Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Finkänsligt i en mening

– Hon var lite vild, säger han finkänsligt.
”Väljer vi också metoderna själva?” frågade Clark finkänsligt.
Patrik hade diskret och finkänsligt nästlat sig in i familjen Öhmans liv.
Berglind hade inte ens förfasat sig medan Thóra presenterade sitt ärende så finkänsligt hon kunde.
Jag tyckte att det var finkänsligt av honom att uttrycka det på det sättet, men jag visste vad resultatet skulle bli om jag vägrade följa med.
»Några spår av sexuell aktivitet nyligen?« Perez ställde frågan innan Sandy kom på något annat, mindre finkänsligt sätt att formulera den.
När kvinnan fortsatte i samma tonläge och med ett ordval som knappast kunde betecknas som finkänsligt, började Elina fundera på att resa sig och gå.

I den officiella bullan förklarades att barnet, som finkänsligt beskrevs som »det romerska barnet« (infans Romanus) var son till Cesare Borgia och en ogift kvinna som inte nämndes vid namn.
Tvärtemot faderns farhågor blev investeringen extremt lönsam, samtidigt som tidningen, vad Tor än själv senare sagt, gav ett betydande om än finkänsligt utövat inflytande i samhällsdebatten.
– Ja, om han heter Ibrahim eller Muhammed det kan jag inte veta för tidningen kallar honom så finkänsligt för gatuköksföreståndaren, precis som om vi inte skulle begripa att han är turk eller arab eller muslim eller något.
”Vad säger ni om att min man skapar uppståndelse med er artikel i hela västra, östra och södra Amerika?” frågade Jenny föga finkänsligt sedan Engels artikel om 1848–49, ”Revolution och kontrarevolution i Tyskland”, tagits väl emot av Tribunes läsekrets.
Wendy följer de sista shivabesökarna till dörren – ”Tack så mycket för att ni kom, hoppas vi ses igen under lättsammare omständigheter” – medan Phillip hanterar eftersläntrarna och de som inte riktigt förstår vinken en aning mindre finkänsligt: ”Okej Mr.
Kor är inte lika finkänsliga.
Helvete vad finkänsliga vi har blivit, då.
Vi är så jävla finkänsliga i det här landet.
Kvällstidningarna hade inte varit lika finkänsliga.
Och när blev det vår uppgift att vara finkänsliga?.
Det här är en unik situation och vi måste vara finkänsliga.
Lyckligtvis var Isabella och Luigi finkänsliga nog att inte fråga något.
Jag begriper att ni sillmjölkar är för finkänsliga för att döda henne och att ni inte har resurser att klara av det heller.
Det är obestridligen en av de mest intressanta mattexturer som världen bjuder och smaken kan vara extremt nyanserad; mild och kramande som en bedövande smekning för de allra mest finkänsliga smaklökarna, en kännarglädje, fullt jämförbar med den som den dammige konstakademikern kan få inför en bättre John Constable.
– Det hände före 1970, eller hur, sade Christian, brevet från den finkänslige Justin visar ju att det var något hon gick och ruvade på redan då.
Pappa, lika finkänslig som alltid.
Öberg var inte finkänslig med information till kolleger.
Jag var inte särskilt finkänslig av mig och jag sårade dem.
Jag kan inte minnas att polisen någonsin varit så finkänslig när det var jag som var den misstänkte.
« I stället var han »oerhört mjuk och finkänslig och talade om de enklaste och mest vardagliga ting«.
Var är papperna? sa Ingrid och hörde hur stressad och arg hon lät på rösten, men hon hade inte tid att vara finkänslig nu.
Kritiker har påpekat att det gäller att få till en finkänslig apparatur, om det inte skall leda till massarresteringar av folk som lider av flygskräck.
Antingen för att man är en finkänslig natur, kanske rentav överdrivet finkänslig, eller också känner man på sig att patienten inte skulle förstå, eller vilja förstå ens analys.
Seklets blomma är en finkänslig mimosa, vars lättretliga nerver ryser och hastigt sammandrar sig kring blomkronan för varje hand, nog djärv, kall och ohemul, att vilja med själva fingrarna komma åt så kyska blad.
Lyttleton hade varit finkänslig nog att låta flickan äta ensam – hon måste ha anat att det inte skulle bli en vacker syn – och Annie fick plötsligt skuldkänslor för att hon hade påverkats så starkt av flickans brist på behärskning när hon vräkte i sig maten som om det inte fanns någon morgondag.