Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Attraherad i en mening

Han var djupt attraherad.
Han kände sig attraherad.
Jag är inte attraherad av män.
Jag är väldigt attraherad av dig.
Jag var inte det minsta attraherad av honom.
Jag är också förbannat attraherad av dig.
Problemet var att han inte var attraherad av män.
Man kan inte bestämma vem man ska bli attraherad av.
Men bara med kvinnor som han kände sig attraherad av.
Jag har aldrig känt mig så attraherad av någon tidigare.
– Kan hon ha upplevt att Sam var attraherad av någon annan?.
Hon hade i alla fall känt sig attraherad under gårdag kvällen.
Kanske skulle det vara annorlunda med någon jag var attraherad av.
Som jag fattade det verkade hon ju bara uppenbart attraherad av din person.
För hon kände sig attraherad av Oliver Kroll – det trodde hon i alla fall.
– Men att din man så uppenbart var attraherad av Stina – störde det dig inte?.
Trots att han nu visste hur otrevlig sköterskan var, var han lika attraherad av henne.
Hon hade alltid känt en mild förvåning över att hon kände sig lätt attraherad av honom.
Hon hade svarat att hon spontant var attraherad av förslaget men att hon inte kunde svara omedelbart.
Lisbeth, jag är din chef och även om jag var attraherad av dig så skulle jag aldrig göra något av det.
Det är det som gör att jag känner mig attraherad av henne, att ibland utsätta henne för extrema saker.
Jag har aldrig begripit varför jag plötsligt är attraherad av en viss kvinna och helt ointresserad av en annan.
Han tittade på mig som om han var attraherad av mig, det var så ovant att jag inte visste hur jag skulle bete mig.
» Jag kände mig som en idiot för samtidigt som jag var skitförbannad på honom var jag attraherad av hans djupa manliga röst.
Jag ska villigt erkänna att jag känner mig väldigt attraherad av dig och jag tror att vi skulle kunna ha väldigt kul tillsammans.
Det var också befriande att inse att det är helt i sin ordning att bli attraherad och upphetsad av andra män än sin fasta partner.
Då hon gick in och tittade på honom blev hon medveten om att hon var mer attraherad av Mikael än hon varit av någon annan man på flera år.
Paula märker att hon känner sig alltmer attraherad av Ulf Bergman och han, som inte känner till förhållandet med Arne, uppvaktar henne försiktigt.
Jag tror att det är lättare för dig att vara nära mig när jag inte är människa, för då behöver du inte låtsas att du inte är attraherad av mig.
Hon hade känt sig attraherad av honom, då han bjudit ut henne, tillsammans med två av hans killkompisar på bygget, Lars och Tony, samt hennes syster Jeanette.
Skulle han varit lika attraherad av henne, känt samma skälvningar av romantiska impulser om hon inte varit så annorlunda, så ofullkomlig, så farlig att lära känna?.
För att attrahera kvinnor.
Ty den ogifta kvinnans plikt är ju att attrahera män.
och det är uppenbart att man lyckats attrahera delar av.
Hur ska man annars kunna attrahera det framväxande prekariatet?.
Fackföreningarna lyckas inte attrahera löntagarna och medlemstalen rasar.
Våra vinröda jackor var inte menade att attrahera tjejer, mer att markera tillhörighet.
På Kinnevik hade Jan Stenbeck redan börjat samla, eller attrahera, viss internetaktivitet.
Här kan partierna öka sitt väljarstöd genom att försöka attrahera så många som möjligt.
Här experimenterar hon med sig själv och hennes förmåga att attrahera och väcka lust är oändlig.
Anser han att facken måste bli mer konfrontativa, mindre lobbyinriktade, för att attrahera medlemmar?.
För att komma ut ur skiten måste han attrahera någon som kan ge honom ett handtag att komma ut ur skiten.
Vi hade ännu inte ett tillräckligt stort förtroendekapital för att kunna attrahera en bredare väljargrupp.
Hon hade vidare förmågan att ana sig till exakt vilken attityd hon skulle inta för att attrahera en person som jag.
Jag har hört att Lemmy har en förmåga att attrahera viljestarka kvinnliga världsstjärnor, som Lady Gaga och Kat von D.
Den som inte kan attrahera någon, vare sig yrkesmässigt eller på annat sätt, kan räkna med att få sitta kvar i skiten.
Han ser det därför hända igen! Han kan inte attrahera folk av sin egen sort förrän han skaffar sig en annan identitet.
Det faktum att ett jobb i denna miljö inte tycktes attrahera kvalificerade läkare förstod jag var ännu ett problem att tampas med.
Männen behöver inte attrahera mig som personer, de behöver inte heller vara skönheter, men deras kroppar måste falla mig i smaken.
Skälet till att vi kunde attrahera så många och framstående personer till styrelsen var att ABB vid denna tid hade bästa tänkbara renommé.
Aporna kom ur fångenskap och hade tillbringat sina liv fastkedjade i någon turistbar som ett rent nöje för att attrahera kunder och få dit fler.
Den som är dyster i sinnet har svårt att attrahera någon alls, vare sig yrkesässigt eller på annat vis, svårt att åstadkomma någonting intressant och bra.
Kanske Tyskland i det långa loppet inte är tillräckligt starkt, men i det långa loppet så skulle en ny vision kunna attrahera hundratusentals frivilliga för att hjälpa till.
Och i och med detta har vi en ond cirkel: kvinnor med hög status vill bli smalare för att attrahera män med hög status som vill ha en smal kvinna för att kunna bevisa just att han har hög status.
220 ”… ’Att närma sig ett förhållande för att få sina behov tillgodosedda tenderar tyvärr att attrahera partner som kräver att du ger upp eller förändrar någon del av dig själv’ …”.
Den 11 februari 1927 ägde mötet rum i Pharus Halle och Goebbels talade över ämnet ”Den borgerliga klasstatens kollaps”, onekligen ett ämne som valts för att om möjligt attrahera kommunistsympatisörer.
Strategin blev att parallellt med ansträngningarna för att mobilisera kärnväljarna också försöka attrahera den allmänt EU-negativa väljarskaran, som var förhållandevis stor och som i föregående val röstat på Junilistan.
Men sådana fall visar med all önskvärd tydlighet riktigheten i relationsrådgivaren Rinatta Paries iakttagelse: Att närma sig ett förhållande för att få sina behov tillgodosedda tenderar tyvärr att attrahera partner som kräver att du ger upp eller förändrar någon del av dig själv.
Det är inte möjligt att nå alla potentiella aktiva via bara arbetsplatsbesök och om kampen bara inriktas på arbetsplatsrelaterade frågor riskerar den samtidigt att bli för smal för att attrahera stora delar av arbetarklassen som hoppar mellan tillfälliga jobb och kanske inte har någon stark branschtillhörighet eller ”yrkesstolthet” att bygga på.
Han attraherade inte.
Hon attraherade männen.
Motvilligt insåg jag att hon attraherade mig.
Det fanns inget hos Sebastian som attraherade henne.
Det var något med det slaviska som attraherade honom.
Eftersom de varit mer attraherade av mig än vad jag var av dem.
Vi älskar varandra, och vi är ju helt klart attraherade av varandra.
Det fanns ingen som någonsin attraherade oss i hela världen, ljög vi.
Även kända kommentatorer och analytiker var attraherade av sammankomsterna.
Sektvänstern var på sjuttiotalet den subkultur som attraherade sin tids framåt killar.
Män blev nämligen inte naturligt – hon skulle tro att det betydde sexuellt – attraherade av henne.
Skulle vi dessutom ha känt oss attraherade var vi fulla av skuldkänslor vilket partnern genast uppfattade.
Trots att mannen såg bra ut attraherade han inte Joy, men det bar henne heller inte emot att ha sex med honom.
Vad som attraherade honom med hypnosen var snabbheten, att psykologen så fort kunde närma sig traumats ursprung.
För några år sedan, när jag vaknade i en gammal lägenhet bredvid Tessinparken, attraherade skrivande mer än någonsin.
En ny rörelse som attraherade allt fler unga människor och som bar det fantasieggande namnet New Jewel Movement, hade grundats.
Med tanke på hans ställning, utseende och maskulina utstrålning är det inte svårt att föreställa sig att kvinnor blev attraherade.
Så levde även vi innan vi öppnade upp vår relation: människor av det andra könet som attraherade vår partner upplevdes som hotfulla.
När hon var yngre attraherade hon en rad framstående beundrare, däribland diktaren Oscar Levertin som blev olyckligt förälskad i henne.
När de blir attraherade av någon och står inför möjligheten att skapa en nära relation så känner de tillit och vågar därför gå närmare.
Han erinrade sig senare: Det som i synnerhet attraherade mig var hennes stora, vackra varma ögon, hennes välformade figur och att hon var så blyg.
Den nationalsocialistiska konst, musik och litteratur som skulle ersätta det utrensade kom inte alls eller också attraherade den föga det tyska folket.
Deras organisation attraherade dem som hade rasistiska åsikter och kanske hade haft sådana i åratal, men som inte riktigt ville bli offentligt sammankopplade med dem.
Det var hennes bestående oskyldighet som attraherade, liksom deras förväntan – deras säkra vetskap? – om att hon snart skulle vara död genom våld och att hon till slut skulle bli frånstötande.
Det skulle kanske inte vara helt fel av oss att begrunda denna väldigt grundläggande sanning: de människor vi är mest attraherade av och som ligger oss varmast om hjärtat är de som genomgående får oss att må bra.
Hans äldste son Joakim var arton år och gick i Norra Latin, ett gammalt läroverk som låg centralt i staden och hade omvandlats till en experimentskola som attraherade barn från intellektuella familjer i hela Stockholmsområdet.
Hennes intellektuella mindervärdeskomplex gjorde att hon drogs till intellektuellt överlägsna män, och Punins ogenerade förklaring att Lilis kropp attraherade honom mer än hennes tankar innebar ett förödande slag mot hennes självkänsla.
Att Paris attraherade honom på ett annat sätt än Berlin framgår av att han skrev inte mindre än fyra långa – om än ytliga – artiklar för Izvestija och till och med en liten bok, En sjudagarsinspektion av franskt måleri (som dock utkom först postumt).
Jen och jag älskade fortfarande varandra, kanske inte med samma hormonella inten­sitet som i början av vår relation, men det gör väl inga par? Vi uppskattade fortfarande varandras sällskap, hade tillräckligt mycket gemensamt och vi var båda lagom attraherade av varandra.
Det missnöjesparti som tycktes ha den största tillväxtpotentialen var Framstegspartiet som lånat in sitt namn från de framgångsrika skandinaviska broderpartierna och som också attraherade en del kända personer och ganska många medlemmar, innan man åkte in i den vanliga splittrings- och bråkkarusellen.
SFS attraherade unga män som befann sig någonstans i gränstrakterna mellan socialdemokrati och liberalism, som till exempel Lennart Bodström, som skulle bli utrikesminister i en framtida Palmeregering, eller Olof Ruin, en inflytelserik statsvetare av finländskt ursprung som attraherades av socialdemokratin därför att den ”förkroppsligade det moderna och samtida” i hans nya hemland.
Erik hade vid vårt korta möte attraherat mig rent fysiskt, det erkänner jag.
För ett tag sedan hade jag sex med en ”vanlig” man som länge attraherat mig.
Lång och ljus hade hon haft en aura av onåbarhet som attraherat honom mer än någonting annat i hela hans liv.
Hon hade alltid lockat och attraherat honom, trots att han visste att han inte var hennes typ och att hon föredrog kvinnor.
Den nya regionala arbetsgruppen som verksamheten kallas, har attraherat en elit bland poliser som flyttat dit; så vitt man vet i alla fall.
Han sa inget mer och Perez frågade: »Träffade ni henne någonsin utanför skolan?« Han misstänkte att intellektet inte var det enda som hade attraherat honom.
Något mer tendentiöst ansåg Sifos Hans Zetterberg att det var Palme som var orsaken till att hans spådomar slagit fel, eftersom denne hade attraherat en oväntad mängd kommunistiska röster.
Att vara tillsammans med två kvinnor eller bara att se på två kvinnor som hade sex sades vara en viktig manlig fantasi och var väl dokumenterad i pornografin, men det hade aldrig på allvar attraherat Dominik.
Naturens vredesutbrott attraherar dem också.
Hon attraherar begåvade och mäktiga män i långa rader.
Det är alltså inte sant att motsatserna attraherar varandra.
Det är tänkbart att televisionen attraherar just sådana typer.
Det gör att subkulturen som sådan attraherar ett vidare spektrum av människor där.
»Att leva mitt liv här inne attraherar mig inte«, skrockade han dystert och såg uppgiven ut.
Att hon attraherar män vet väl vid det här laget hela världen, och jag tänker naturligtvis inte måla ut henne som en nunna.
Kurserna är öppna för alla, men de attraherar kvinnor i min mors ålder och vi granskar deras verk som står uppställda vid vårt vindsförråd.
Fräsch och glad har hon med sina fyrtiofyra år precis den typ av kvinnokropp som attraherar mig: sportig med små fasta bröst som precis skulle få plats i min kupade hand.
Ett annat argument har varit att jag som fått så mycket inte borde förneka honom de få i vår omgivning som attraherar honom: det är ju oftast på fest bland kollegor och bekanta som det tänder till.
Den man jag knappt fått kontakt med i telefon kan vara den underbaraste älskare, den jag får bäst kontakt med kanske är den som hoppar av och den som attraherar mig kan visa sig inte alls motsvara mina förväntningar.