Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Aga i en mening

Att aga henne i nöd och lust.
Det var Marcus Storch, då chef för Aga.
Det kunde man ju inte aga sin dotter för.
I David Bergs skrifter förespråkades barnsex och aga.
Han spottade ut en tobaksfl aga och gungade försiktigt på stolen.
Man tog inte i dessa barn annat än för att aga och tillrättavisa.
Förstår du inte? Jag måste aga dig mera så att du blir förståndigare.

Samtal fördes också med Peje Emilsson på Kreab och Marcus Storch på Aga.
Nu kan vi lösa brott genom att plocka ut DNA ur en hudfl aga eller lite saliv.
Men Goebbels var en omvittnat kärleksfull far, och varken han eller Magda trodde på aga som uppfostringsmetod.
Då sa han: I Sverige har man inte rätt att aga sina barn, så vi agar dem i alla fall (skratt från publiken).
Sven Hagströmer och jag gjorde i alla fall upp att Marcus Storch, vd i AGA, skulle ta över som ordförande i Custos.
(Däremot tror Søren att rätten att aga sina barn kommer att bli missbrukad av muslimer som bara kommer att banka loss.
Jag kan inte minnas att jag någonsin hörde mina föräldrar säga ett ont ord till oss barn, än mindre behövde jag frukta aga.
– Det kan snarare vara så att en del av de här männen kommer från traditioner där det är helt legalt att misshandla eller aga sin fru.
Maria läste om muslimska män som har rätt till fyra hustrur, om kvinnor som ska vara undergivna och om män som får aga och förskjuta sina kvinnor.
Jag kan konstatera att SCA har diskuterat det, liksom Aga och Ericsson, och de tre har någonting gemensamt, och det är att [de finns i] Handelsbankssfären.
Den eftermiddagen på rektorsexpeditionen blev ett smärtsamt minne om att propositionen om förbud mot aga inte skulle träda i kraft förrän åtta år senare.
Mina bröder, också han som sa att han funderade på att bli muslim, så att han skulle kunna aga kvinnor, lyssnade alltid på henne som en jämställd auktoritet.
Faderns vulkaniska humör i kombination med Bibelns inställning till aga hade sina fysiska konsekvenser -- för budskapet var det centrala, medlen underställdes målet.

Tiden skulle gå och Carolyn skulle vid ett senare tillfälle också komma på sig med att för första gången aga sin dotter, så som hon själv en gång blivit tuktad.
Där hade de båda sluskarna bakbundit hans händer, och den fege Enoch hade, ursinnig över den aga han mottagit inför sin egen personal, måttat några slag tillbaka mot den försvarslöse.
Frågar man Ulf Ekman om han har predikat för att man ska aga barn, så skulle han säkert förneka det i dag, men jag har själv hört det och har till och med ett band där han skryter med att ha slagit sina egna barn.
”Försvarar du agan?” frågade Isabelle med äkta förvåning.
-- Sotaren, som min lilla flicka såg i Österrike, finns där också: »Bland andarne urskiljer man sådana som kallas sotare, därför att de i själva verket hava ansiktet nedrökt och uppträda klädda i mörk sotfärgad dräkt -- -- -- En av dessa sotareandar kom till mig och låg åt mig enträget att jag skulle fälla förböner för att han måtte bliva insläppt i himmelen; 'jag tror mig icke,' sade han, 'ha gjort något varmed jag förtjänat bliva utesluten därifrån: jag har bannat jordinnevånarne, men jag har låtit undervisning följa på snubborna och agan.