Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Adelsmannen i en mening

Kinneviks radarpar, advokaten och adelsmannen: nu var de på väg.
Den unge adelsmannen visade tidigt intresse för navigation och upptäcktsresor.
Fredrik Fågelsjös ansikte en gåta, tänker Johan, när adelsmannen leds ut ur rummet av en uniform.
Den landsflyktige polske adelsmannen grundade 1870 auktionshuset Bukowskis som under åren växt till Nordens största kvalitetsauktionsföretag.
Tystnad är den säkraste utvägen för den som inte litar på sig själv, konstaterade den franske adelsmannen François de la Rochefoucauld på 1600-talet.
En grupp adelsmän planerade därför att döda Gustav III.
På hemmaplan hamnar han i konflikt med några råbarkade normandiska adelsmän.
– Jag är inte van att umgås med adelsmän, sa Wallander mörkt när hon tystnat.
« Såväl hans som tjänarnas rum hade alla rekvirerats av franska adelsmän och deras följen.
Året före revolutionen, det var 1916, blev han för övrigt mördad av några adelsmän vid tsarens hov.
Därefter kom tjugo pager klädda i röd sammet och guldtyg och sedan unga adelsmän från Rom och Spanien.
Ännu en av alla dessa utblottade adelsmän som rantar runt med näsan i vädret och pratar en massa strunt.
Strax före jul 1791 fick Anckarström kontakt med den hemliga gruppen av adelsmän som konspirerade mot kungens liv.
Vissa forskare har framfört teorin att somliga kyskhetsbälten köptes som pikanta turistsouvenirer av unga adelsmän på bildningsresor.
Alla har sett rundresan i Europa som enbart en lärotripp, lite av vad unga svenska adelsmän förr fick göra som ett led i sin utbildning.
Han hyllade den självägande, självförsörjande odalmannen som plågades svårt av parasitära adelsmän, biskopar och statliga ämbetsmän.
Det är oklart vem som först introducerade Engels till Cheshire Hounds, men han blev stamgäst tillsammans med några av Englands mest upphöjda adelsmän.
Vidare hade han frigivit alla de adelsmän som hade spärrats in av Ferrante I och Alfonso II, med undantag för dem som man visste stödde fransmännens sak.
Till slut hade de gift sig med unga adelsmän, av vilka en var av Petras och Angelas egen släkt, och de hade därmed kommit upp i samma samhällsklass som de själva.
Genom en oblodig revolution i Pest, inspirerad av omvälvningarna i Paris och Wien, kunde Kossuth och hans adelsmän ta kontroll över riksdagen och återställa Ungerns suveränitet.
Hon fungerade som älskvärd värdinna åt de många franska adelsmän som hade kommit till Ferrara med den franska armén och som var förlagda i det hertigliga palatset eller hemma hos hovmännen.
Många känner också till att Karl XI gjorde sig själv enväldig och att han dessutom genomförde en stor reduktion, där han tog tillbaka mark och andra tillgångar som kronan tidigare delat ut till olika adelsmän.
Därefter kom hillebardiärer, beridna kammartjänare och adelsmän och biskopar och ambassadörer och allt var en färgsprakande ansamling av guld och silver, rött och purpur, sammet och silke och dyrbara pälsbrämade mantlar.
Samma år blev William Waldorf brittisk medborgare och han började så smått hoppas på att bli omnämnd i den förteckning över nya adelsmän som regeringen brukade föreslå monarken inför varje nyår och kunglig bemärkelsedag.
Och för att ytterligare skänka glans åt den grupp romerska ädlingar som reste med henne hade Cesare skickat med tvåhundra adelsmän från sin eget hushåll, och också beordrat ett antal musiker och gycklare att underhålla henne längs vägen.
I och med Musses status som pointguard i förstauppställningen och son till stadens sheriff var de två i princip helt osårbara och kunde dra runt i skolans korridorer med en sorts stökig elitism, likt unga adelsmän som förlänats diplomatisk immunitet från de regler som vi i pöbeln var tvungna att rätta oss efter.
Han red en brun häst med ett schabrak i rött och guld, de kungliga franska färgerna, och åtföljdes av det franska sändebudet baron de Trans och ett demonstrativt stort följe: medlemmarna av hans hushåll samt hans flitige läkare, Gaspar Torella, en elegant klädd grupp unga spanska och italienska adelsmän, mängder av pager, ridknektar och vakter samt femtio mulor och tolv vagnar högt lastade med bagage.
De marscherade mellan adelsmännen och hertigen av Valence, och spelade hela tiden.
Efter mulorna kom adelsmännen i Cesares hov, vars hästar var utstyrda med väldiga kokarder och silverbetsel.
« Guicciardini rapporterade om stämningen bland befolkningen: »De två tidigare kungarnas rykte var så vidrigt att hela folket och nästan alla adelsmännen kände stor iver för det franska styret.
Istället för att lyssna till kritiken att de ungerska adelsmännen var föga mer än en aristokratisk frond, försvarade Engels magyarernas sak för dess nationalistiska ambitioner, republikanska anda och revolutionära våld.
Den djupaste fred och det största lugn rådde överallt … Inte bara flödade Italien över av invånare, varor och rikedomar, utan landet var också frejdat för sina många furstars överdåd, för den prakt som omgav så många av adelsmännen och för alla sina vackra städer, för att landet var religionens säte och förvaltning.
Eberhard von Koerber var tysk adelsman.
Friaren var adelsman och inte särskilt rik.
Han gjorde ingen hemlighet av att han hade kommit till England för att bli adelsman.
Anna Marias mormor är dotter till en rysk adelsman och general som slagits mot Napoleon hundra år tidigare.
1490, när hon bara var tio år gammal, trolovades hon med en ung spansk adelsman som var femton år äldre än hon, Don Juan de Centelles.
– Gör man inte? Det är bara för du endast är simpel adelsman, som du inte vill att Gusten skall få heta greve, sökte Kiss göra troligt.
Nio år senare dog denne blide ryske adelsman själv, nittioåtta år gammal, i en liten lägenhet vid busshållplatsen Betongfabriken i Moskva.
Efter Margaretha inträdde storasyster Elisabeth Stenbeck-Silfverstolpe (även hon nu gift med en adelsman) som suppleant i Sandvik, och satt kvar till 1982.
Samma dag hängdes en annan man som hade blivit ovän med Cesare, nämligen Jacopo di Santacroce, en romersk adelsman och före detta anhängare till familjen Borgia.
För det första var Carlotta förälskad i en bretagnisk adelsman och för det andra var hon fast besluten att inte gifta sig med »en präst som var son till en präst«.
Naturligtvis visste hon att han var son till den invandrade multimiljonären William Waldorf Astor, som gjort sig till en visa med sin oförtäckta ambition att bli en engelsk adelsman.
Hon hette Birgitta Birgersdotter, dotter till en rik svensk lagman och änka efter en svensk adelsman, som hon hade förmälts med vid tretton års ålder och som hon hade fött åtta barn.
Eliza kan nog bli gift tack vare pengarna, men tanken att hon någonsin skulle få något annat än en affärsman på kroken, utom möjligen en ruinerad fransk eller italiensk adelsman, är absurd.
– Roland de Bioul, en skuldsatt adelsman som pantsatt sitt gods upp över takåsarna och bara räddades av att han fick ärva Mougins-la-Fontaine på grund av att Béatrice de Waremme och hennes barn mördades vid massakern.
Men skulle det nu ändå ha varit Johan, så var det den fördelen med det, att han var adelsman och inte jude, vilket för Frideborg närmast betydde något av alldeles samma slag som zigenare, och ur den synpunkten fann hon det tillräckligt att hon haft en sådan till morfar.
Men allteftersom hans egna barn växt upp, gift sig och i sin tur fått barn, hade denna hans dröm om Palestina bleknat bort, och när hans enda dotter Betty blivit hustru till en svensk adelsman och övergått till kristendomen, upphörde han nästan helt att betrakta sig som jude och son av ett folk i förskingringen.