Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Samtid i en mening

Som läkare måste man förstå sin samtid.
jag vill bygga en framtid berätta om min samtid,.
lyckas hinna upp sin egen samtid, behöver han bara.
The Bowery Boy blev ett begrepp redan för sin samtid.
Varken han själv eller hans samtid använde namnet Vasa.
The Gilded Age, kallade författaren Mark Twain sin samtid.
Därtill var han uppskattad för sitt moraliska patos i en ytlig samtid.

Men de berättar åtminstone hur rövarbaronerna uppfattades i sin samtid.
Aktade tidskrifter som Samtid och framtid och Perspektiv öppnades för honom.
Nero (37–68 e Kr) fick redan i sin samtid skulden för att ha anlagt branden.
Under formerna av en artificiell statsbildning har Moskva terroriserat hela vår samtid.
– Det är nästan aldrig så att en religiös profet blir erkänd av sin samtid, säger hon.
Men det finns en del tendenser som är särskilt framträdande, som karaktäriserar vår samtid.
Därför uppstod det rykten om honom redan i hans samtid (men inte om hans eventuella intimpiercing).
Historierna visar hur svenska samhället och rättssystemet hanterar vår samtid, och inte hanterar den.
Hans syn på behandling av kommunister i Samtid och framtid 10/1949 och VJ 11/1950; »Förberedelser för spionage.
Under 15 år som artist har Petter tonsatt sin samtid, gjort det privata politiskt och hela tiden förnyat språket.
Bokbålen har för både samtid och eftervärld kommit att bli själva sinnebilden för nazisternas övergrepp mot den fria tanken.
Det är gammalt som gatan, men ändå är det kanske vanligare och mera utbrett i vår nuvarande samtid än det någonsin varit tidigare.
Han hade breda axlar och starka armar och ben och var i god form, och i hans samtid tycks man ha varit ense om att han var en stilig karl.

Men låten är också ett tydligt exempel på att jag hela tiden förändras och utvecklas med min samtid och det gör även mitt skrivande.
När ekonomer och finanshajar tillåts avgöra en nations samtid och ett folks framtid reduceras medborgarnas röst till en symbolisk handling.
Överallt såg han tecken i sin samtid på att nazismen och fascismen fanns latenta hela tiden i den parlamentariska skendemokratins samhällen.
Det som Majakovskij uttryckte i »För full hals« var en känsla av att vara utlämnad åt en oförstående samtid, en känsla av ensamhet och isolering.
Det är nämligen inte alls konstigt att övervikt betraktas som en sjukdom i en samtid där själva detta att vara människa är så gott som en sjukdom.
2008, det år när den allvarligaste finanskrisen i vår samtid slog till, drog branschen visserligen in en lägre summa, men fick ändå ihop 66 miljarder.
Den blev mer känd i sin samtid än någon annan svensk förmögenhet utom möjligen Ivar Kreugers, och hans namn har behållit eller ökat sin berömmelse.
Att jag är en seriöst arbetande och synnerligen effektiv journalist som bara tyckte att vi kunde prata politik och dansk samtid samtidigt som jag kollade på tigrar.
Irving var i första hand en av folklore inspirerad skönlitterär författare, men hans samtid missbedömde boken och betraktade den som ett stycke pålitlig biografisk forskning.
Den avslutande delen Samtid visar att mycket i fettpaniken går igen i andra sammanhang och jag ger ett antal exempel på hur och varför fettpaniken definitivt är en samhällsspegel.
Ja, det rörde sig faktiskt om så många kyrkor att Sixtus IV hyllades av sin samtid som en andra Augustus, den kejsare som hade mött ett Rom byggt av lera och lämnat ett Rom byggt av marmor.
I vilket det handlar om samtiden.
Samtiden delade hennes uppfattning.
Människan i historien och samtiden.
Sådan ser samtiden inte ut, som bekant.
Det räcker att hastigt betrakta samtiden.
Det tycktes vara ett genomgående drag i samtiden.
Dess lite krampaktiga grepp om samtiden hade slappnat.
I samtiden uppfattades Wilhelm Kempe som en rövarbaron.
Det var det systemet som samtiden blottlade resulatet av.
Knausgård, Karl Ove: »Det monofone mennesket«, Samtiden 2012:3.
Vanebo, Ove: »Det etablerte Fremskrittspartiet«, Samtiden 2013:1.
Den felande länken i en valutaunion som haltar sig igenom samtiden.
Samtiden förundrades över att Ava kunde falla för John Jacob Astor.
Kreuger förskönade resultaten, och samtiden valde med entusiasm att tro.
Likheterna mellan den händelserika 68-våren och samtiden var inte många.
Hon har lika starka åsikter om samtiden som hon hade under sin mer verksamma tid.
Hallwyls slott är mest av allt ett mörkt gömställe för flyktingar från samtiden.
Man diskuterade futurismen och förhållandet mellan den »eviga« konsten och samtiden.
Men samtiden blir obegriplig om man aldrig gör några försök att belysa de strukturella.
Kjell Östberg: Det är något visst med en trotskist i Människan i historien och samtiden.
Huset hyllades i samtiden och har fortsatt att uppskattas av nutida besökare och arkitekturexperter.
I sig välmenande trygghetssystem missbrukas å det grövsta numera och måste anpassas till samtiden.
En modern variant som passar det i samtiden gångbara och den moral man vill visa upp för tillfället.
Majakovskijs poetiska gåva avvisas, samtiden »flabbar« åt honom som »en lång och skabrös anekdot«.
Sättet på vilket de berättas tyder tvärtom på att beteendet framstod som skrattretande redan i samtiden.
Den antika kulturen är både en gåva och en förbannelse, och får Grekland att gå suckande genom samtiden.
Ett annat sätt är att hitta sin nisch och anpassa sig – i samtiden under den härskande klassens förtryck.
Precis som människor ville träden göra avtryck i samtiden och föra sina gener vidare in i det som skulle komma.
Moi, Toril: »Markedslogikk og kulturkritikk – Om Breivik og ubehaget i den postmoderne kulturen«, Samtiden 2012:3.
Däremot påminde samtiden desto mera om tiden alldeles innan den franska revolutionen mot slutet av sjuttonhundratalet.
Ett bibliotek bestod inte bara av en samling böcker utan urvalet på hyllorna skulle även ge besökaren en bild av samtiden.