Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Konflikt i en mening

Dom kanske hade en konflikt.
Inte hamna i konflikt direkt.
Konflikt: Kazakstan – Borat?.
Det hade varit en onödig konflikt.
Det blev aldrig ens någon konflikt.
En konflikt som inte gick att lösa.
mål kan komma i konflikt med varandra.

Moraes, Luís: Konflikt und Anerkennung.
I detta fanns också en social konflikt.
”De har en konflikt?” frågade Christer.
Den här insikten skapade en konflikt hos honom.
Till slut brakade det lös i en rejäl konflikt.
själv i samband med den konflikt med frun genom.
Blotta närvaron av männen inbjöd till konflikt.
Det fanns uppenbarligen en konflikt på deras sida.
som kommer i konflikt med EU-rätten kan hävda att.
Jag minns inte en enda konflikt under våra år ihop.
Vid det senare tillfället slutade samtalet i konflikt.
Det hade inte inträffat utan Kalles konflikt med dessa.
Ett medieföretag kan hamna i konflikt med etiska regler.

Och då började de agera för att föregripa en konflikt.
Få tror väl att jag medvetet skulle ha undvikit konflikt.
Blev det konflikt teg de helst ihjäl sina »motståndare«.
Branschen ville inte gå i konflikt med den politiska viljan.
Då kom han emellertid i konflikt med fackföreningsrörelsen.
Jag tog en mycket allvarlig konflikt med den store kapitalisten.
Hör nu, så här är det, jag är i konflikt med alla mördare.
Utgångspunkten för en intrig är en motsättning eller konflikt.
Ofta var staten, »kronan«, i konflikt med näringslivsintressen.
Att springa sin väg från en konflikt är inte en framkomlig väg.
Det är en konflikt mellan olika ideal eller mål som blottläggs:.
Konflikten blir tydlig.
Om den antydda konflikten.
Den 2 maj bröt konflikten ut.
Så också den här konflikten.
Konflikten i sig är bagatellartad.
Antagligen satt konflikten djupt.
Men vad bestod den konflikten i…?.
Konflikten försvann ur hennes tankar.
Men i grunden var konflikten politisk.
Hansson formulerar konflikten så här:.
Svartsjukan och konflikten är ett faktum.
För bortom slöjorna är konflikten enkel.
Konflikten var besvärlig för SFS-ledningen.
Den här konflikten kan bara lösas med våld.
Minnesanteckningar från konflikten på Säter.
För det andra varade konflikten inte i 100 år.
Konflikten var närmast ideologisk till sin natur.
Samtidigt trappades konflikten med holisterna upp.
Dayan betonade att konflikten alltid finns där.
Han tyckte om konflikten, men ville inte vara boven.
I Breens fall är konflikten uppenbar samt dramatisk.
När konflikten var över tog industrialiseringen fart.
Vad var det med henne? Åter väjde han för konflikten.
Konflikten med islamismen sprider rädsla och osäkerhet.
Men konflikten mellan Persson och TV4 har oroande aspekter.
Och precis som på Balkan upphör aldrig konflikten riktigt.
Den konflikten var inte möjlig att lösa, den var olöslig.
Allt verkade lovande, men i stället trappades konflikten upp.
Det fanns över huvud taget mycket hat i den här konflikten.
Närmare studier av konflikten mellan islam och kristendom visar.
Konflikten löstes, men inte på det sätt som Elsa hade tänkt sig.
Det blev konflikter.
De kan skapa konflikter.
Det var svåra konflikter.
Det blev många konflikter.
står inga sådana konflikter.
I samhället finns konflikter.
pa spänningar eller konflikter.
Det var en härva av konflikter.
Svenskar vill inte ha konflikter.
Konflikter löstes på annat sätt.
För Maud tycker inte om konflikter.
Sånt skapade naturligtvis konflikter.
Vi kan inte ha några konflikter i laget.
Det uppstår en del konflikter med pappan.
konflikter mellan första och andra kammaren.
Vad finns det för konflikter i berättelsen?.
Det uppstår snabbt spänningar och konflikter.
Jag tycker inte om bråk och en massa konflikter.
för konflikter utan slut, klart som fan de tär,.
Alla de motstridiga önskningarna, alla konflikter.
Inte rädd precis, men jag gillar inte konflikter.
med denna reform och de konflikter som tidigare hade.
Inga ovänner, inga konflikter, ingen oro över jobbet.
miska intressen i de krig och konflikter de kommenterar.
Partiet dignade under alla motsättningar och konflikter.
Men i början av vår resa var den orsak till konflikter.
den svenska statens historia av konflikter kring en ännu.
– Din pappa älskar inte direkt konflikter, fnissar mamma.
konflikter som har utbrutit när fördragen ska förverkli-.
Men vad var det för sorts konflikter? Gick de att lösa?.
konflikter som dessa kan uppstå, både ur min egen synvinkel.
Konflikterna ute i.
Ibland är konflikterna.
som föder de största konflikterna.
Så blir konflikterna färre och banden starkare.
Lokalpressen rapporterade fortlöpande om konflikterna.
Trött på konflikterna, jag pallar inte en gång till.
konflikterna i första hand går mellan olika myndighe-.
Det är som om konflikterna blir en sorts bränsle för honom.
åsikter i olika frågor - ibland går konflikterna mellan de-.
de mera synliga konflikterna hade också antalet fall av misshandel.
Konflikterna mellan olika stridande grupper var många och komplicerade.
När hon och Bella inte hamnade i de där konflikterna de så lätt fastnade i.
Konflikterna mellan familjen Bonnier och Olof Lagercrantz är kända och omskrivna.
Men han har också hört om de ständiga konflikterna mellan henne och hans farfar.
De sa att konflikterna i släkten berodde på att svägerskorna inte kunde komma överens.
På denna romantiska skärgårdsmålning syntes inte konflikterna som var en del av livet på ön.
Jag är ledsen att konflikterna i föreningen inte löst sig och att de påverkar dig personligen.
Men Palme tog ett större grepp genom att utforma en generell teori om konflikterna i tredje världen.
Sommaren 1919 blev konflikterna så stora att Lili inte längre ville vistas under samma tak som Majakovskij.
Men när den irakiska armén hade dragit ut ur stan bröt konflikterna ut mellan de olika kurdiska fraktionerna.
Men i övrigt var han försiktig och betonade vikten av att omvärlden inte skulle blanda sig i konflikterna i Polen.
Konflikterna med vänsterelementen på TV2 ledde alltså till nedläggning av den stora satsningen Direkt veckan som gick.
Om man blev medveten om sådant som varit bortträngt skulle det nämligen leda till att de inre konflikterna löstes upp.
Men gestaltningen av de samhälleliga konflikterna spetsades nu med en portion metafysik som varit otänkbar tio år tidigare.
Antagligen syftar han på att jag gick ut i svensk press och berättade om konflikterna med Arnold Schwarzeneggers presskvinna.
Konflikterna inom redaktionsledningen kom i tydlig dager så snart det första numret kom ut och orsaken var – »Om det där«.
Båda konflikterna visade att det tog lång tid att förbereda offensiva operationer och detsamma gällde slaget vid Chalchin-Gol.
Han och Zlatan har varit i bråk minst hundra gånger, skrikit åt varandra och slagit i dörrar – men också alltid löst konflikterna.
Även om hans sårbara psyke ofta blåste upp konflikterna till orimliga proportioner var motståndet från kulturbyråkratin högst reellt.
Och så fanns de gamla konflikterna, vendettorna, med upprinnelse så långt tillbaka i tiden att folk inte längre kunde minnas vad de grälade om.
Saddam kunde vila från sina fruar, sina söner, sina döttrar, sina fiender, sina strider och konflikterna i politiken … allt som tyngde i hans liv.