Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Brottsliga i en mening

Den brottsliga integriteten.
som pryda och rädda er brottsliga jord,.
Han hade fortsatt på sin brottsliga bana.
Samtidigt eskalerade hans brottsliga verksamhet.
Jag tror mig inte vara behäftad med brottsliga anlag.
Dog som martyr i kamp mot den marxistiska brottsliga regimen.
I en dom blir jag straffad för att jag ”har brottsliga tankar”.

hade någon anknytning till det där brottsliga bolaget; antagligen var D.
att det finns risk för att Mesut fortsätter sin brottsliga verksamhet 45.
Han hade bolat med en oförvitlig mans brottsliga hustru i mannens eget hus.
Jag har slutat med det brottsliga, sa jag, och dödat någon har jag aldrig gjort.
Hon kände sig själv brottslig, och därför tyckte hon att de sågo brottsliga ut.
Mannen är alltid ivrig att så fort som möjligt få det brottsliga materialet ur huset.
Han hade börjat sin brottsliga karriär i tidiga år och sedan troget fortsatt i den banan.
Så hade han plötsligt blivit frälst och till allas häpnad verkligen avslutat sin brottsliga bana.
Ensam, självmördare och lönnmördare, glömmer jag det brottsliga i saken för grämelsen och bekymren.
Mille kan inte förstå hur han kunde få fängelse i ett och ett halvt år, endast för brottsliga tankar.
Nu har vi stora brottsliga gäng över hela riket, inte minst i Göteborg, som du torde vara väl medveten om.
På en blå bildskärm, som var infälld i disken, läste Carly: LÅT INTE DITT BROTTSLIGA FÖRFLUTNA HINNA I KAPP DIG.
Vi blev fler och mer effektiva när vi rekryterades av andra killar i skolan som redan hade börjat sin brottsliga bana.

Du måste berätta ”historien” för juryn, levandegöra händelsekedjan som ledde fram till den brottsliga gärningen.
Grovt koppleri fem års fängelse samt förverkande av 500 000 kronor "som utgör utbyte av Fahléns brottsliga verksamhet".
Men er son gör väl det? Han hade redan hotat Quinn under åren som gått, för att underlätta sin brottsliga verksamhet i England.
Hinken hade börjat sin brottsliga karriär i Braås bara ett par mil från där Allan och hans nyfunna vänner nu råkade befinna sig.
Det är inte brottsligt men, med tanke på Vladans brottsliga bakgrund och nuvarande engagemang i mordet på justitieministern, ett klart olämpligt sällskap.
För att vara helt ärlig så skulle en del av sakerna jag gör säkert vara brottsliga om bara någon inom justitiedepartementet förstått vad det är jag gör.
Metoderna som har använts omfattar kartläggning genom Stockholmspolisens samlade erfarenheter, informationsinsamlande från personer inom de brottsliga nätverken, s.
Efter dennes självmord i Paris 1932, när härvan av bedrägerier och förfalskningar utreddes, så lades hela skulden för de brottsliga gärningarna på Oscar Rydbeck.
Ty det finns inget avskyvärt i mina minnen av vårt förbands förflutna, inga brottsliga handlingar eller skamliga gärningar, eller ens kunskap om de onda gärningarna.
« Även om polisen hade gått med på önskemålet från Lísas föräldrar om att inte gå vidare med hennes fall, så hade den brottsliga handlingen kommit i nytt ljus nu.
Så dum som ni nu ställer er är ni ju ändå inte! Ni kan helt enkelt alls inte ha tänkt er att ni ostörd skulle kunna fortsätta år efter år med ert brottsliga förehavande.
Sven fick resa till sina kusiner i Stockholm över nyårshelgen i stället för att vara hemma, och hela lovet gick Betty med tungt och tomt hjärta och längtade efter att få kalla den brottslige tillbaka.
Äkta makar – när vi vet att den brottslige är en ensamboende ungkarl! Jaha, nu minns jag också en annan sak, kan man tänka sig, karln var snickare till yrket, och ändå vet vi att han måste vara anställd vid spårvägen!.
Hon gjorde inget brottsligt.
Vilket så klart är brottsligt i sig.
Att ge efter … det känns brottsligt.
JEANETTE Är det brottsligt att säga så?.
Att gå i konkurs är dessutom inte brottsligt.
Det var … brottsligt att inte berätta för mig.
Det borde vara brottsligt att vara så här lycklig.
Det är väl ändå inget brottsligt med det, heller.
Konstitutionellt var det man hade diskuterat brottsligt.
”Det är ju brottsligt”, sa Spätz och sänkte rösten.
Speciellt om de kommit över objektet på ett brottsligt sätt.
Det var ju rent brottsligt att ens tänka sig dessa två tillsammans!.
Han behövde pengarna, eller hur? Han gjorde egentligen inget brottsligt.
– Men ni förstår att det ni gör är brottsligt, att ni har trängt er.
Jacob, som jag hade sårat så många gånger att det borde vara brottsligt.
Han har många vänner och jag har inte hittat något brottsligt i det förflutna.
Eller rättare sagt, att de inte hade några bevis för att något brottsligt skett.
I samtliga övriga åtalspunkter bestrider min klient ansvar eller brottsligt uppsåt.
Det var kanske brottsligt att inneha hans plånbok nu när han låg död i sitt badkar.
För jag vet redan att jag är i gråzonen, jag vet redan att jag gör något brottsligt.
Enligt min uppfattning döljer tre av tio konkurser någon form av brottsligt förfarande.
Det luktade så jävligt att jag misstänkte att något brottsligt försiggick i lägenheten.
Vi hade bara haft otur, dragit en nitlott i föräldralotteriet och fått ett brottsligt barn.
Både jag och Sundkvist förstod att det handlade om något brottsligt, berättade pensionären.
Och att i brist på annat som tydde på något brottsligt hade de tvingats nöja sig med hjärninfarkt.
De var naturligtvis fullkomligt medvetna om vad de hade gjort, men de kunde inte se något brottsligt i det.
Ingrid brydde sig inte, han fick göra vad han ville på sin fritid så länge det inte var något brottsligt.
– Fast chansen att ta dom på bar gärning med nåt brottsligt måste väl ändå betraktas som minimal, sa han.
Jag har skickat vapnet till tekniska och vi vet ännu inte om det använts i något brottsligt sammanhang i Sverige.
Du förstår att det är brottsligt, va? Det handlar inte bara om att det är grisigt – du kan straffas för det.
« Han hade, hette det, »på ett brottsligt sätt svikit det förtroende han fått och måste ådömas ett strängt straff«.
Hon var själv brottslig.
»En brottslig organisation.
Men är jag brottslig för det?.
Allt detta är brottslig verksamhet.
Har de anhållna en brottslig bakgrund?.
Hon tänkte på Sven och kände sig rent av brottslig.
Amerikanerna såg nedskjutningen som en brottslig handling.
Och vad vi känner till har offret ingen brottslig bakgrund.
Varför tror ni att han blev styckad? Har han en brottslig bakgrund?.
”Regeringen brukar inte mörka brottslig verksamhet”, sa justitieministern.
»Framkom det några indikationer på brottslig verksamhet under er spaning?«.
Hon kände sig själv brottslig, och därför tyckte hon att de sågo brottsliga ut.
Att en av våra anställda är inblandad i brottslig verksamhet är vi säkra på.
Bröt man mot det var man brottslig – i alla fall om man var vanlig juridisk person.
Viktigast av allt är att jag plötsligt börjar tjäna pengar på brottslig verksamhet.
På socialbyrån förnekade Mille att han sysslade med brottslig verksamhet på fritiden.
”Finns det något som binder Zalachenko till brottslig verksamhet?” undrade Jerker Holmberg.
F: Det finns ingen som har rätt att göra en brottslig handling eller felaktig sak vad man än gör.
Det är grovt, det kommer vi inte ifrån, men du har inte begått någon egentlig brottslig handling.
Berglund hade ett omfattande kontaktnät trots att han inte längre sysslade med brottslig verksamhet.
han trodde att en överhängande fara för att han skulle utsättas för en brottslig gärning förelåg.
Han hade inte hittat några undanstoppade marijuanacigaretter eller något tecken på brottslig verksamhet.
misstänkas för brottslig verksamhet?" "Var denna i så fall preskriberad", och så vidare, och så vidare.
Du kan absolut lita på mig så länge du inte avslöjar att du bedriver brottslig verksamhet eller något sådant.
För oss är det viktigt att framhålla att detta handlar om en brottslig verksamhet som bedrivs av enskilda individer.
Varje brottslig handling, alla grymheter, alla förekomster av laglöshet har dålig inverkan på våra relationer med dem.
Jag kunde dock inte låta bli att pruta, vilket nästan ansågs vara en brottslig handling i den oerhört exklusiva butiken.
Om du hittar belägg för brottslig verksamhet ska du överlämna denna information till Riksåklagaren som beslutar om åtal.
Allt detta vet du mycket väl, och jag undrar rent av om inte du är nästan väl så brottslig som alla brunskjortade nazister.
Många av de undersökta personerna med brottslig belastning som nu är i 40- respektive 60-årsåldern har överhuvudtaget många problem.
Och skyddad av sin herre kurfursten av Sachsen kunde Luther fortsätta att utmana påvemakten, som framstod som på en gång brottslig och svag.