Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Inhumant i en mening

– Det ni gör är stelbent, byråkratiskt och i högsta grad inhumant, fräste Fatima.
Men tillämpat fullt ut är det knappast inhumant mot andra, bara besvärligt för de utövande.
Och hon menar att metoden »att utsätta fångar genom att beröva dem alla sinnesintryck blev klassat som inhumant i Genèvekonventionen«.
Eftersom Anders Jonasson ansåg att total isolering var ett så inhumant sätt att bestraffa människor att det faktiskt gränsade till tortyr och att ingen människa mådde bra av att vara helt åtskild från sina vänner, beslutade han att Lisbeth Salanders advokat Annika Giannini skulle tjänstgöra som ställföreträdande vän.
Ett återkommande argument gällde det inhumana i att släppa in läkarna – som Dagens Nyheter kunde rapportera på sin förstasida den 23 februari:.
Ett samlat medieetablissemang drev på för att förmedla bilden av en mänsklig tragedi och en lokalbefolkning i sorg och uppror mot Sveriges påstått inhumana flyktingpolitik.

Tyvärr har vi ännu inga exempelmeningar för detta ordet.

Den tidigare barnavården hade sannerligen varit inhuman (barnauktioner etc.
”Du förstår väl att det är för att Bush efter 11 september för en inhuman politik som ni deporterades?”.
For I know that when the Inhuman Abuses of the Slave Trade are commonly known, all reasoning Men shall rise up as one Body and protest these Evils.
Men Hilde Schramm stod fast vid sin uppfattning: Walther Sommerlath var en av alla dem som understödde en odemokratisk regim som bedrev en kriminell och inhuman politik, det kunde inga ersättningar ändra på.