Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Inblickar i en mening

Samt tänkvärda inblickar.
Man får stimulerande inblickar i Bonds värld.
vet har varit att de uppskattar de inblickar de får i och.
Bra miljöskildringar med sociala inblickar ger berättelsen närhet.
Han har också genom sin position fått inblickar i det politiska spelet.
Genom biografier som den här får vi inblickar i levnadsöden som skiljer sig från våra egna.
Den här boken ger för övrigt en del inblickar i detta fenomen: det kriminella livet ger faktiskt individen starka belöningar.

Det är nyttiga inblickar som lär oss mycket om de delar av vårt samhälle som vi ofta bara anar men sällan kommer i kontakt med.
Marknaden måste få vad Marknaden vill ha, pöbelunderhållning, socialrealistiska inblickar i småtjuvarnas och missbrukarnas värld.
Kay Graham har skrivit en memoar som ger spännande och delvis skrämmande inblickar i medierna men också i det politiska spelet på hög nivå.
Men utan att på något sätt ha haft det som målsättning så fick jag nu små och kanske till och med nyttiga inblickar i en tillvaro utanför skolan och familjen.
Pengarna placerades dels i andelar, »lotter», i den nybildade Östgötabanken – en lysande investering som även gav inblickar i bankväsendet och goda lånemöjligheter.
Sjömans efterlämnade material ger intressanta, och delvis nya, inblickar i mästerregissörens tankevärld och en sällan skildrad sida av Bergman, nämligen vännen och mentorn.
Därtill kommer privatmoralen med ett mindre klart normsystem (Anders Björnsson: »Max Weber – inblickar i en tid och ett tänkande«, Förvaltningshögskolans rapport 82, 2006).
I samma samtal gav Goebbels ytterligare inblickar i sin kvinnosyn, då han uttryckte sympati för att mera proletära partifunktionärer borde gifta om sig med attraktiva hustrur för att knyta till sig mera tilldragande kvinnor än de som dittills hade sökt sig till partiet.
Kuppen på Stockholms Central ger enligt min uppfattning vissa inblickar i personligheten Jussi Björling och en fingervisning om vilka outhärdliga tryck han tidvis måste ha burit inom sig och som han var oförmögen att uttrycka annat än i mer eller mindre desperata handlingar.
Jag trodde att Petter, som läst allt och sett allt, eller som framstår som om han gjort det, och som varit i kontakt med alla mänskliga behov och drifter, i varje fall i litteraturen, och som betraktar det mesta med ironisk distans – jag trodde att allt detta skulle kunna sammanfattas i en förödande samtidsskildring som också gav inblickar i det förflutna, för att inte tala om framtiden.

Tyvärr har vi ännu inga exempelmeningar för detta ordet.

Medveten om hur den lilla inblicken i hur en förmögen stockholmska tänker och handlar har skakat om, försöker Clas byta ämne och prata om Knotan.
– Jag tackar, herr Karlsson, för den intressanta inblicken i era vedermödor avseende att få er en sup på er bemärkelsedag, men jag hoppas ni ursäktar om jag ber er berätta lite mer stringent, vi har ont om tid, det kanske herr Karlsson förstår? Hur var det nu med resväskan och mötet med Bulten Bylund på Malmköpings resecentrum?.
»En inblick i deras sfär.
intressant inblick i okunnighetens effekter.
Det skulle ge honom unik inblick och kunskap.
Men ibland fick man inblick i hans känslighet.
för att få inblick i de diskussioner som förs.
Här bjuds det på en inblick i en märklig värld.
Nu när jag fått en inblick i den här världen.
borgarna en mer konkret inblick i EU-arbetet - en stor.
Jag hade än en gång fått inblick i diktaturens väsen.
För att försöka få andra att förstå, få en inblick.
téerna, hade därför bättre inblick i överläggningarna i.
De kommer att kräva styrelseposter för att få större inblick.
Jag fick en fascinerande inblick i flockens sinnen i går natt.
Jag fick inblick i en helt ny värld live – bakom radioapparaten.
Vi kände Lisbeth Salander och vi har en inblick i hur hon fungerar.
Jag ville få inblick och trodde att jag kunde få information av er.
Jag fick äntligen en inblick i hur ett riktigt förhållande ska inledas.
Av skäl som det är svårt att få inblick i misshagade han MW från början.
Jag blev rädd ibland när jag fick inblick i det socialdemokratiska tänkandet.
”Det enda vi vill ha av dig”, sa Winsome, ”är en inblick i hur Rachel var.
# En utmanande fråga är om en journalist kan ha tillräcklig inblick i sin roll.
Sandvik gav mig främst utlandserfarenhet men också inblick i spelet på hemmaplan.
Statsvetare och journalister måste skaffa sig bästa möjliga inblick i strömmarna.
Nu hade jag fått inblick i hur de lyckade, rika människorna tillbringade sina dagar.
Själv hade Kent insett vilken unik möjlighet det var att få inblick bakom järnridån.
Ett VU-protokoll från den 12 juni 1956 ger en fascinerande inblick i en främmande värld.
Jag fick en fördjupad inblick i ett antal kanske välkända drag i den amerikanska kulturen.
Jag fick så småningom inblick i den misstänksamhet som färgade hans kontakter med omvärlden.
En av de värsta korruptionsmiljöerna jag fick inblick i var Mobutus Kongo (Zaire på den tiden).
Hans berättelse för Laura Lafargue om nyårsaftonen 1888 ger en underbar inblick i denna värld.
Genom Fadime fick vi inblick i de särskilda svårigheter som andra i hennes situation kan hamna i.