Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Försaka i en mening

Men till nästa val tänker jag inte försaka chansen.
Det kan vara svårt att hitta utrymme i vardagen, men du får räkna med att försaka något.
Då, när ungen plötsligt poppade ut, hade de varit tvungna att försaka både det ena och det andra.
En av punkterna, ”försaka allt för att leva tillsammans”, visade vilket liv den nya medlemmen kunde vänta sig.
Skall hon göra det? Försaka Stanny och i stället stanna hos Petra och bli hennes sällskap den länga mörka hösten?.
Han anklagade också sektmedlemmarna för att kräva att andra skulle försaka allt medan de själva inte led någon nöd.
Han hade sin förmåga att koncentrera sig på sitt mål, att inte låta sig distraheras, att försaka allt annat om sången så krävde.
På grund av den vikt han drabbats av finns det mycket som Little Ozzie fått försaka i livet och som han kanske aldrig kommer att få uppleva.
Inte för att hon behövde dem, hon skulle ge dem till sin mor, det skulle åtminstone ge henne någon form av upprättelse efter allt vad hon fått försaka.
Ur samma brev citeras Ingvar vidare; han har under året samlat fem prenumeranter till Ungt Folk och han säger sig inte försaka något tillfälle att arbeta för rörelsen.
Och under den tid, då de levat världens flärdfulla och virvlande liv, hade Gusten växt upp till en gosse, som redan vid femton år kände alla lastens nöjen och icke ville försaka något enda av dem.
Död för världen genom att försaka Paris' tomma nöjen stannar jag inom mitt kvarter, där jag varje morgon besöker de hädangångna på Montparnassekyrkogården och därefter går ned till Luxembourgträdgården för att hälsa på mina blommor.

Tyvärr har vi ännu inga exempelmeningar för detta ordet.

Andersson menade att man endast kunde leva som en sann kristen om man försakade allt livets goda.
De försakade sina egna liv i hopp om att kunna skänka barnen en bättre tillvaro än vad de själva hade.
Och att du samtidigt försakade dina vänner, din familj för att uträtta det där som ingen sedan förstod eller tackade för.
Visst, jag tränade mer än andra och idrotten gjorde att jag försakade en del vanliga tonårsaktiviteter, men förutom det så hade jag en klassisk uppväxt fram till då.
Hon upplevde inte direkt att hon valde mellan barnen och maken – att hon försakade en part till förmån för en annan – men att skilsmässorna från ungarna var besvärliga.
Hon hade försakat sig så själv.
Hans liv påminde henne alltför ofta om det hon själv försakat.
Så mycket som han försakat för att kunna bo på Gotland med Emma.
Han har försakat dem för att få det han trodde att han ville ha, det far ville ha.
Om det åtminstone hade blivit en pojke! Då hade han fått lite upprättelse för allt han försakat under graviditeten.
Jag inser att jag försakat en hel del på väg till den här dagen och min önskan är att kunna gottgöra allt det så småningom.
Därmed hade han försakat den intellektuella friheten, men vunnit möjligheten att åstadkomma verkliga förändringar i samhället.
Kriget var nyss slut och alla mindes hur man stått enade i kampen mot Hitlers välde, hur man hade kämpat och försakat och härdat ut även under de värsta bombnätterna.
När man är iland ser man vad man försakar, men när man blir van vid sjön trivs man inte i land.
Nu bistår han sin fru Dimitra Goula, en tv-känd hudterapeut med välbärgat klientel som aldrig försakar eller försummar sin skönhet.