Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Fröken i en mening

Här får fröken.
Fröken hjälper mig.
– God afton, fröken.
Fröken Fån hette hon.
Fröken har besök?.
– Tack, fröken Nombeko.
Fröken skall akta sig.

– Fröken Bell von Wenden.
Fröken är inte lik någon.
Det var fröken Bell som kom.
– Fröken är visst ledsen?.
Då skrattade fröken Åderman.
Jag beklagar fröken von Pahlen.
Fröken är inte sig själv idag.
Fröken Stanny var i går i stan,.
Det sade fröken von Wenden också.
– Och detta är fröken af Idestam.
Fröken var hos min svåger i våras.
– Var bor fröken? frågade han Agda.
Fröken Åderman var Adèle rädd för.

O, om fröken visste vad det är roligt.
Likadant var det nu med fröken Alexandra.
– Fröken skulle inte gått med så där.
Men fröken Stannys häst är hans favorit.
Fröken Åderman lyfte sitt stränga ansikte.
Fröken Ådermans elaka ande behärskade det.
Vill inte fröken gå dit och se till henne?.
– Fröken skall akta sig! Ni står för nära.
Fröken Fredrika reste sig upp från sekretären.
– Så vacker fröken har blivit, sade han lågt.
Ni bor ju hos fröken Petra von Pahlen, sade ni?.
Det fanns bara två fröknar.
Två fröknar med förvånade miner.
Idas tre fröknar, alla tre var där.
Fröknar och fritidsfolk försökte styra upp dem.
När hon slutade tog Idas två äldre fröknar vid.
Han hade rätt, Adria var inget ställe för fröknar.
– Snart bli vi kanske tre fröknar von Pahlen, sade Petra.
Knäppisarna har fått sällskap av borgarklassens fröknar.
Dottern berättade att hon läst en hel Alfonsbok för en av sina fröknar.
Gissa om mina fröknar var upprörda! Mamma skakade på huvudet och förstod inte alls var jag fick mina idéer från.
”Det behöver ensamma, gamla fröknar som jag”, sa hon och log skämtsamt mot dig och var mycket vacker och långt ifrån gammal fröken.
Det var något särskilt med dessa två fröknar von Pahlen, något starkt och ädelt som man anade fanns inom dem och som åren inte kunde förstöra.
Två fröknar von Pahlen, fläckiga, onaturligt stora – och en fluga som just i denna minut spatserade över glaset ritade ett smutsigt streck över bådas kinder, förenande dem.
Vart tar källarmästarens varor vägen? Han är kommissionär för Göteborgsdiligensen och håller en stor, stor balsal, där officerare med mamseller och fröknar håller assemblé.
Hur kunde jag glömma mig så, fastän Tord påminde om det i går kväll? Han är alltid så mån om att jag skall lyckönska hans älskade fröknar von Pahlen på deras högtidsdagar.
Man säger, att fiskalsdöttrar, mamseller och fröknar giva sig ut för yngre än de är, såsom jag hörde de brukade vid Lunds brunn; men jag finner föga heder uti, att se gammal ut vid ett ungt åratal.
Patienterna bestod av »unga människor som led av nikotinförgiftning, gamla fröknar, en skinntorr rumänska med finnar och ett namn på ›esco‹ och så jag«, mindes Lili, som genast drog till sig de manliga konvalescenternas lystna blickar.
« Försäljningen gick dock trögt, enligt Majakovskij därför att »de flesta diktkonsumenter var fröknar och damer, som inte kunde köpa boken på grund av titeln« – vars erotiska undermening förstärktes av den semantiska mångtydigheten hos det ryska ordet för »byxor«, sjtany, med dess biklang av underbyxor.
Fröknarna tycker om honom.
Och fröknarna själva då?.
Hon trivdes icke med fröknarna.
Fröknarna hade skickat efter henne.
Att någon av fröknarna hade följt med bara.
Ofta klädde fröknarna på mig ytterkläderna.
Hon har varit så länge hos fröknarna förstås.
De kallade de två fröknarna för ”strutsarna”.
De satt liksom på rad, fröknarna och alla de andra.
(Fröknarna von Pahlen uppskattas mindre än Fattigadel.
Fröknarna ville helst sitta på sin egen filt och röka.
– Hon lyssnar för mycket på fröknarna, säger Jan Stenbeck.
Angela och Petra utgör centrum i romansviten Fröknarna von Pahlen.
Fröknarna ha placerat bondflickorna för sig och oss andra för sig.
I fejden kring Fröknarna von Pahlen märktes för övrigt knappast kvinnorna.
I ett par dagar hade fröknarna gått omkring med dystra och olycksbådande miner.
”Fröknarna!” Han, som så frimodigt duat henne bara för några timmar sedan.
– Jag går och packar, sade hon, och fröknarna ryckte till, när hon äntligen talade.
Stannys mor hade bett fröknarna Strussenhielm se till att Stanny finge en lämplig väninna.
När Linnéa gått och stängt dörren efter sig, sågo fröknarna med förvirring på varandra.
Hon satt där med sina kloka grå ögon med en uppmärksam och hövlig blick riktad på fröknarna.
Jag hade aldrig tänkt berätta det, fröknarna veta inte om det, men när ni nu fingo se henne ….
Under de år fröknarna Strussenhielm styrt Prästkragen hade denna blandning alltid visat sig ypperlig.
I gengäld hoppades de att den lovande skriftställaren skulle skriva en analys av Fröknarna von Pahlen.
– Fröknarna von Pahlen bo förnämt som på en herrgård också här i Stockholm, fortsatte Kiss oförtrutet.
Jag var våt av svett och yr i huvudet, när vi äntligen kom innanför fröknarna Ståhls bok- och pappershandel.
Angela såg från sin utsiktsplats fröknarna ila nedför trapporna, Riken i ljusblå sidenklänning, Diken i svan.
Hon kliade sig i stjärten, ville leka knulla med fröknarna och berättade ytterst oroande berättelser om pappas kiss.
Mamma säger att hon ska tala med fröknarna så att de ser till att barnen lär sig svenska på daghemmet, inte arabiska.
Sedan hade fröknarna ju snabbt försäkrat sig om att Bell hade upptagits till fosterdotter av just denna änkefru Wenden.
Den snälla och ödmjuka underlärarinnan, som fröknarna haft förut, var av en tillfällighet ledig och kom gärna tillbaka.