Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Dimensionerna i en mening

”Titta på dimensionerna”, sade Cummings.
Wildavsky korsade de båda dimensionerna med.
• Socialbidrag: Högt på båda dimensionerna.
höger eller inne-ute även om båda dimensionerna är.
dimensionerna välfärd, tillväxt och jämlikhet? Och vad.
Det var det där besynnerliga med Mary, dimensionerna där hon inte fanns.
I hennes fantasi hade en tunn skiljevägg mellan dimensionerna rasat, och Tolkiens värld sipprade obevekligt in i Newport Beach.

PÅ ANDRA SIDAN TRÖSKELN FANNS ett vanligt rum, inte oändligt i dimensionerna, som det tidigare hade verkat, utan inte större än fyra gånger fem meter.
Klass- och könskampen presenterade alltså en ytterligare dimension i den här eländiga soppan, och alla de olika dimensionerna tycktes flyta in i varandra.
Han hade fått nog av Karinhall, där han visserligen kommit, sett och segrat men där de väldiga dimensionerna pressade ner honom och framhävde hans kroppsliga litenhet.
Det är som om den här kvinnan inte kom till honom ur Hondan utan trädde in genom en osynlig barriär mellan dimensionerna, från någon värld bortom denna, en värld där hon i hemlighet iakttagit honom.
Med ansiktet grått av ångest vred han sina händer och tittade på golvet, väggarna, taket, inte så som en instängd man bedömer dimensionerna på sin bur utan i förvirring, som om han inte kunde dra sig till minnes hur han hade hamnat just här, i detta predikament.
Den representativa dimensionen är.
Jag reagerar inte längre i den dimensionen.
”Jag har inte den dimensionen på lager”, sa han.
Den tredje dimensionen som vi vill ta upp ä r jämlik-.
Misslyckade maktförsök (i första dimensionen) kan leda.
toria handlar om den här dimensionen är det inte lätt att.
Den ena dimensionen är landet och den andra är produktgruppen.
Vi har dimensionen av ett imperium men det finns en stor skillnad.
Det var länge sedan någon berättade om problem av den här dimensionen för mig.
I den här dimensionen hade hennes käcka leende samma värme som en barracudas flin.
Men, förstår ni, jag tittade ju bara på den horisontella dimensionen av deras liv!.
Det är min bestämda uppfattning att den dimensionen alltid ska beaktas när man utdömer straff.
För i den andra världen – låt vara den andra dimensionen – finns mycket för mig att uträtta.
Med allt öppnare handel över gränserna blir den globala dimensionen starkare över tiden i de flesta tillverkande företag.
Rent av en ingång till den där fjärde dimensionen, som tillåter liv att existera precis bredvid oss, utan att vi ens ser det.
Det gick nämligen inte att förbise att Hole var den förste som riktade pekfingret mot Folkestad, och med den dimensionen det här fallet fått, knöt det Bellman och Harry samman.
Kriminalaren skimrade och försvann, som bilden av en man på en våldsamt het ökenväg kan tyckas gå från den här dimensionen till en annan och ta sig igenom skälvande ridåer av hetta.
När agenterna lade till den sexuella dimensionen, det vill säga möjligheten – eller snarare risken – att städerskan lagt även sin kropp i potten, försköts oddsen till agenternas nackdel.
Den politiska dimensionen fanns förvisso där på det viset att partiet och dess politik skulle gynnas av att komma ytterligare ett steg från partiets barndom, men rörelsen var då, liksom nu, väldigt sammansvetsad ideologiskt.
Men när man vant sig vid att tillskriva √-1 eller den fjärde dimensionen en viss realitet utanför våra huvuden, så är det inte särskilt betydelsefullt om man går ett steg längre och även accepterar mediernas andevärld.
”Jag förstod inte att de pratade om den vertikala dimensionen! Om sitt förhållande till Gud! Jag förstod inte att de tackade honom på förhand för allt de hoppades skulle finnas i mig! Åh, jag tackar dig Jesus för att du inte släppte taget om mig när jag släppte taget om dig! Åh ja, Jesus, jag tackar dig …”.
Två dimensioner förefal-.
Ändrade dimensioner i svensk politik.
Kristallen de funnit hade 248 dimensioner.
« Han mätte upp olika dimensioner i luften.
Här hade förfallet nått episka dimensioner.
Problemet hade i själva verket två dimensioner.
om de två dimensioner samhällsmedlemmarna har att.
Den har otaliga dimensioner och den visuella är en.
Brottsplatsen öppnades nu upp för helt nya dimensioner.
dimensioner som är viktiga i den aktuella politiska ut-.
”Många ser bara i två dimensioner”, förklarade Walter.
Två olika dimensioner i tillvaron, mycket starka båda två.
ringar efter två dimensioner, å ena sidan majoritets- kont-.
Hans imperium nådde under storhetstiden rent kejserliga dimensioner.
Hon tänkte och reflekterade oftast liksom Dr Olin i flera dimensioner.
Det gör det till viss del men för mig finns det två dimensioner av hälsa.
Christer Strömholm var också en äventyrare av rent Hemingwayska dimensioner.
33:orna hade samma dimensioner som 45: orna men innehöll fyra låtar per sida.
Strålskyddets tyngd och dimensioner utgör emellertid här ett allvarligt hinder.
Att föreställa sig fler än tre dimensioner övergår vårt mänskliga förstånd.
Jag mådde fortfarande illa och huvudvärken fick nya dimensioner när jag rörde mig.
Det finns onekligen dimensioner av PK-kvällen som inte får plats i Guillous tolkning.
"Parallella universa förekommer alltså? Betyder det att det finns flera dimensioner?".
Han har bitit på dem i åratal utan att lägga märke till hur många dimensioner de har.
Historien kring det kapade planet rymde så många dimensioner och sidospår att hon blev matt.
1996 kom ”Bestulna på framtiden”, en ögonöppnare av samma dimensioner som ”Tyst vår”.
ENLIGT AAKERS varumärkespersonlighetsskala består ett varumärkes personlighet av fem dimensioner.
Ett utsökt universum: supersträngar, dolda dimensioner och sökandet efter den slutgiltiga teorin.
Vid onani ger de självsexet flera nya dimensioner och fördjupar njutningen och orgasmens intensitet.
Det är sådant som brukar diskuteras i texter om de internationella affärernas moraliska dimensioner.
Allt oftare fick man i Rosenbad dessutom anledning att introducera globala dimensioner i överläggningarna.
Maktens tredje dimension,.
Som uppslukade av en annan dimension.
Det var en fysisk dimension av saknad.
Ishockeyn har ytterligare en dimension.
ungarna i en annan dimension av begriplighet.
Fast nu med ytterligare en dimension: sympati.
Detta ger berättelsen en dokumentär dimension.
Det är en dimension av beroende som inte är kul.
Medieexponeringen gav en extra dimension till skammen.
Ibland har de en hierarkisk dimension, dvs den ene har.
litikens höger-vänsterdimension, en dimension som är.
Snubben där inne hade just gett samtalet en ny dimension.
refaller i stället vara en viktig dimension vid utnämnan-.
Sen har allt sex i Nyfiken-filmerna också en privat dimension.
Spelen på detta bord saknade därför en intressant dimension.
Men jag accepterar att vissa händelser har en andlig dimension.
Vilken dimension som är starkast beror helt på omständigheterna.
Men förlossningarna tvingades jag att placera i en egen dimension.
Men för de boende finns en självklar dimension till: Slottsskogen.
Så fort jag började rita, gick jag liksom över i en annan dimension.
Men det fanns en annan dimension som sannolikt påverkade honom än mer.
Relationen hade således en politisk dimension som inte var att leka med.
Den kommenterande funktionen har en viktig dimension, nämligen tolkningen.
Gruvarbetarstrejken hade alltså både en facklig och en politisk dimension.
Det som tidigare sett ut som en slump fick plötsligt en helt annan dimension.
kidnappningen av Anita Farmander gav historien en helt annan, och ny, dimension.
I veckan har jag dessutom fått reda på en ny dimension av sjukdomens karaktär.
På det underlaget kan kampen mellan journalisten och överheten få en ny dimension.
Tom sa: Nu ska jag ge allt det här en mänsklig anknytning och en andlig dimension.
Och det gudsriket ligger inte i himlen eller i en annan dimension utan här på jorden.
Han hade kanske tagit en genväg genom en annan dimension tillbaka till skolans pannrum.