Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Hedern i en mening

Den förlorade hedern.
Jag är med för hedern.
Hedern och hämnden hör ihop.
Först tar ni hedern ifrån mig.
Hon vill ge Pela hedern tillbaka.
Hedern var efterhandskonstruktion.
Det här gällde hedern och familjen.

Det var när de återupprättade hedern.
Då hade de i alla fall hedern i behåll.
Om hedern återupprättas stiger värdet igen.
En dag kommer hedern att återvända till vårt land.
”Det skulle också ge oss hedern tillbaka”, menade Ari.
Vanja var väldigt lättretlig när det gällde blodet och hedern.
Om inte annat för att det hjälper att hålla hedern i någorlunda behåll.
För att erkänna det, innebar att erkänna att han ännu hade hedern i behåll.
Om SMP kör storyn så har vi en chans att komma ur det här med hedern i behåll.
Hon kunde skatta sig lycklig om hon kom därifrån med hedern någorlunda i behåll.
Jag kämpat emot en envis fiende som en gång i tiden var en del av familjen och hedern.
Bara en man kunde komma undan med ett sådant beteende och fortfarande ha hedern i behåll.
De var utsatta för det öppna ljuset och ingen fiskare bar svarta glasögon med hedern i behåll.

Skälet till att Pela inte giftes bort utan i stället mördades i familjens hem i Dahouk var också hedern.
Men det finns ingen isöbo som med hedern i behåll kan segla härifrån medan snön fortfarande är smutsig.
Hedern får inte gå förlorad, gör den det måste den återupprättas och det sker genom att skammen tvättas bort.
Om kvinnan bryter mot den regeln, ifrågasätts hedern hos hela släkten, särskilt hårt drabbas de manliga släktingarna.
Så det händer då och då, när släkter anser att deras rättigheter kränkts eller att hedern hotats, att någon måste dö.
Inte förrän jag var hemma hos dem igen, inte förrän hedern var återupprättad och familjen hade fått sin stolthet tillbaka.
innan de kom till Sverige, hur viktigt det är för dem att bevara hedern och respekten både inför släkten i hemlandet och i Sverige.
Men här var det inte bara fråga om pengar utan också om att rädda hedern och det sociala nätverk han byggt upp under så många år.
Hur mycket de än kämpade, vaxade håret, köpte rätt kläder, hade hedern i behåll och körde glassiga bilar – de tillhörde inte Dem.
Men om det är en dotter som spränger gränserna i våldsam frustration över att alltid, alltid höra ordet aibah? Då går hedern förlorad.
Visst hade förloraren kanske tagit en spjutspets genom axeln eller någon annanstans, men ofta levde han fortfarande och hade dessutom hedern i behåll.
På min heder.
Heder har prioritet.
Rik på mod och heder.
Det är heder för mig.
med en ung kvinnas heder.
Varken rykte eller heder.
Ett upprättande av heder.
Tjuvars heder, säger de.
All heder åt dig i så fall.
En fråga om heder, om hämnd.
Heder handlar mycket om värde.
Jag svär vid tigrarnas heder.
Både pengar och heder var i fara.
Du är en heder för nunneyrket.
För jag vill ha tillbaka min heder.
Du måste lova på heder och samvete.
frågan om heder påverkade dem starkt.
Boëthius, Maria-Pia: Heder och samvete.
Det fanns ingen heder bland kidnapparna.
Återupprätta sin heder, sa Ringmar.
Han var en hög loser med nedsmutsad heder.
Hon ansågs ha förstört sin familjs heder.
Kanske fanns det svenskar med heder ändå?.
Det handlade om heder, att stå vid sina ideal.
– Nej, jag är inte ute efter heder i Sverige.
Ack, vissten I, mänskor, vad heder er händer,.
– Heder åt sådana män, avslutade inspektörn.
Men en kvinna får aldrig skada sin släkts heder.
Han insåg att hans tystnad och heder kunde köpas.
Heder åt Alex för att han sa folk och inte kvinnor.
ära, heder, respekt, mitt sjätte sinne är väckt,.