spelat ut sin roll.
och det är i konstitutionen som den officiella versionen presenteras.
Och mitt jobb består i att leda landet i enlighet med konstitutionen.
departement och myndigheter, och myndigheterna är enligt konstitutionen till-.
Reglerna i konstitutionen är vanligen svårare att förändra än vanliga lagar.
FADERN I vad? Det bästa vore ju att helt undvika dessa svagheter i konstitutionen.
bl a genom konstitutionen som väljarna ska övertygas om varför de ska acceptera.
Konstitutionen fastställdes av riksdagen och hans uppgift var att se till att denna förblev intakt.
Men vad gör vi om det visar sig att hotet mot konstitutionen kommer från vår egen organisation?.
Inte heller protesterade han från början mot kravet att prästerna skulle avlägga ed på konstitutionen.
konstitutioner går mellan "monistiska" statsskick och.
konstitutioner bestämmelser som reglerar förhållandet.
konstitutioner finner denna form av listning av olika ty-.

Tyvärr har vi ännu inga exempelmeningar för detta ordet.