Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Bjudningar i en mening

Hon var värst när vi hade bjudningar.
Det var många bjudningar, danser och vackra klänningar.
Jag träffade henne på bjudningar i den där lilla staden.
Nej, herrskapet tar hit en cateringfirma som ordnar med större bjudningar.
Hon drog in honom i en virvelström av nöjen i Roms nätter; bjudningar, invigningar, premiärer.
Modern ville ha Paula med i sällskapslivet, ja hon ville att hon skulle lysa på bjudningar och fester.
Birgitte fortsatte med sina bjudningar ett tag till, dit inte Carolyn var bjuden och inte heller ville bli bjuden.

Gästfriheten är ett gemensamt drag för både Svennis och Nancy, även om han föredrar mer intima bjudningar och hon överdådiga tillställningar.
Man går förbi fönster, ur vilka det lyser, där och där har man varit som gäst på bjudningar, och genom fönstren skymta möbler, som man känner igen.
Kontorsfolket var här för att lätta på trycket efter arbetsdagen och värma upp inför kvällens sociala nätverkande under olika bjudningar och sociala tillställningar.
Den hemkära Sally ville aldrig följa med honom ut på ställen, och han hade vant sig vid att även borta på bjudningar nästan alltid vara utan henne, som tyckte bättre om att sitta hemma hos barnen.
Halvar berättade ofta om hur hans far hade missuppfattat och rört ihop saker, men det var muntra berättelser, och det fanns ingenting nedlåtande eller skamset i dem, bara en stor värme, och Halvar generade sig inte för att ha med sin far på middagar och bjudningar.
Allt jag vidrör framkallar smärtor, och ursinnig över denna pina, som jag är hågad tillskriva de okända makter, vilka i så många år förföljt mig och lagt hinder för mina bemödanden, undviker och försummar jag människors sällskap, ger återbud till bjudningar, stöter vänner ifrån mig.

Tyvärr har vi ännu inga exempelmeningar för detta ordet.

När bjudningen var över erbjöd de Brooke Marshall skjuts hem.
Den blodiga pappersnäsduken på hallgolvet skulle plockas upp av någon i personalen för att kastas bort tillsammans med resten av skräpet som blivit efter bjudningen.
Även om det var folk hos oss, skyllde jag på huvudvärk, lämnade bjudningen och gick upp till mig, svalde tabletten, som smakade beskt och giftigt, lindade in mig i filtar och tröjor och la mig med den nya boken från biblioteket.
Vilken bjudning, vilken klass.
Men vi voro borta på en bjudning då.
Men så är det ju också Stellans bjudning.
– Det var en misslyckad bjudning, mumlade hon.
De hade dansat tillsammans på en bjudning sedan.
Gustaf ville att det skulle bli röj på hans bjudning.
På en bjudning träffade Brooke Astor Ira Robbins som satt i New York City Housing Authority.
Låt oss nu förflytta oss till en riktigt trevlig bjudning någon gång i mitten av 1980-talet.
Det skulle vara Stellans bjudning det här, har jag hört, men Lilian tycks också ha dragit ihop sina hjälptrupper.
Ibland hade hon varit hembjuden till någon, som känt sympati för henne, och hon hade själv haft en bjudning tillbaka.
Så i juni åkte han till Paris, där han höll ett anförande på ett Apple-evenemang och gick på en bjudning till vicepresident George W.
Och för att fira mammas flytt tillbaka till Int Base tänkte jag ut min största show någonsin till mammas bjudning efter fredagens gradueringar.
För hans ögon hade en syn trollats fram: han och Petra gående arm i arm uppför trappan till sovrummen på Eka efter hemkomsten från en bjudning.
Jag hade mina gevär och ammunitionen inlåst och lade in min portfölj med olika dokument där under nätterna eller om Louise och jag gick ut, antingen på teater eller på någon bjudning.
Vi hade också en mindre formell bjudning i Mayas by, där hennes mamma hade lagat mat i en hel vecka så att det skulle räcka inte bara till de tvåhundra inbjudna gästerna utan dessutom till ytterligare några hundra från byn som säkert skulle titta in och hälsa.