Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Eventuellt i en mening

Eventuellt inhämtas syn-.
För det var (eventuellt) M.
På återseende -- eventuellt.
Ganska mycket tjat, eventuellt.
Eventuellt skulle något hända.
Eventuellt ännu lite snorkigare.
Eventuellt någon i klassen också.

Eventuellt lever man också längre.
– Och eventuellt en trippelmördare.
Eventuellt visa ärret över magen.
Eller var han eventuellt kan tänkas bo?.
eventuellt bättre miljö och framkomlighet.
Jag söker en dam som eventuellt finns här.
Eventuellt kan du få kontakt med onkel Karl.
Störde aina om de eventuellt buggade lokalen.
Olja och eventuellt bensin på kroppen ….
Han är sannolikt kidnappad, eventuellt mördad.
Hon ser eventuellt rasistiskt klotter och dylikt.
Jag kan eventuellt kasta in Mona Ibsen i det här.
Det gjorde i och för sig Andrea också eventuellt.

Frågan är om inte en eventuellt förbättrad ut-.
Vi har hört att det eventuellt rör sig om ett mord.
Det kan eventuellt bli aktuellt att evakuera fartyget.
Vi spar ett eventuellt medhjälp till mord, så länge.
bidrag, kan kommunen behålla det som eventuellt blivit.
Luiz undrade om han menade äran eller eventuellt knarket.
Vi får bedöma henne som farlig och eventuellt beväpnad.
Han ska ligga här för observation, eventuellt magtömmas.
Eventuellt kan du hjälpa mig att ta reda på lite detaljer.
Fast eventuellt mest för att den vill äta upp ammunitionen.
Eventuellt hade de bara lärt sig lite mer om preventivteknik.
Dom eventuella mördarna.
Eventuella frågor ….
Eventuella, intalade han sig.
Mot eventuella inbrottstjuvar.
Eventuella dna-spår utbrända.
Försökt tyda eventuella tecken.
strejka, oavsett eventuella förbud.
Eventuella bekymmer får vi ta senare.
Regnet hade förstört eventuella bevis.
Eventuella privata helveten hålls privata.
”Vår mans eventuella familj”, sa Winter.
Eventuella böner gällde närmsta halvtimme.
Hon hade förspillt sitt eventuella tillfälle.
Övriga eventuella överskott kissar kroppen ut.
Maria funderade på den eventuella symboliken.
Eventuella embryon till konflikter i språkfrå-.
Men jag bad dig stanna kvar för eventuella frågor.
Eventuella fel som smugit sig in är alltid mina egna.
Det gällde bara eventuella läckor ur en proposition.
Alla eventuella fotspår och annat har nog försvunnit.
eventuella framtida förändringar av konstitutionen som.
Jag har inget med din eventuella avstängning att göra.
Eventuella fynd i datorerna kommer att ta tid att få fram.
Ringmar hade också en polisbricka för eventuella nödfall.
Jo, nog hade han sopat undan de eventuella spår som funnits.
Han återfinns också på listan över eventuella terrorister.
Alla eventuella likheter med levande personer är en ren slump.
För att sätta in de eventuella angreppsplanerna i ett samman-.
Det kunde ju bli förhör med eventuella vittnen senare, grannar.
Alla eventuella likheter med verkliga personer är tillfälligheter.
»Vi får ta fram eventuella bilder därifrån direkt», säger Sven.
Det blir den eventuelle påläggskalven, samordningsministern, som tar till orda.
Argument ett mot hypotesen: Varför döda andra än sin hustru och hennes eventuelle partner?.
Anderberg låtsades inte bry sig utan gick runt i köket i väntan på svar från den eventuelle advokaten.
För Arnold Folkestad visste att spåret inte bara skulle leda Harry till det faktum att Rudolf Asajev blivit mördad och till hans eventuelle mördare.
Han var en eventuell riskfaktor.
en eventuell politisk union i Europa.
Eventuell hustrumisshandlare i Kortedala.
Du saknar alltså en eventuell tronföljare.
Ingenting att matcha med en eventuell gärningsman.
Vår grupp var ett lätt mål för en eventuell fiende.
Leta reda på eventuell hustru, barn eller släktingar.
– En eventuell gärningsman kan ha kommit med egen båt.
Priset skulle han få betala vid en eventuell skilsmässa.
Allt för att familjen vid eventuell fara skulle kunna fly.
Vi har hittat en eventuell koppling mellan två hittills.
”Har du kollat eventuell polisutredning?” frågade Winter.
Självfallet angår en eventuell resning i målet även honom.
Ursula, jämför fingeravtryck och eventuell DNA från registren.
Det skulle inte vara fel att ta in en eventuell ersättare redan nu.
Men Yggdrasils rätt att föra en eventuell talan förblev oinskränkt.
Gummislang att vira runt eventuell elledning hade vi, den var också klar.
Hon sa ja förutsatt att hon fick vara med och dela på en eventuell vinst.
en eventuell manifestation inte skulle nå så långt, i alla fall inte på.
Han smög bort till dörren längs väggen, utanför en eventuell skottlinje.
Avlägsna eventuell svål från baconskivorna och skär dem på tvären i remsor.
– En eventuell fortsättning av spioneriet skulle frikänna henne, sa Wallander.
Dessa förberedelser inför en eventuell flykt passade inte in i hennes karaktär.
Jag lade till en timme för eventuell shopping och / eller ett glas öl på vägen.
Katz uppgift var att hitta material som kunde användas vid en eventuell rättegång.
Den tionde november tog Webb kontakt med Mille i syfte att tala om en eventuell affär.
Han ville förhindra en eventuell överenskommelse i godo, vad den nu skulle gå ut på.
Det har varit tal om ett inslag i Oprah och en eventuell ansiktslyftning före bokturnén.
Plan B vid eventuell jakt: Mehmed skulle släppa grejerna ut genom fönstret mot Hagagatan.
Om inte, kanske de inte bara skulle förlora en eventuell fångst, utan framförallt nätet.
försvåra för en eventuell förundersökning och är redan av det skälet direkt olämpligt.