Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Innovationer i en mening

Sverige hade en vapenindustri som låg i framkant när det gällde tekniska innovationer.
Innovationer i näringslivet ska inte behandlas av spexare som agerar i skydd av en seriös etikett.
Man kan lugnt påstå att skrivkonsten är en av de innovationer som omformat det mänskliga medvetandet mest.
Det beror bland annat på att nationalekonomerna nu mer än tidigare sysslat med entreprenörer och innovationer.
En bidragande orsak till de för svenskt näringsliv avgörande innovationer som sedan följde var Knut Wallenbergs familjeliv.
Detta var en köttkvarn där möss, råttor, marsvin, kaniner, hundar, grisar och apor kördes in i ena änden och kom ut som medicinska innovationer i den andra.
Professor Per Strömberg har tillsammans med några kolleger visat att branschen satsar minst lika mycket på innovationer, mätt i antal patentansökningar, som andra ägare.

Sen ringer jag operatören och nummerupplysningen och det tutar samtidigt på andra linjen så att man ska trycka R2 och mitt motstånd mot moderna innovationer multipliceras för varje minut.
I Gunnar Ungers underdåniga biografi från 1967 ges han ändå hela äran för de tekniska innovationer inom pappersmassetillverkningen som forskades fram i Mo och Domsjös och dotterbolagens norrländska laboratorier under hans VD-tid.
Ett karakteristiskt drag hos Stalin och hans ledarstil var att han ständigt krävde att mål skulle uppnås med nya metoder och nya problemlösningar – så länge som dessa innovationer inte ifrågasatte partiets makt eller hans eget diktatoriska styre.
Femtiotalet hade inneburit en formlig teknisk explosion, inte bara av nya upptäckter i sig, utan också av industriell tillämpning av innovationer som gjorts på trettiotalet eller under kriget: televisionen, kassettband, radarn, jetmotorn, transistorn, datorn, lasern.
Det syns i arkitekturen, både huvudkontorens och fabrikernas, storartade tempel till det eviga mervärdet – trots att en viktig bit av poängen är att mervärdet inte är evigt och att innovationer kusligt fort förvandlas till standardvara, som det gick med Andy Groves minneschips.
Visst fanns det tekniska innovationer som drev på ekonomin – det rapporteras om nya kemiska processer i massaindustrin, nya kommunikationer för utlandshandeln – men i huvudsak tycks förkrigstidens direktörsvärldsbild ha vilat på övertygelsen att konjunkturcykeln har sin gång.
Men än mer på tvärs mot den gängse bilden av dåtidens företagsklimat är det faktum att ett antal nya storföretag startades kring innovationer och idéer på ett sätt som knappast inträffat vare sig förr eller senare, utom möjligen under de första snilleindustriernas tid vid mitten av 1800-talet.
»Hos oss är det utbildning på riktigt! Våra lärare och pedagoger strävar hela tiden efter att ligga i framkant, att ta tillvara innovationer och nya rön inom pedagogiken så att vi därmed kan säkerställa att vi alltid ger våra elever bästa möjliga utbildning /…/ Vi tror inte på lärarlösa lektioner.
Det är den stora innovationen.
Varje gång vi har konstruerat en förbättring kan patienter världen runt få innovationen nedladdad i sina fantastiska, implanterade hjärtstartare från Mercury Medical.
»När väl IBM har tagit kontroll över en marknad ser de nästan alltid till att kväsa innovationerna på det området.
Det börsnoterade, kapitalistiska, av Wallenbergs och Handelsbanken samägda bolaget Ericsson hade ju i evinnerlig tid utvecklat sina apparater i symbios med sin pålitliga storkund Televerket, så på sätt och vis var verket moralisk delägare i innovationerna.
Vi fokuserar ständigt på innovation.
En bestående innovation blev jubelåret.
Blåljusliv (Broberg Innovation 01).
betydelsefull innovation på nyhetstidningsmarknaden.
Jag hoppas att boken dessutom handlar om innovation.
Bo Innovation började som krog hemma i Alvins lägenhet.
Beynus, J M 2002: Biomimicry – Innovation inspired by nature.
Företaget har inte vuxit genom någon speciell innovation eller vision.
Han såg att kapitalismen skulle sporra innovation i en hittills oanad grad.
: Forging Stalin’s Army – Marshal Tukhachevsky and the Politics of Military Innovation.
– Buyout var ett nytt sätt att tänka, en finansiell innovation, säger Mikael Ahlström.
Det blev ingen scoop-grupp, ingen verklighet av denna tänkvärda journalistiska innovation.
Stoecker: Forging Stalin’s Army – Marshal Tukhachevsky and the Politics of Military Innovation; W.
De månghövdade, högarvoderade moderna försörjningsinrättningarna för vänner och affärsbekanta är en senare innovation.
Dessutom menade han att konkurrens mellan ett antal olika apparater och tillverkare leder till större valfrihet och mer innovation.
Därför är hans berättelse både lärorik och ett varnande exempel, fylld av lärdomar om innovation, karaktärsstyrka, ledarskap och värderingar.
Sträng tog avstånd från denna kulturpolitiska innovation och konstaterade barskt att ”ni får säga vad ni vill, jag kommer att säga redaktörn”.
Detta var verbalt hårklyveri; det viktiga var inte vad »futuristerna« kallade sig, det viktiga var inriktningen på litterär innovation, och den förblev oförändrad.
Databasen var hans speciella skötebarn, en innovation som snart skulle sätta Västerbottens polisområde och honom själv på världskartan över polisiärt nytänkande.
Michelin belönade Bo Innovation med två stjärnor och om Alvin arbetat i relativ motvind i en matkonservativ stad, så har stjärnorna hjälpt till att få fart på affärerna.
Säkerhetständstickan var en innovation som kunde marknadsföras direkt till massan av moderna människor: 1900-talets två stora ekonomiska krafter, teknologin och masspubliken, i direkt kontakt.
De tyska radiolyssnarna kunde följa förhandlingarna och det franska undertecknandet av stilleståndsvillkoren i järnvägsvagnen i Compiègne den 20–21 juni via direktsända telefonrapporter, en goebbelsk innovation.
När jag alltså i mitt tal gick med på en formulering i församlingsbeslutet om att hot mot freden förelåg i södra Afrika, var det i själva verket en innovation, ett steg framåt i våra ansträngningar att få FN att agera.
Även om terapin utlovar förändring, handlar personlig utveckling i den här modellen i slutändan mer om restaurering än om innovation; terapeutens uppgift är att få oss mer i samklang med de människor vi alltid var menade att vara, men ännu inte lyckats bli.
Weston på boulevard Malesherbes köpte han skor beslagna med klack- och tåjärn (»Håller i evighet!«), på Old England slipsar, strumpor, pyjamas och ett hopfällbart gummibadkar, på Innovation necessärer, dricksglas, kniv, gaffel och sked i läderfodral med mera.
Samtidigt var GSM det system som på bred front förde in konkurrens i telekom, det avgörande hammarslaget mot telemonopolen; en teknisk innovation som förändrade de affärsmässiga villkoren och formade om marknaden och drev fram nya regleringar eftersom de gamla inte längre fungerade.
I en tid då USA söker nya vägar för att behålla sin ställning som världens innovativa föregångare, och samhällen runt om i världen försöker bygga kreativa ekonomier för en digital tidsålder, framstår Jobs som den yttersta symbolen för uppfinningsrikedom, fantasi och uthållig innovation.