Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Förebild i en mening

Min förebild var J.
Du är hans förebild.
Henke var en förebild.
Han behövde en förebild.
Han var Meurlings förebild.
Man ska vara en bra förebild.
Hon är verkligen en förebild.
Helan var inte bara en förebild.
Jag var hans storebror och förebild.
Ingenstans stod det om hans förebild.
Han fick inget svar från sin förebild.
Han ville vara en bra far och förebild.
Som spelare är han en oerhörd förebild.
Kanske hade Leos förebild haft rätt ändå.
Mia är en förebild för alla slagna kvinnor.
Jag hade ambitionen att framstå som förebild.
Jag har alltid haft er relation som en förebild.
Det är en ära att vara en förebild för Salander.
Mamma var en enormt positiv förebild men fick kämpa.
Mitt liv inledde genom denna nya förebild en annan fas.
Men även Nobelstiftelsen har framhållits som förebild.
Trots det har Iran blivit en förebild för grannländerna.
Verkligen en bra förebild för ungarna, tycker du inte?.
Med honom som förebild skapade han romanhjälten Buffalo Bill.
Å ena sidan blev BBC snabbt en förebild och inspirationskälla.
Hon ser Dottie som en förebild och vill vara likadan som henne.
I detta blev han en förebild för andra 50-talister och deras barn.
Ingen bra förebild, tänkte Ibra och såg på sin slitne teamleader.
En tid som utser den medvetet och uttalat elaka kvinnan som förebild.
Och Sverigedemokraterna själva har Danmark som sin främsta förebild.
Kapten Söderlund var en förebild och gjorde ingenting som någon annan.
Förebilden var hennes egen uppväxt.
Förebilden var förstås Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
Förebilden var det amerikanska reportageprogrammet 60 Minutes på CBS.
Och hon är förstås den stora förebilden för katolska föräldrar!.
BBC var länge den stora förebilden, inte minst för oss som kom till etermedierna på femtiotalet.
”Det här är rena förebilden för hur en undersökning bör genomföras”, sa han vid ett morgonmöte.
det är ju uppenbart att det är hon som är förebilden i boken, sa servitrisen från andra sidan bardisken.
Förebilden är ingen egentlig lilja, utan den botaniskt närstående örten ormbär som växer i bergslagsskogarna.
Förebilden var det kontor som Adolf Eichmann hade inrättat i Wien 1938 för den judiska utvandringen från Österrike.
Nu hade han också valt att uppträda under sin pseudonym från skoltiden, ”Ulex”, efter den antika förebilden Odysseus.
Men prästfamiljen var bevakad och påpassad av omgivningen och socialt trängd, och förebilden krackelerade långsamt inifrån.
Den amerikanska förebilden inom utköp, Henry Kravis på företaget KKR, gick från att kallas »kung« till »barbar« i medierna.
Förebilden var det engelska slottet Chequers i Buckinghamshire som skänkts till den brittiska regeringen efter första världskriget.
Förebilden i Sverige är Torsten Adenby, en 42-årig PR-man och journalist som skapar nationell hysteri när han lanserar Snoddas 1952.
Om du på allvar anser att dina största styrkor är att passa tider och att städa, då är det den förebilden du ger till dina döttrar.
Man gör sig knappast skyldig till en övertolkning om man i dramat läser in paret Joseph Goebbels och Anka Stahlherm som den direkta förebilden.
För honom var Majakovskij den stora litterära förebilden och Burljuk publicerade sina första minnen av Majakovskij och futurismen i gruppens tidskrift.
Mellan den 15 och den 18 augusti 1969 arrangerades den musikfestival som blivit förebilden för alla större konsertevenemang sedan dess: Woodstockfestivalen.
Han lutade sig mot det öppna fönstret, med den kraftiga armen vilande på dörren, och såg ut som förebilden för en sömnig björn i någon tecknad Disneyfilm.
De beger sig direkt till Författarnas klubb, inrymd i det som en gång var grevarna Sollogubs palats, förebilden för familjen Rostovs hem i Tolstojs Krig och fred.
En plastikkirurg skrev exempelvis till mig för han var övertygad om att han var förebilden till den plastikkirurg som opererar Lisbeth Salanders bröst i Flickan som lekte med elden.
Den främsta förebilden var dock en sextonårig flicka med just detta namn – Maria Denisova – som Majakovskij blev blixtförälskad i under ett framträdande i Odessa i januari 1914.
Den mest intressanta förebilden i vår värld var nog John Freeman som i BBC-serien Face to Face år 1959 skapade ett nytt förhållningssätt i tv-studion, inte bara till makten utan också till kulturen och vetenskapen.
I ett avseende är jag definitivt förebilden för Lasse i En rädd människas berättelse: »Lasse hade pusslat ihop några småstycken han skrivit för Litteraturgruppen, lagt till några kapitel, en röd tråd och hade så ett manus.
Den uppenbara förebilden var Tage Erlander, som i början av femtiotalet räddat det socialdemokratiska maktinnehavet genom att bilda regering tillsammans med det minsta och mest vänligt sinnade av de borgerliga partierna, Bondeförbundet.
Novellens huvudaktörer är Vasilissa Abramovna, hennes make Ben Moïsevitch och »den röde poeten« Mardochée Goldwasser, som lever i en »kärlekstrust« i samma lägenhet – att förebilden för den senare var Majakovskij bekräftades för övrigt av Morand själv.
Jag vill gärna att ni tänker tillbaka på avsnittet Hälsa i den här boken: det kan hända att förebilden Alsing framstår i ett annat ljus när man vet aningen mer om bantningens inverkan på den mänskliga organismen och när man betänker att sådana förebilder skickar folk in i meningslösa hälsovådliga jojobantningsprojekt snarare än att göra nytta för individ eller samhälle.
En av Jobs förebilder.
Jag vet inte om vi hade förebilder.
Förebilder kan fungera på olika sätt.
Barn utan förutsättningar och förebilder.
Valet av förebilder definierar journalisten.
En manager med förebilder från det privata.
- europeiska och nationella förebilder SOU 1994:99.
Dessa äldre gäng var ofta förebilder för de yngre.
De skulle helt enkelt vara förebilder i församlingen.
De vill känna trygghet ihop med sina vuxna förebilder.
Våra förebilder var bland andra Pet Shop Boys och Yello.
Inte så att de inte hade sina förebilder bland de äldre.
Barndomens mästerdetektiv har ersatts av andra förebilder.
förebilder som tidigare använts är svårare att tillämpa i.
ja, det var snudd på otroligt så lika sina förebilder de var.
barligen förebilder emedan förgrundsgestalter endast skymta förbi.
Män som varit JW:s förebilder för fem år sedan, innan han åkt in.
Förebilder var fel ord, men det var det första jag kom att tänka på.
Vi hade ju de stora, starka poliserna på Norrmalmspiketen som förebilder.
Personerna i handlingen är påhittade och har inga förebilder i verkligheten.
Möjligen var det så att mina goda lärare och förebilder lämnade mig i fred.
Tillsammans med Pelé hamnade Bakaou genast bland mina svarta manliga förebilder.
Alla har förebilder och sedan är det upp till var och en hur man sätter ihop det.
Erica är en modern hjältinna och jag ser henne som en av mina största förebilder.
Flickorna har åtminstone äldre kvinnor att prata med, de har mödrar som förebilder.
Bägge länderna anser att deras historia och deras kultur har gjort dem till förebilder.
De kom från fältet och hade spännande historier att berätta, de var klassens förebilder.
Den bygger på »Life’s a Bitch«, en klassisk låt av en av mina förebilder, rapparen Nas.
De första svenska riskkapitalbolagen grundades i slutet av 1980-talet med amerikanska förebilder.
De var de manliga förebilder som rådde i ett område som detta, tänkte han och fnyste inombords.
Det var inte här i villaland, bland gamla äppelträd och pioner, som Morgs förebilder höll till.
Dolly Parton och Madonna är de nya förebilderna.
hade förebilderna sedan länge problem med sin legiti-.
Han saknade den skönhet som förebilderna haft men kompenserade det med ett välsmort munläder.
”Så förebilderna var alltså Bertil Hansson och de två partivännerna som Örebropolisen grep i går”, sa Kjetil.
Diktens första avsnitt handlar om kärleken till en ung kvinna, »Maria«, för vilken Maria Denisova var en av förebilderna.
Gumilina var enligt Jakobson en av förebilderna för Maria i Ett moln i byxor och hennes tavlor hade ett enda tema: hon och Majakovskij.
Alla partiledarna ville efterlikna de stora förebilderna Mogens Glistrup i Danmark och Carl I Hagen i Norge, vilket visade sig lättare sagt än gjort.
Hon bekantar sig med miljön de ska iscensätta och med förebilderna för sin rollfigur Steva, bland annat med ett besök på Skärsätra, ett ungdomshem för svårbehandlade flickor.
I Piratens berättelser sitter kreaturshandlarna runt smörgåsbordet, senare har man försökt anpassa sig till en internationell publik och det är inte svårt att se vilka förebilderna i Paris och London är.
Han skulle dagarna i ända ha fått svara på frågor som »När skrev du böckerna?«, »Hur mycket av ditt eget liv, din karaktär och ditt engagemang finns i böckerna?«, »Vilka är förebilderna för Lisbeth Salander och Mikael Blomkvist?«.
Med sina tydliga rötter i högerextremismen har SD haft en brantare uppförsbacke än de två framgångsrika förebilderna i Norge och Danmark – Fremskrittspartiet respektive Dansk Folkeparti, vilka båda grundades som utpräglade missnöjespartier.